Meny
Velg klasse Forside
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Anne Marie Mauland Mansoor
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Pålogging for lærere
Pålogging for lærere
e-post lærere
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen

Læring og utvikling for alle

Du = dyktig og unik

Skolen har gått over til mobilt sentralbord. Hovedtelefonnummeret, 38 14 84 60, brukes som før.

Alle andre (gamle) internnumre på skolen er ikke i bruk. Hvis man ringer sentralbordet får man fra nå av fire tastevalg - skole, SFO, inspektør eller rektor.

SFO sitt direktenummer er det samme som før: 407 49 272

Dersom du vil ringe noen direkte, kan du finne numrene i denne lista, eller ringe sentralbordet:

 


Elevrådets første turnering er fotballturnering for mellomtrinnet. Det er 4 jentelag og 6 guttelag, og lagene består av elever på alle tre trinn!

I disse dager holder skolen på å revidere sin sosiale læreplan. Når den er klar, legges den ut på skolens hjemmeside. Inntil videre ligger gjeldende sosiale læreplan ute, og dere finner denne på høyremenyen. 

I forbindelse med departementets revidering av Elevenes arbeidsmiljø, §9A, vil denne fortsatt inngå som en del av skolens sosiale handlingsplan. Denne finner dere under den lilla vignetten "Null mobbing" på høyremenyen. Der kommer dere inn på Utdanningsdirektoratets sider, hvor dere kan lese mer om skolens handlingsplikt ved brudd på §9A. Det betyr at kapittelet i skolens sosiale læreplan som omhandler §9A er av det som nå revideres.Den er også omtalt på skolens hjemmeside her.

Skulle dere lure på andre saker fra Utdanningsdirektoratet vil dere også kunne finne andre interessante skolesaker på samme side.


Elevrådet har hatt årets første møte. Det skjedde på musikkrommet, og begge representantene for klassene møtte. Rektor ønsket velkommen og understreket hvor viktig elevrådsarbeidet er for skolen. Vi valgte så elevrådsstyre, noe som skulle vise seg å bli rekordjevnt!

På Wilds Minne skole har vi de siste par årene satset på å bruke nettbrett som supplement i undervisningen, og vi har i tillegg brukt nettbrett som hovedverktøy ved lese- og skriveopplæringen fra 1. trinn. 


Nettside om mobbing til barn, unge og foreldre!

Utdanningsdirektoratet har lansert en nettside om mobbing for barn, unge og foreldre. Den inneholder blant annet informasjon om hva mobbing er, hvilke rettigheter elever og barn har og hvordan man kan gå frem hvis man blir mobbet eller ikke har det bra på skolen eller i barnehagen.

I høyremenyen finner du en lenke til nettsiden.


Skolene i Kristiansand har samme holdning til mobilklokker som vi har til mobiltelefoner på barnetrinnene. Mobilklokker og mobiltelefoner skal ligge avslått i sekken, ute av syne fram til eleven går hjem. Det samme gjelder for SFO. Se ellers Forskrift om felles ordensreglemrnt§4, pkt f.

Foresatte vet at barna befinner seg på skolen/SFO i den oppsatte tiden, og trenger dere kontakt med barnet i løpet av skoledagen kan dere kontakte skolen.   Mange mobilklokker gir foresatte mulighet til å spore barna sine på GPS, for å kunne ringe til dem, samt at barna kan ringe tilbake.

Det er mange utfordringer rundt dette. Noen av utfordringene går på barnas rett til personvern og beskyttelse fra overvåkning. Dette er rettigheter som de foresatte forvalter i forhold til sine egne barn.  

Foresatte har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen uten videre.  Dette berører ikke bare personvernet til eleven med klokke på armen, men medelever, lærere og andre ansatte på skolen som er i nærheten av klokkebæreren. Det kreves samtykkeerklæringer og taushetserklæringer for at de foresatte kan ta del i undervisning og aktivitet.  

Foresatte har nå ansvar for hjemveien, så der kan elevene ha på klokkene, dersom dere foresatte skulle ønske dette.  

 


Vi oppfordrer på det sterkeste til at dere sender med barna innesko på skolen.

Når brannalarmen går, skal man ikke bruke tid på å ta på sko, derfor er det best hvis elevene kan bruke innesko.


Elevundersøkelsen gjennomføres på Wilds Minne skole de nærmeste dagene. Undersøkelsen gjennomføres på alle landets skoler på 5.-10. trinn og første året på videregående skole. Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse - der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Les mer her om Elevundersøkelsen.