topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

God sommer!
Publisert: 23.06.2015 skrevet av: Ledelsen

Ledelsen ved Våland skole ønsker elever og foresatte en riktig god sommerferie!

SFO stenger 26.06.15 og åpner 03.08.15. Åpningstidene i SFO er 7.30 til 16.30 fra 03.08.15 - 13.08.15.

SFO skal ha planleggingsdager 13.08.15 - 14.08.15, og er da stengt.

Skolens administrasjon er stengt fra 26.06.15 til 03.08.15.

Skolen starter opp mandag 17.08.15

Elever på 2.-7.trinn begynner kl. 08.30.

Elever på 1.trinn begynner kl. 09.00.

 

 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

 
 
.