Skolens planer

Lokal trafikkplan: hvordan vi arbeider med trygg ferdsel i trafikken.

Hafrsfjordstandarden: hvordan vi arbeider med læringsledelse.

Sosial handlingsplan: plan for arbeid med trygt og godt skolemiljø.

Skolebasert praksisplan: hvordan vi arbeider med lærerstudenter i praksis.

Snart skolebytte: overgang fra barne- til ungdomsskole.