Meny
Velg seksjon Klasse 10 d
Postboks 583 4302 SANDNES
Telefon: 51337300 Send oss e-post
Redaktør: trond.hoel@sandnes.kommune.no
Noen av skolene i Rogaland tilbyr en "Flying start". I dagene før skolestart åpner de opp for et tilbud om å bli bedre kjent med den skolen du skal starte opp på. Du finner mer informasjon under dokumentet "Flying start vgs".

Det totale innsamlede beløpet ble kr. 115 064,-. Det er vi kjempestolte av! Tusen takk til alle arbeidere, bøssebærere, foreldre og arbeidsgivere. Uten dere hadde det ikke vært mulig. Vi ønsker KPK-Ukraina lykke til med disponering av midlene.

Hilsen Elevrådet


I forbindelse med innsøkingen til vgs har fylket sendt ut en pressemelding.

16. mai -  Eksamen matematikk

24. mai - Forberedelses dag i engelsk

25. mai -  Eksamen engelsk skriftlig 

28. mai - Forberedelsesdag i norsk hovedmål og sidemål

29. mai - Eksamen norsk hovedmål skriftlig

30. mai - Eksamen norsk sidemål skriftlig

15. juni - Muntlig eksamen avholdes på Giske

 Julegudstjeneste.  

Tirsdag 19.12 er 10. trinn invitert på julegudstjeneste i Sandnes kirke.   Oppmøte klokken 08.20 ved kirka. Varighet er satt til 1 time.

For de som ikke ønsker å delta vil det bli et livssynsnøytralt opplegg på klasserom 216 til vanlig tid.Foreldremøte ang. videregående opplæring.

Ta interessetest. Du finner dokumentet under informasjon.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven. På Giske er nytt regelverk gjennomgått med samtlige ansatte. Nytt regelverk vil også være tema på foreldremøter på samtlige trinn, høsten 2017.