Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Henvendelsesskjema
Ressurshefte -ped.led og fler. ass.
Utviklingsplan
Veilederkorpset tilbyr

Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Velkommen til veilederkorpset for flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Stavanger kommune har to veilederkorps, et for barnehage og et for skole. Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse. Veilederkorpset består av tre veiledere:

Marit Fahret Born -  marit.fahret.born@stavanger.kommune.no

Ragnhild Landa  -  ragnhild.landa@stavanger.kommune.no

Wenche Warhaug  -  wenche.warhaug@stavanger.kommune.no (Permisjon i skoleåret 20-21)

Felles  -  johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

En annerledes vår går mot slutten og vi vil benytte anledningen til å takke dere for samarbeidet. Vi er imponert over alt det gode arbeidet som har blitt gjort ut i barnehagene denne våren.

Til info skal veileder Wenche Warhaug ha et års permisjon fra sin stilling. Marit Fahret Born overtar hennes oppgaver ift skolestartere i veilederkorpset for barnehage og hennes 50 % stilling i veilederkorpset for skole.

Vi ønsker Torunn Flesjå Mæland velkommen i teamet vårt. Hun har lang erfaring fra lignende stilling i Sola kommune og går inn i vikariat i barnehagekorpset i 100 % stilling.

Vi ønsker dere en velfortjent og god sommerferie!

Hilsen Ragnhild, Wenche og Marit i veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn 

Veilederkorpsene for barnehage og skole har en Instagram konto der vi med jevne mellomrom legger ut diverse knyttet til feltet vår. Vi har to veilederkorps i Stavanger kommune – et for barnehage og et for skole.

Kjekt hvis du har lyst til å følge oss!