Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Stavanger kommune har to veilederkorps, et for barnehage og et for skole. Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse. Veilederkorpset består av tre veiledere:

Marit Fahret Born -  marit.fahret.born@stavanger.kommune.no

Ragnhild Landa  -  ragnhild.landa@stavanger.kommune.no

Torunn Flesjå Mæland  -  torunn.f.maeland@stavanger.kommune.no

Wenche Warhaug  -  wenche.warhaug@stavanger.kommune.no  (Permisjon 2020 - 2021)

Felles  -  johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

Veilederkorps barnehage låner ut boksekker med bøker på ulike språk til barnehage og foreldre. I hver sekk er det 4 – 6 bøker, noen kun på morsmålet med oversatt vedlegg, andre med paralleltekst på norsk/engelsk. Pr. dags dato har vi 30 boksekker:10 boksekker med bøker på arabisk,10 boksekker med bøker på somali,10 boksekker med bøker på polsk.   

Målet med boksekkene er: Å gjøre bøker på flere språk tilgjengelig for barnehagene og foreldre. Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.Skape leseglede hjemme og i barnehagen. Felles leseopplevelser på tvers av ulike språk. Foreldre kan brukes som ressurs i språkarbeidet.

Dere kan se innhold i de forskjellige sekkene under "Boksekker ..." i dokumentboksen til høyre.

Boksekker  kan bestilles på veilederkorpsets mailadresseJohannesLS-Veiledning-Barnehage <johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no>

 

 


Nå skal det forskes på hvordan koronapandemien påvirker barnehage og skole (Barnehage.no)

Les artikkelen her


Foreldre og barnehageansatte er de viktigste rollemodellene.

Det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen, sier Anne Elin Kleva i Redd Barna.

Organisasjonen har laget et nytt verktøy for å involvere foreldrene i dette arbeidet (Barnehage.no)

Les artikkelen her.

 


Førresfjorden barnehage har oversatt mange bøker på flere språk (arabisk, tjetjensk, polsk, persisk, rumensk) og vi har fått tillatelse til å laste disse ned på nettressursen vår.

Dere finner bøkene til høyre i dokumentboksen.


NAFO har i samarbeid med Redd Barna oversatt plakaten til Rettighetsslottet på flere språk. Til sammen er plakaten nå tilgjengelig på 15 språk, inkludert norske og samiske språk.


Ta plass – et kunstprosjekt med 7.trinn på Storhaug skole, 9. trinn på St. Svithun skole og kunstnerfellesskapet Elefant .  I uke 37 var 7. og 9. trinn i Kvitsøygata 3 og dekorerte benker som skal stå i skolegården på St. Svithun skole. Elevene tegnet først det de hadde tenkt å lage og etterpå lagde de bildet i mosaikk. Kunstverkene skal fuges og limes på betongbenker som skal plasseres i skolegården på St. Svithun. Kunstner Margrethe Aanestad veiledet elevene i arbeidet.

Dere finner flotte bilder av kunstprosjektet i dokumentboksen under Områdesatsingen - Storhaug

 


Tema Morsmål har laget et tall-  og mengde memoryspill på flere språk. Spillet er laget med tanke på at man kan gjøre seg kjent med ulike tall symboler og mengder og synliggjøre flere språk i barnegruppa mens en  spiller og har det gøy.  Spillet inneholder 24 ulike kort med bilder av tall eller mengder på ulike språk

https://morsmal.no/no/tospraklig-materiell/9579-tall-og-mengde-memoryspill 


Veilederkorpset vil sende ut jevnlige Nyhetsbrev til barnehagene med tips og informasjon om nyttige lenker. I løpet av året vil det bli sendt ut fire Nyhetsbrev, to pr.halvår. Første Nyhetsbrev ble sendt ut 1.september. 

Dere finner Nyhetsbrevet under "Nyhetsbrev" i dokumentboksen til høyre.


Å bruke god tid på nye foreldre i oppstartstiden i barnehagen er god investert tid. Foreldre som ikke er kjent med hva en norsk barnehage er trenger ekstra god tid på å bli trygg både på de ansatte og på å bli kjent med innholdet i barnehagen. Samtidig er det nødvendig for barnehagen å bruke tid på å bli kjent med familien og barnet.

Bli-kjent-samtaleskjema er ment som et hjelpemiddel i samtaler med flerspråklige foreldre og kan brukes i tillegg til barnehagens egne foreldresamtaleskjemaer. Skjemaet inneholder fem ulike temaer som det kan være nyttig å samtale rundt med foreldre fordelt på flere samtaler. Målet er å bli kjent og få til en gjensidig utveksling av informasjon. Å få til foreldresamtalene så tidlig som mulig etter at barnet har startet gir en god og trygg start både for barnet og foreldre. Sjekk behov for tolk på forhånd.

Bli-kjent-samtaleskjemaet finner dere til høyre i dokumentboksen


Under Områdesatsingen  i dokumentboksen til høyre kan du nå lese om overgangskofferten som er gitt til førskolegruppene og 1. klassene i Storhaugbarnehagene og skolene.

Det ligger også en innkjøpsliste og tipsheftet der. Alle skolene og barnehagene i Stavanger kommune fikk tipsheftet i internposten i begynnelsen av august.

Hvis dere lurer på noe ta kontakt: Marianne.Lunde@stavanger.kommune.no


Nyttig artikkel fra Nafo om det å være ny i barnehagen for barn og foreldre som ikke er kjent med den norsk barnehagen.

 

Lær å si hei på flere språk. NAFO har laget en plakat med ordet HEI på flere språk. De har også skrevet ordet slik det uttales. Her ligger plakater med og uten HEI slik at en selv kan fylle inn de språkene en har i barnehagen. 

Vi har festet lenken til høyre på forsiden vår under "lenker".


 

Dere finner mer enn 100 landplakater i lenkesamlingen til høyre som ligger klar til utskriving og laminering. Vi har fått lov å laste ned lenken fra veilederkorps skole sin nettside.


Veilederkorpset har utarbeidet en brosjyre med hva vi tilbyr, denne finner dere i boksen med dokumenter til høyre på forsiden.

Nafo har lagt ut nyttig info om klær på flere språk

Her finner dere alle tipsmailene som  veilederkorpset  sendte ut til Stavangerbarnehagene i nedstengingstiden under første tiden av koronapandemien (mars-april). Her er blant annet nyttige tips til foreldre, aktiviteter, artikler og noe av dette kan fortsatt være aktuelt å bruke i  barnehagen eller dele med foreldre.

Dere finner mailene i boksen med dokumenter til høyre på forsiden vår. vi håper den fortsatt kan være til hjelp i arbeidet i barnehagen :) 

Veilederkorpsene for barnehage og skole har en Instagram konto der vi med jevne mellomrom legger ut diverse knyttet til feltet vår. Vi har to veilederkorps i Stavanger kommune – et for barnehage og et for skole.

Kjekt hvis du har lyst til å følge oss!