Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse.

Kontakt oss:   johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

 

Hvordan få til en god og trygg oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre? Hvordan bygge en god relasjon med foreldre i oppstarten?

Veilederkorpset har laget en nettressurs EN GOD START om dette temaet. Her finner dere praktiske tips og ideer, filmer og faglige innspill. Siden tar utgangspunkt i ordet START og er delt inn i fem undersider. Du finner den under Meny.

Lykke til med ny oppstart!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

Veilederkorps Barnehage Johannes læringssenter


Etter en dag i barnehagen spør familien: «Hva har du gjort i barnehagen i dag da?». Ofte kan barnet svare kort: «Jeg har bare lekt ...».

Denne plakaten synliggjør lekens betydning og egenverdi. Plakaten er oversatt til mange språk, og gir familiene et innblikk av barnehagehverdagen.


Å spille spill er en kjekk aktivitet for alle hele året. Et spill med sommer-ord kan i tillegg gi god språkstimulering. Det er også en fin måte å synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy.  

Spillet som er utarbeidet av "Tema morsmål" er oversatt til 17 språk og inneholder 30 ulike sommerord på norsk og et annet språk.  Du finner spillet i ulike oversettelser samt noen spilleregler her.Hvordan kan barnehagen best utnytte hentestunden på en måte som gjør at nyankomne familier får anledning til å bli godt kjent med barnehagen?

Gjennom å undersøke hvordan de ansatte kommuniserte med nyankomne familier i hentestunden oppdaget artikkelforfatteren at en familien tilbrakte mer tid i barnehagen ved henting når de ansatte kom med færre replikker. 

"Den ansattes kompetanse og tilstedeværelse i kommunikasjonen med familien er avgjørende ..."

Les artikkelen her: La nyankomne familier bli kjent med barnehagen

Foto: Adobe Stock / Halfpoint


Endelig kan vi feire 17. mai sammen igjen. En festdag med fine klær, bunad, barnetog, sang, lek og mye kjekt for små og store.

Mange barnehagebarn har ikke opplevd en tradisjonell 17. mai feiring. Noen fordi de siste to årene har vært preget av nedstenging og restriksjoner, andre fordi de nettopp er kommet til Norge.

 


Sanger med bildestøtte.
Turbingo
På jakt etter vårblomster.

Holi er en hindufestival som feires i store deler av India og av indere i resten av verden.

Feires i månedsskifte februar mars- 18.-19.mars 2022.


Aktuelt for både barnehage og foreldre. Les mer: Ukraina

Boken beroliger: Hva du skal lese for et barn mens krigen fortsetter. Overskriften er fra et ukrainsk nettsted med nedlastbare barnebøker og gode tips om lesing av bøker for å berolige og redusere angst hos barn. 

Foreningen Stowarzyszeniu Osvitoria har, etter avtale med ukrainske forlag, gjort 70 barnebøker tilgjengelig for gratis nedlastning. Gratis ukrainske barnebøker på nett (morsmal.no)

På Tema morsmål (morsmal.no) finner du også eventyr på ukrainsk og polsk som digitale fortellinger.


Anja Skybakmoen og Alma Bø i Fargespill deler sine tips

Vi ønsker å løfte frem sanger fra andre land og kulturer, og kanskje skape en bevissthet rundt hvilke sanger som synges i barnehagen, forteller koreograf Alma Bø.

Sang og musikk er universelle språk som samler og skaper trygghet og fellesskap, og i tillegg et viktig verktøy for språkstimulering, påpeker Skybakmoen og Bø.

Mange barnehager bruker sang bevisst i hverdagen. Samtidig viste en kartlegging gjennomført av forskere ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2017 at det er 20 sanger som gjerne går igjen i norske barnehager.

 

 


På jakt etter vårtegn

Her er en kjekk våraktivitet til vårturene i skog og mark. Barna navngir og går på let etter det de ser på bildene og krysser av i ruten når de har sett eller funnet det de leter etter.

Dere finner vårbingoen i Meny under Språkarbeid; Tema vår i Meny


Vårt siste nyhetsbrev er nå sendt ut til alle barnehager i Stavanger.

Denne gangen har vi satt fokus på morsmålsdagen som er 21. februar. Du finner nyhetsbrevet under Meny.

Her finner du og en side om Morsmålsdagen.

Velkommen til å ta en titt!

 


Utelek er en stor del av norsk barnehage- og skolehverdag. På nettsiden Tema Morsmål finner du ressursen Om vinterklær på flere språk. Informasjonen er oversatt til flere språk og kan hjelpe personalet med å gi foresatte viktig informasjon om klær. 

Barnehagelærere planlegger i varierende grad hvordan de skal bruke utetiden i barnehagen i følge en ny studie (UIS). Aktivitetene blir ofte bestemt spontant ut fra situasjonen der og da, og det barna tar initiativ til selv og viser særlig interesse for.

Studien er gjort for å få et nærmere innblikk i hvordan barnehagene jobber med naturfag og fysisk fostring når de er utendørs. Undersøkelsen er gjennomført før koronautbruddet. 

Du kan lese mer her om studien Spontak bruk av utetid i barnehagen.


Ny forskning

Anne Grethe Sønsthagen har forsket på barnehagens samarbeid med foreldre med flyktningbakgrunn. 

I denne artikkelen gir hun oss innblikk i resultatet fra sin doktorgradsavhandling hvor hun har undersøkt hvordan personalet arbeider med anerkjennelse av foreldre med flyktningbakgrunn som viktige bidragsytere i barnehagen.

«Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling», står det i formålsparagrafen for barnehage (barnehageloven, 2018, § 1).

Tre kriterium for anerkjennelse

 Resultatene av studien tyder på at foreldra måtte oppnå minst tre kriterium for å bli anerkjent som viktige bidragsytere i barnehagen:

(1) Foreldrene måtte ha et visst nivå av norsk språkkunnskap.
(2) Det måtte være god kjemi mellom foreldra og personalet – dette kunne veie opp for eventuell manglende norsk språkkunnskap.
(3) Foreldra måtte vite hvordan de skulle oppføre seg, og forstå de sosiale kodene i barnehagen

Artikkelen leser du her Dette påverkar dei tilsette sitt syn på foreldre med flyktningbakgrunn Publisert på utdanningsnytt 17.11.2021


Her er en lenke til fire digitale bøker på ulike afrikanske språk. Bøkene kan lastes ned og skrives ut. Trykk MENU for å velge språk og ulike alternativer fro nedlastning eller utskrift. Les mer her.

Nafo har laget en plakat hvor det står god jul og godt nytt år på flere språk. Den kan feks. henges opp i garderoben, eller gis som en julehilsen til foreldre.

God jul og godt nytt år på flere språk.

 


Plakat med god og oversatt informasjon om hvordan kle barna i vinterkulden.

På bildet her ser vi plakaten med tekst på tigrinja. Du finner en oversikt over hvilke språk de finnes oversatt til i lenken her: Plakat - Kle barna riktig i vinterkulda på flere språk


Tema Morsmål har laget et memoryspill på flere språk.

Spillet er laget med tanke på at man kan synliggjøre flere språk i barnegruppa og fungere som en naturlig arena for å høre flere språk i barnehagen og skolen.

Spillet inneholder 30 ulike jule-/vinterord på norsk og et annet språk. Bildet viser juleordet på språket urdu. Memoryspillet er oversatt til 17 språk.