Meny
Velg klasse Forside
Marviksveien 90 4632 Kristiansand
Telefon: 38148460 Send oss e-post
Redaktør: Anne Marie Mauland Mansoor
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Pålogging for lærere
Pålogging for lærere
e-post lærere
Elevundersøkelsen
Elevundersøkelsen

Læring og utvikling for alle

Du = dyktig og unik

Skolen har gått over til mobilt sentralbord. Hovedtelefonnummeret, 38 14 84 60, brukes som før.

Alle andre (gamle) internnumre på skolen er ikke i bruk. Hvis man ringer sentralbordet får man fra nå av fire tastevalg - skole, SFO, inspektør eller rektor.

SFO sitt direktenummer er det samme som før: 407 49 272

Dersom du vil ringe noen direkte, kan du finne numrene i denne lista, eller ringe sentralbordet:

 


For kort tid tilbake la vi ut artikkelen under - I DAG IGJEN har vi fått telefoner fra bekymra naboer som ser på den hasardiøse oppførselen til barna på sparksesykkel på vei til skoen. Vi ber foresatte igjen om å ta dette opp med sine barn! Nå er det i tillegg blitt glatt på bakken, så kanskje sparkesyklene skal settes vekk for vinteren?

_____________________________

Vi har fått beskjed fra bekymra foresatte som sier at mange av elevene på vei til skolen ikke ser ut til å bry seg om trafikken!

Det har vært mange utfordrende situasjoner spesielt i forhold til SPARKESYKLER. Mange elever er ikke bevisste på hvordan de oppfører seg i trafikken. På skolen snakker vi med elevene om trafikksikkerhet, og det fortsetter vi med, viktig at dere foresatte også tar en ekstra runde med dem om hvordan de viser respekt for trafikken på vei til og fra skolen. Vi gjentar oppfordringa fra Trygg trafikk om at barn helst ikke bør sykle før de er modne for å oppfatte trafikkbildet ordentlig - det er fra ca 10 års alder. Spesielt foresatte som lar barna sykle eller bruke sparkesykler før den alderen må være nøye med å snakke med barna om trafikkutfordringer.

Hvordan er det med reflekser og lys – har de alt i orden på sparkesykler og sykler?  Det er viktig at alle sjekker både sykler og sparkesykler nå i høstmørket.

Les mer her om sykler fra Trygg trafikk! Her er gode innspill til foresatte som vil trygge barna i trafikken - det samme vil i mange tilfeller gjelde bruk av sparkesykkel.

 


Elevundersøkelsen gjennomføres i løpet av november måned på Wilds Minne skole.

Det er en landsomfattende undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet.

Det er 5.-10 trinn i Grunnskolen som deltar.

Du kan lese mer om undersøkelsen her.


Kommunalt foreldreutvalg (Komfug) inviterer til åpent foredrag med Mia Börjesson og Kristine Hasund.

Tema: Foreldrenettverk

Sted er Niels Henrik Abels hus, Tordenskjoldsgate 68. Tid: Torsdag 16. nov. Kl 17.30 – 19.30. 

Se invitasjon på høyremenyen (under "Skoledemokratiet") her på hjemmesida!


Elevene på fjerde trinn hadde forberedt seg godt foran markeringa som fant sted i gymsalen i dag.

Flotte sanger, dans og fokus på viktige FN-mål.


Fra og med uke 42 - 44 gjennomføres Nasjonale prøver i barneskolene.

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Du kan lese mer om Nasjonale prøver på Utdanningsdirektoratets sider her.

Når elevene logger seg på prøvene på prøvedagen går de inn her:

PÅLOGGING NASJONALE PRØVER ELEV

Vi minner om at skolen har 2 planleggingsdager neste uke, jfr skoleruta.

Det er torsdag og fredag i uke 42, 19. og 20. oktober.

Både skole og SFO er da stengt!


Elevrådets første turnering er fotballturnering for mellomtrinnet. Det er 4 jentelag og 6 guttelag, og lagene består av elever på alle tre trinn!

I disse dager holder skolen på å revidere sin sosiale læreplan. Når den er klar, legges den ut på skolens hjemmeside. Inntil videre ligger gjeldende sosiale læreplan ute, og dere finner denne på høyremenyen. 

I forbindelse med departementets revidering av Elevenes arbeidsmiljø, §9A, vil denne fortsatt inngå som en del av skolens sosiale handlingsplan. Denne finner dere under den lilla vignetten "Null mobbing" på høyremenyen. Der kommer dere inn på Utdanningsdirektoratets sider, hvor dere kan lese mer om skolens handlingsplikt ved brudd på §9A. Det betyr at kapittelet i skolens sosiale læreplan som omhandler §9A er av det som nå revideres.Den er også omtalt på skolens hjemmeside her.

Skulle dere lure på andre saker fra Utdanningsdirektoratet vil dere også kunne finne andre interessante skolesaker på samme side.


Elevrådet har hatt årets første møte. Det skjedde på musikkrommet, og begge representantene for klassene møtte. Rektor ønsket velkommen og understreket hvor viktig elevrådsarbeidet er for skolen. Vi valgte så elevrådsstyre, noe som skulle vise seg å bli rekordjevnt!