Meny
Velg seksjon Forside
Ole Reistads vei 17 9325 Bardufoss Vis på kart
Telefon: 77832750 Send oss e-post
Redaktør: Solveig Aarbogh
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Vi er nå snart klar til å søke om skoleskyss for elever med over 4 km skolevei


Informasjon fra helsesykepleier for våren 2021

Skoleskyss og tilrettelagt transport

Henvendelser til lærere gjøres via trinntelefonene.

8. trinn: 45 20 94 04

9. trinn: 93 46 88 73

10. trinn: 45 20 57 33

 

Daglig opplever både elever og lærere landet over krenkelser på Internett. Det kan f.eks. være en falsk profil på Facebook, et sjikanerende innlegg på en blogg eller bilder som er publisert uten samtykke. Noen av disse krenkelsene er svært grove

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

Vedlagt ligger informasjon fra Troms fylkestrafikk angående bruk av skoleskysskortet.

Nye 8.klasse får utdelt nye busskort første skoledag. De som hadde skolekort i 7. klasse, bruker disse kortene videre. 9. og 10.klassinger bruker sine gamle kort.


Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt for foreldre over regelverket i grunnskolen.

I grunnskolen skal alt fravær fra og med 8. trinn føres på vitnemålet. Fraværet skal føres i dager og timer. Enkelttimer skal ikke konverteres til dager.Foreldrene kan kreve at årsaken til fraværet føres på et vedlegg til vitnemålet, men dette må det da søkes om.

Skolen bruker mye tid og ressurser på behandling av elevpermisjoner, og vi har derfor valgt å lage et skjema som skal brukes i denne sammenheng, se vedlegg til høyre (under "Artikkel")

Vi minner om at det er frivillig å ta med mobiltelefoner på skolen. Dersom uhell skjer, erstatter ikke skolen tap eller skade på elevenes eiendeler, ref kommunenes kollektive ulykkesforsikring for barn og ungdom, som ligger på hjemmesiden vår.

"Skade på el. tap av eiendeler: Den lovpålagte ulykkesforsikringen dekker kun personskade og ikke skader på klær, sko, briller osv. Dekning av slike skader evnt tap av eiendeler forutsetter at det foreligger private forsikringer for den enkelte elev. Skolen forsøker alltid å oppklare situasjoner der elever har mistet/blitt frastjålet eiendeler, men vi har ikke noen plikt til å yte økonomisk kompensasjon i slike situasjoner.

Fra skolens side vil vi herved presisere at eleven selv må ta ansvar for sine verdisaker, og for øvrig vurdere om det er nødvendig å ta med større pengebeløp, dyre mobiltlf, ipod’er og lignende".


FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år.  

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen og i denne sammenheng trenger vi hjelp fra dere. Til tross for at vi feirer 40 års jubileum i år opplever vi at vi ikke er godt nok kjent blant foreldre og ansatte i skolen.

Se mer informasjon om FUG på www.fug.no


Til orientering 

På Bardufoss ungdomsskole får vi levert melk fra Tine to ganger i uka, på tirsdager og torsdager. Melka som er igjen når det kommer ny forsyning kastes eller brukes i matlaging på kjøkkenet. Melka som kommer på tirsdag er for onsdag og torsdag, mens den som kommer på torsdag er for fredag, mandag og tirsdag.

Skolaruta vår er lagt inn i kalenderen til Tine, slik at det blir ikke levert på dager med fri, helligdager eller ferie.

Det er i anledning oppstart etter ferie og lignende at foregående levering er på en av dagene hvor vi ikke er tilstede at det blir krøll i utlevering av melk. Melka blir da levert første dag etter ferie, men på slutten av dagen. Vi har dermed ingen melk å dele ut til elevene første dag etter ferie, siden melka kommer når elevene skal dra hjem. Elevene får dermed dobbelt opp med melk dagen etterpå. Det er melkeruta til Tine (som kjøres fra Harstad til Målselv) som bestemmer når vi får levert melk.

For å ta et eksempel fra denne uken: Melka som elevene skulle få delt ut mandag 4. januar i matfri kom til oss mandag på slutten av dagen. Denne melken skulle til vanlig blitt levert torsdag i uka før (som var i skoleferien). På tirsdag fikk elevene dobbelt opp dersom de ønsket det. Dette til orientering, slik at dere og elevene vet at de kan får melka som det betales for.


Velkommen til den nye publiseringsløsningen til MinSkole.no. Nettsiden er full av ulik funksjonalitet og er laget i et helt nytt topp moderne design. I tillegg er nettsiden responsiv, noe som betyr at det fungerer like greit å både lese og administrere siden via laptop, nettbrett og mobil.  Det er viktig at nettsiden er oppdatert slik at den blir interessant for leserne, vi har derfor prøvd å gjøre det enkelt for deg å administrere den. Håper du liker den nye nettsiden til MinSkole.no.

Kontakt oss gjerne på support@nyweb.no/ 51 20 78 88 dersom du har spørsmål.