Meny
Trinn/seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Postveien 65 4307 Sandnes Vis på kart
Telefon: 51338400 Send oss e-post
Redaktør: Inger Aarstad Bauge
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Vi opplever fortsatt at skolens telefoner tidvis er ute av drift pga. ustabilitet i kommunens nett. Dersom du opplever å ikke komme gjennom på det ordinære telefonnummeret, kan du kontakte administrasjonen på telefon 47503435.

Det foregår for tiden gravearbeider i krysset Postveien/Jadarveien. Dette vil pågå ut august. For å unngå kaos, ber vi dere alle om at elevene går til og fra skolen. Vi ønsker ingen av og påstigning i dette området. Parkeringsplassene er kun for skolens ansatte og kan heller ikke benyttes til av og påstigning.

Dette til informasjon.


Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til et godt skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven.

Fra 1. August - Kontakt vennligst rette SFO gruppen ved beskjeder.

Sjekk barna deres for lus.

Folkehelseinstituttet oppfordrer oss alle til en kampanje mot hodelus i uke 10.


Skoleruta for kommende skoleår er klar. Du finner den under dokumenter på de ulike klassenes hjemmesider, samt her på forsiden.

I retningslinjene til folkehelseinstituttet står det, at når barnet går i barnehage, skal barnet være hjemme 48 timer etter siste symptomer (oppkast/diare).

Når barnet går på skole, er det ikke 48 timers regelen som gjelder. Da skal barnet være symptomfri og ha en god allmenntilstand for å gå på skolen.

Det viktigste forebyggende tiltaket da, er god håndhygiene. I forbindelse med epedemier kan retningslinjene endres.Helgen 28. til 30. august er det nasjonal kampanje mot hodelus.