Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Veilederkorpset tilbyr

Veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn er et lavterskeltilbud til barnehagene i Stavanger.  

Vi skal støtte, inspirere og veilede barnehagene i Stavanger og ønsker å møte barnehagene på de behov de har innenfor det interkulturelle/ flerspråklige fagfeltet. 
Vi kan bidra med veiledning i forhold til enkeltbarn og hele barnegruppen. 

Vi kan også bidra med kompetanseheving i personalgruppen og vår deltagelse kan være gjennom kurs, workshops eller refleksjonsmøter. Vi er fleksible og kan delta på både planleggingsdager, dag- eller kveldsmøter.

Aktuelle temaer er Interkulturell kompetanse, krysskulturell oppvekst, foreldresamarbeid, identitet, mangfold som ressurs, synliggjøring av mangfold, inkluderende lek, flerspråklig utvikling og språklig mangfold. 

Barnehagene vil også møte oss fast i Tverrfaglige bydelsteam hvor vi også kan bidra med oppfølging i etterkant av saker. 

Nettsiden vår oppdateres jevnlig og inneholder aktuell og nyttig informasjon, ressurser, tips og fagartikler.

Kontakt oss gjerne på vår fellesmail: johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no