Meny
Forside
Vedlegg
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Samtale

 På denne siden finner du tips og informasjon om:

 

 

 • Bli kjent- samtaler
 • Uformelle samtaler
 • Foreldres medvirkning
 • Praktiske tips

 

Bli kjent samtaler

Målet er å få til en god dialog der barnehage og foreldre blir mer kjent med hverandre og få til gjensidig utveksling av informasjon. Foreldre som ikke kjenner den norske barnehagen trenger ofte lenger tid på å bli kjent med innholdet i barnehagen og bli trygg på de voksne. De har også ulike behov og utgangspunkt mtp flytteprosess, språk, botid, kulturbakgrunn etc.

Foreldre har ofte mange spørsmål og mye de ønsker å få klarhet i rundt oppstart i barnehagen. Det er derfor lurt å sette av tid til flere samtaler i oppstarten for å bygge bro mellom hjem og barnehage og få til gjensidighet i samarbeidet. 

Det må være stor åpenhet og aksept for ulikheter slik at barnehage og foreldre kan utfylle og lære av hverandre. Dette styrker foreldre og barns delaktighet og trivsel.  Målet er ikke å være enige om hvordan barnet skal oppdras, men ha aksept for ulike meninger og finne gode løsninger sammen når det blir nødvendig (Gunilla Niss; Å begynne i barnehagen).

Bli kjent- samtale skjema Skjemaet er et godt hjelpemiddel til å forberede samtalene med nye flerspråklige foreldre. Skjemaet er generelt og må tilpasses den enkelte. Du finner det i vedleggboksen øverst på siden.

 

Tips

 • Start med å informere om taushetsplikten og at foreldre selv kan bestemme hvilke spørsmål de vil svare på.
 • Sjekk behov for tolk på forhånd.
 • Den første bli kjent samtalen gjennomføres så snart som mulig (i løpet av de to første ukene) etter at barnet har startet i barnehagen
 • Det anbefales å ha med begge foreldrene i foreldresamtalene for å sikre en best mulig kommunikasjon og samarbeid mellom foreldre og barnehagen. Husk på at mor og far kan ha ulik tilgang til norsk språk noe som vil påvirke det daglige samarbeidet.
 • Bruk tolk når en ikke deler et felles språk. Sett av god tid, husk alt skal sies to ganger. Dersom det er vanskelig å få til foreldresamtaler fysisk kan et alternativ være å bruke en digital løsning.
 • Fordel spørsmålene på flere samtaler
 • Gi informasjon både skriftlig/digitalt og muntlig for å sikre større forståelse.   

Uformelle samtaler.

Bringe og hente-situasjonen er en betydningsfull arena for å bli mer kjent. Bilder fra ulike hverdagssituasjoner og av barnet i aktivitet er et nyttig verktøy for å skape forståelse for barnehagedagen.

Oversettelses-apper (SayHi, Google oversetter o.l.) er nyttige hjelpemiddel når en ønsker å få oversatt enkle ord, barnets utsagn eller noe av det en ønsker å få sagt til foreldre i de uformelle treffpunktene.

Muntlig informasjon kan være hensiktsmessig å gi, men skriftlig informasjon git mulighet til oversettelse til morsmål. Mange ønsker både skriftlig og muntlig informasjon.

 

Foreldres medvirkning

Foreldrene trenger tilstrekkelig informasjon om barnehagen for å kunne medvirke i samarbeidet. Det er mye som er nytt og kanskje vanskelig å forstå. Dette krever at de ansatte setter ord på og forklarer ting som tas for gitt av i en norsk barnehagekultur.

For mange foreldre kan det virke fremmed og ukjent at barnehagen forventer deres medvirkning og at barnehagen involverer seg så sterkt i hjemmet og rundt oppdragelse. Dialogen må derfor bære preg av respekt for foreldres oppfatninger og innspill. Å etterspørre foreldres kunnskap om barnet (morsmål, behov, interesser, erfaringer) blir viktig for å ivareta barnet i barnehagen. Det er nødvendig å skape felles forståelse for hva barnehagen og foreldre må jobbe sammen om rundt barnets trivsel og identitetsutvikling (morsmålets betydning, barnets helhetlige utvikling). 

 

Praktiske tips:

 

¤ Informasjon om klær på flere språk. På Tema morsmål finner du oversatt informasjon om blant annet skiftetøy og merking av tøy i barnehagen. Ressursen finnes på 12 språk i tillegg til norsk, og er fin å henge opp i barnehagen eller dele ut til foreldre.

¤ Mat. Gradvis tilvenning til barnehagens mat kan være nødvendig for noen barn med flerkulturell bakgrunn. Nye smaker kan være spennende og utforske i et trygt miljø, men kan oppleves uoverstigelig i en oppstartsfase hvor alt er nytt. Snakk med foreldrene om hva barnet er vant til å spise hjemme og fokuser på å finne gode løsninger sammen. Å invitere foreldre inn i barnehagen vil gi dem en større kjennskap til barnehagens måltidstradisjoner.

¤ Utelek og turer. Det kan være uvant og ukjent for mange foreldre at barnehagen er så mye ute. Spør foreldrene om deres forhold til natur, friluft, turer etc. Dette kan gi deg nyttig informasjon om hva familien har med seg av erfaringer fra sitt hjemland og sin kultur.Det er viktig at barnehagen gir god og forståelig informasjon om turer, hva det innebærer, hvordan det foregår, og hvorfor det er bra. Barnehagen kan invitere foreldre med på tur i skogen så de kan se, erfare og forstå hva tur i skog og mark innebærer. Være åpen for foreldres spørsmål og innspill.

 


Informasjonsfilmer om norsk barnehage. 

Informasjonsfilm fra Voksenopplæringen i Notodden: Barnehage i Norge. Filmen er på norsk, polsk, persisk, tagalog og arabisk. Informasjonsfilm fra Trondheim. Hvordan fungerer en norsk barnehage? Filmen er på norsk, engelsk, tigrinja og arabisk.

Filmene kan brukes informativt på et foreldremøte. De kan også sendes via e-post i forkant av en foreldresamtale som utgangspunkt for å snakke om barnehagens innhold og forventninger til hverandre.


ArtiklerNye barn i barnehagenBarnehager i møte med flerspråklige barn og foreldre