Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse.

Kontakt oss:   johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

 

Årets BlimE - dans heter Dynamitt (NRK Super). En kjekk aktivitet som engasjerer liten og stor og som fremmer inkludering og vennskap. Kom igjen og dans!


En god start handler mye om å bli kjent, skape trygghet og styrke fellesskapet i barnegruppen. Fellesskapsleker kan derfor være en fin aktivitet å holde på med i oppstarten. Å utvide de kjente lekene med noen nye hentet fra ulike land kan være med på å utvide barnas leker sammen og synliggjøre mangfoldet.

Her finner du felleskapslekene (Kmspeider.no)

 

 

 


Nyttig artikkel fra Nafo om det å være ny i barnehagen for barn og foreldre som ikke er kjent med den norsk barnehagen.

Hvordan få til en god og trygg oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre?

Hvordan bygge en god relasjon med foreldre i oppstarten?

Veilederkorpset har nå klar en ny side på nettressursen med temaet Oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre. Her finner dere tips til praktiske ideer, artikler, filmer og faglig innspill. Siden er delt inn i fem undersider og tar utgangspunkt i ordet START.
Dere finner den nye siden under meny.

Husk å abonner på nyheter!

 
Å begynne i barnehagen er en omveltning for både barn og foreldre. For barnet handler det om å gradvis venne seg til å være sammen med mange nye barn og andre voksne enn foreldrene. Alle barn kommer til barnehagen med ulike forutsetninger og erfaringer som barnehagen skal bygge videre på.
Målet med tilvenningen er å gi alle barn en god start og legge til rette for et godt grunnarbeid i samarbeidet med foreldre og barnehageansatte. I møte med nye flerspråklige barn og foreldre blir det viktig å være bevisst noen sider for å ivareta barnet og foreldrene i den nye situasjonen. Dette kan dere lese mer om på den nye siden vår.

Lykke til med forberedelsene til ny oppstart!
Spillet er utarbeidet av "Tema morsmål" og er oversatt til 17 språk. Spillet inneholder 30 ulike sommerord på norsk og et annet språk, og gir en måte synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy.  Du finner spillet i ulike oversettelser samt noen spilleregler her.


I en rapport fra Nordens Velferdssenter (nordicwelfare.org) oppsummeres kunnskap om barnehagen som den første og viktigste inkluderingsarenaen for barn og familier som ankommer til Norden.

Lær å si hei på flere språk. NAFO har laget en plakat med ordet HEI på flere språk. De har også skrevet ordet slik det uttales. Her ligger plakater med og uten HEI slik at en selv kan fylle inn de språkene en har i barnehagen. 

Plakatene kan skrives ut og du finner dem på Tema Morsmål sine nettsider.

Å bli møtt med noe kjent kan medvirke til at barna og foreldrene opplever å bli sett og anerkjent når de kommer til barnehagen. En plakat med Hei på eget (ulike) språk er et eksempel på det. På nettsiden vår- En god start- finner du mer om temaet og noen tips til hvordan gjøre det i praksis.


Tema Morsmål har laget et sommer-memoryspill på flere språk.

 

Veilederkorpsene for barnehage og skole har en Instagram konto der vi med jevne mellomrom legger ut diverse knyttet til feltet vår. Vi har to veilederkorps i Stavanger kommune – et for barnehage og et for skole.

Kjekt hvis du har lyst til å følge oss!