Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Bli-kjent-samtale skjema
Diverse dokumenter
Overgangssekken

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

VELKOMMEN til veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn ved Johannes læringssenter

Veilederkorpset for barnehage er et lavterskeltilbud til barnehagene og oppgaven er å støtte og veilede barnehagene i spørsmål rundt det interkulturelle og flerspråklige arbeidet. Vi bistår barnehagene i arbeidet med enkeltbarn, barnegruppen, foreldresamarbeid og personalkompetanse.

Kontakt oss:   johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no

 

Hva er advent?                                                                           

Her er en tekst om advent på flere språk. Teksten handler om hvorfor folk feirer advent og om ulike aktiviteter som foregår i adventstiden (kilde: NAFO).

Du kan lese mer om advent her.

Foto: AdobeStock


Julefeiring verden rundt  - Denne digitale kalenderen tar dine barn med på en eventyrlig reise for å bli kjent med ulike julefeiringer i ulike deler av verden.

🎅🎁🎄 Digitale luker åpnes hver dag fra 1. desember. Kalenderen kan skrives ut og henges opp.

Julefeiring verden rundt

TIPS! Tilpass julekalenderen til din barnegruppe. På de tomme kortene kan du sammen med flerspråklige barn og foreldre sette inn bilder og skrive/tegne om juletradisjoner fra deres kultur.

Har dere flerspråklige ansatte i personalet? Benytt kortene til å synliggjøre en juletradisjon fra deres kultur/land 


Vi kan med stor glede lansere høstens nyhet fra Veilederkorpset:

Flerkulturell kalender - høytider, helligdager og markeringer.

Det rike mangfoldet i lokalsamfunnene våre gjenspeiles i høytidene som feires i forskjellige kulturer. Veilederkorpset har laget denne flerkulturelle kalenderen for å fremheve og markere mangfoldet i barnehager og skole.

Den digitale kalenderen inneholder 18 plakater om ulike høytider, helligdager og markeringer fra flere religioner og kulturer.

Hver plakat inneholder korte fakta om når, hvem, hvorfor og hvordan det markeres. Kalenderen inneholder også tips, nyttige lenker og tverrfaglige aktiviteter som kan tilpasses til alle alder og trinn.

Her finnes også en utskriftversjon.

Håper at du har lyst til å ta i bruk dette materialet. Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe! Vi setter stor pris på tilbakemeldinger.


Lær deg noen ord på flere språk... Velkommen! Hei! Hvordan går det? Ha det bra!

Vårt første nyhetsbrev i høst er sendt ut til barnehagene. Du finner det under Nyhetsbrev i menyen.

Septemberutgaven setter fokus på gode barnebøker og gir tips om aktuelle artikler som peker på verdien av
høytlesing. Vi har lenket opp nyttige ressurser i samarbeidet med flerspråklige foreldre i oppstarten. I nyhetsbrevet har vi og tatt med noen innspill til barnehagens arbeid med mangfold og likhet/ulikhet som er aktuelt gjennom hele barnehageåret.

Ta en titt her

Veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn gir ut fire nyhetsbrev gjennom året med aktuelle tema, nyttige lenker og faglig artikler til fordypning og refleksjon.


Tell til ti på ulike språk.

Nafo har lagt ut nyttig informasjon om klær på flere språk.

Dette er en ressurs som generelt omtaler temaet klær i barnehagen og som kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv.
Ressursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

Informasjon om klær i barnehagen er oversatt til følgende språk: 
Arabisk, dari, engelsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, swahili, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk

Tips: Vi har lagret denne lenken sammen med flere andre nyttige tips under MENY - ForeldresamarbeidLær deg enkle tegn til sangene vi vanligvis synger i barnehagen- et godt tips nå ved oppstarten av nytt barnehageår!

Å forstå og bli forstått er grunnleggende for alle menneskers trivsel og læring. For barn med norsk som andrespråk, fungerer tegnstøtte som bro mellom språkene.

Ebbenebb.no er en læringsressurs for barn i alderen 2-7 år. Ressursene her er basert på tegn-til-tale symboler, noe som gjør det lettere for barn med og uten lærevansker å forstå og bli forstått! 

Finn kjente barnehagesanger med tegnstøtte på nettsiden ebbenebb.no og på deres youtube kanal.   


Hvordan få til en god og trygg oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre? Hvordan bygge en god relasjon med foreldre i oppstarten?

Veilederkorpset har laget en nettressurs EN GOD START om dette temaet. Her finner dere praktiske tips og ideer, filmer og faglige innspill. Siden tar utgangspunkt i ordet START og er delt inn i fem undersider. Du finner den under Meny.

Lykke til med ny oppstart!

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:

johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no 


Velkommen!

Hils barn, foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler velkommen til barnehagen på flere språk.  


Etter en dag i barnehagen spør familien: «Hva har du gjort i barnehagen i dag da?». Ofte kan barnet svare kort: «Jeg har bare lekt ...».

Denne plakaten synliggjør lekens betydning og egenverdi. Plakaten er oversatt til mange språk, og gir familiene et innblikk av barnehagehverdagen.


Å spille spill er en kjekk aktivitet for alle hele året. Et spill med sommer-ord kan i tillegg gi god språkstimulering. Det er også en fin måte å synliggjøre flere språk i barnegruppa mens man spiller og har det gøy.  

Spillet som er utarbeidet av "Tema morsmål" er oversatt til 17 språk og inneholder 30 ulike sommerord på norsk og et annet språk.  Du finner spillet i ulike oversettelser samt noen spilleregler her.Hvordan kan barnehagen best utnytte hentestunden på en måte som gjør at nyankomne familier får anledning til å bli godt kjent med barnehagen?

Gjennom å undersøke hvordan de ansatte kommuniserte med nyankomne familier i hentestunden oppdaget artikkelforfatteren at en familien tilbrakte mer tid i barnehagen ved henting når de ansatte kom med færre replikker. 

"Den ansattes kompetanse og tilstedeværelse i kommunikasjonen med familien er avgjørende ..."

Les artikkelen her: La nyankomne familier bli kjent med barnehagen

Foto: Adobe Stock / Halfpoint


Endelig kan vi feire 17. mai sammen igjen. En festdag med fine klær, bunad, barnetog, sang, lek og mye kjekt for små og store.

Mange barnehagebarn har ikke opplevd en tradisjonell 17. mai feiring. Noen fordi de siste to årene har vært preget av nedstenging og restriksjoner, andre fordi de nettopp er kommet til Norge.

 


💛🧡💜💚💚

Det finnes et mangfold av høytider og helligdager som er relevante for barnehagen å kjenne til. Tips til arbeid med markering av ulike merkedager og høytider for barnehage og skole finner du under TEMA; høytider og helligdager 

💛🧡💜💚💚


Sanger med bildestøtte.
Turbingo
På jakt etter vårblomster.

Holi er en hindufestival som feires i store deler av India og av indere i resten av verden.

Feires i månedsskifte februar mars- 18.-19.mars 2022.


Du kan forberede deg til å ta imot ukrainske barn og unge ved blant annet å få nødvendig informasjon om landet.