Meny
Velg seksjon Klasse 10 b
Postboks 583 4302 SANDNES
Telefon: 51337300 Send oss e-post
Redaktør: trond.hoel@sandnes.kommune.no
10. trinn skal på tur til Melsheia 18.06. Se vedlegg

Forhåndssvar kan legges inn i tidsrommet 1. juni til 1. juli.

På vegne av FAU og Giske ungdomsskoles ledelse inviterer vi til vitnemålsutlevering og avslutningsfest for 10. trinn, torsdag 21.6.2018, kl.18:00 til 21:00.

Viktig info til deg som skal starte på vgs til høsten.

Noen av skolene i Rogaland tilbyr en "Flying start". I dagene før skolestart åpner de opp for et tilbud om å bli bedre kjent med den skolen du skal starte opp på. Du finner mer informasjon under dokumentet "Flying start vgs".

Det totale innsamlede beløpet ble kr. 115 064,-. Det er vi kjempestolte av! Tusen takk til alle arbeidere, bøssebærere, foreldre og arbeidsgivere. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Vi ønsker KPK-Ukraina lykke til med disponering av midlene.

Hilsen Elevrådet


I forbindelse med innsøkingen til vgs har fylket sendt ut en pressemelding.

16. mai -  Eksamen matematikk

24. mai - Forberedelses dag i engelsk

25. mai -  Eksamen engelsk skriftlig 

28. mai - Forberedelsesdag i norsk hovedmål og sidemål

29. mai - Eksamen norsk hovedmål skriftlig

30. mai - Eksamen norsk sidemål skriftlig

15. juni - Muntlig eksamen avholdes på Giske

 Julegudstjeneste.  

Tirsdag 19.12 er 10. trinn invitert på julegudstjeneste i Sandnes kirke.   Oppmøte klokken 08.20 ved kirka. Varighet er satt til 1 time.

For de som ikke ønsker å delta vil det bli et livssynsnøytralt opplegg på klasserom 216 til vanlig tid.