Meny
Velg seksjon Forside
Artikkel
Vedlegg til artikkel
Fagplan
Rettedalen 4 4330 Ålgård
Telefon: 97642892 Send oss e-post
Redaktør: Jonas Skartveit Rogne, rektor
Fagplan og info

Hei

Har du lyst til å lære og spille trommer?

Trommesett er et sentralt instrument i all populærmusikk, rock og jazz og grunnbestanddelen i et hvert band. Her lærer elevene å holde takten, spille ulike rytmemønstre og få en god slagteknikk.

Overordnet mål:

Undervisningens overordnede mål er å sette eleven i stand til å utøve sitt instrument gjennom grunnleggende opplæring i musikk og relevant teknikk. Det er viktig å fokusere på spilleglede og elevens egen motivasjon for å inspirere og motivere til den arbeidsinnsatsen som kreves for å utvikle seg på sitt instrument.På slagverk anses det som viktig at man arbeider med gehørspill, og får god forståelse av begreper/elementer som puls og periode, samt grunnleggende instrumentalteknikk og oppbygging av trommerytmer og overganger i ulike stilarter. Det er viktig at man trener på å lytte til musikk, både i samspillsituasjoner og som tilhører.

Fagplan - Slagverk

Overordnet mål:

Undervisningens overordnede mål er å sette eleven i stand til å utøve sitt instrument gjennom grunnleggende opplæring i musikk og relevant teknikk. Det er viktig å fokusere på spilleglede og elevens egen motivasjon for å inspirere og motivere til den arbeidsinnsatsen som kreves for å utvikle seg på sitt instrument.

På slagverk anses det som viktig at man arbeider med gehørspill, og får god forståelse av begreper/elementer som puls og periode, samt grunnleggende instrumentalteknikk og oppbygging av trommerytmer og overganger i ulike stilarter. Det er viktig at man trener på å lytte til musikk, både i samspillsituasjoner og som tilhører.

Det vektlegges samspill med læreren på timene, for å sette øvelser og rytmer inn i musikalske sammenhenger, samt for å trene på å lytte samtidig som man fokuserer på egne musikalske oppgaver. Selv om gehørspill framheves vil noter være et naturlig hjelpemiddel. Notene fungerer både som "huskelapper" for lekser, men også selvfølgelig som musikalsk kommunikasjonsmiddel. Det vil derfor være sentralt å få en god forståelse for grunnleggende notasjon.

Trommesett er hovedinstrumentet, og vi bruker mest tid bak trommene. Dette utelukker allikevel ikke at man ser på andre slagverkstradisjoner, både klassisk slagverk (f.eks. skarptromme, pauker, melodisk slagverk, etc.) og ulike verdensmusikktradisjoner, samt "utradisjonelt" perkusjon (f.eks "industrial percussion" og hjemmelagde instrumenter). En bredere forståelse av instrumentet vil bare være positivt og gi både større musikalsk nedslagsfelt og flere samspillsmuligheter, i tillegg til bredere kunnskapsbase.

Læringsmål og utviklingsmål:

Hver elev skal få muligheten til å nå så langt hen har mulighet til, på bakgrunn av egen motivasjon, arbeidsinnsats, evner og forutsetninger. Dette krever at læreren møter hver enkelt elev for å finne veien framover sammen. Ingen elever er like, derfor er heller ingens mål og framgangsmåte like. Målene trenger heller ikke alltid å nås, men kan igjen inspirere til ny kunnskap og personlig utvikling. Det er som kjent ikke alltid målet som er viktigst, men veien. Personlige mål settes løpende gjennom hele året, fra time til time, eller for ulike perioder (f.eks forberedelse til en konsert e.l.). I tillegg lager vi, sammen med eleven, i begynnelsen av undervisningsåret en egen årsplan for hver elev. Denne inneholder noen overordnede mål og tanker om progresjon for året.

Innhold:

Det finnes et stort utvalg av ulikt læringsmateriell i form av bøker, metodeverk og "online content" (f.eks. Youtube). Alt dette kan være relevant, men ingen av disse har vist seg å fungere perfekt som metode på egne bein og i en hver sammenheng. Vi vil derfor bruke stor grad av egenprodusert læremateriell, utdrag fra bøker (Hvordan spille moderne trommesett av Ernst-Wiggo Sandbakk kan fort bli aktuell) og ulike videosnutter på internett. Det kanskje aller viktigste er imidlertid at vi lytter til musikk, da det overordnede målet jo er å kunne spille musikk. Da må vi også lytte til musikk. En analogi for dette kan være språk: man lytter før man snakker og snakker før man leser og skriver. Det finnes et stort utvalg av ulikt læringsmateriell i form av bøker, metodeverk og "online content" (f.eks. Youtube). Alt dette kan være relevant, men ingen av disse har vist seg å fungere perfekt som metode på egne bein og i en hver sammenheng. Vi vil derfor bruke stor grad av egenprodusert læremateriell, utdrag fra bøker (Hvordan spille moderne trommesett av Ernst-Wiggo Sandbakk kan fort bli aktuell) og ulike videosnutter på internett. Det kanskje aller viktigste er imidlertid at vi lytter til musikk, da det overordnede målet jo er å kunne spille musikk. Da må vi også lytte til musikk. En analogi for dette kan være språk: man lytter før man snakker og snakker før man leser og skriver.

Arbeidsformer:

Vi lærer å spille gjennom aktiviteter og prinsipper som:- samspill - med lærer/innspilt musikk/trommemaskin/andre elever- etteraping - lærer viser, elev gjentar- musikalsk forestilling/indre gehør - evnen til å forestille seg musikk uten lyd (audiering)- sang/tale - representere indre gehør med stemmen for å gå utenom det instrumentaltekniske aspektet- notelesing - følge et notebilde for å "produsere" musikk- noteskriving - notere musikk på noter

Evalueringsmetoder:

Man får løpende tilbakemelding på egen utvikling, uten at man gjør et altfor stort poeng utav det. Stort fokus på evaluering kan for mange virke demotiverende, mens det for andre virker inspirerende. Årsplanen evalueres sammen med eleven ved slutten av hvert skoleår.