Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tid

Foreldre som ikke er kjent med hva en norsk barnehage er trenger ekstra god tid på å bli kjent med og føle seg trygg på de ansatte. Å bruke god tid på oppstarten med nye flerspråklige foreldre er godt investert tid!

På denne siden finner du mer om disse temaene:

 • Det første møtet
 • Familiens individuelle behov
 • Ulike modeller for tilvenning
 • Praktiske tips
 
 

Et godt første møte med barnehagen 

Mange barnehager har god erfaring med å ta imot nye flerspråklige barnehagebarn. Det første møtet med barn og foreldre blir gjort på forskjellige måter. En trygg og god atmosfære er en fellesnevner, der barn og foreldre får informasjon om barnehagen og barnehagen blir kjent med barnet. Selv om det finnes gode rutiner for slike møter, kan det være ulikt med hensyn til hva som passer foreldre. Foreldre har ofte mange ting de lurer på og de ansatte må gi foreldre tid til å bli kjent med innholdet i barnehagen og gi rom for spørsmål. Noen foreldre må kanskje oppfordres til å stille spørsmål og drøfte barnehagetilbudet og barnas behov. Det er ikke vanlig i alle kulturer at foreldrene er ønsket inn i et samarbeid om barnehagens innhold. 

Trygghet skapes gjennom gode relasjoner og samarbeid med foreldrene, og det kan ha stor betydning for foreldrene å få blant annet informasjon om hva barnehage er på sitt språk. Samtidig er det nødvendig for barnehagen å bruke tid på å bli kjent med familien og barnet.

 

Ta hensyn til familienes individuelle behov 

Det er viktig at de ansatte skaper god dialog med foreldrene for å finne ut hvordan tilvenningen bør foregå. Tidligere har mange barnehager hatt praksis med å ha tilvenning med foreldrene i barnehagen i tre dager, denne metoden er det flere og flere som går bort fra fordi den gir lite rom for individuelle behov og forskjeller hos barna.

Noen barn trenger lengre tid sammen med foreldrene sine i tilvenningsfasen, mens andre blir fortere trygge. I tillegg skal også foreldre som ikke er kjent med den norske barnehagen bli kjent og trygg på både voksne og på innholdet i barnehagen. Derfor må barnehagene gi rom for forskjeller, samarbeide med foreldrene og evaluere underveis hvordan tilvenningen skal foregå for hvert enkelt barn. 

 

 

Ulike modeller for tilvenning 

 • Gå på besøk hjem til familien før barnet skal begynne i barnehagen. Å møte familien på deres arena kan være en god start for barn og foreldre og for barnehagen. Barnehagen kan vurdere om de skal ha med noe fra barnehagen til barnet eks en bildebok med bilde av de voksne på avdelingen, av ulike aktiviteter, rommene på avdelingen, utelekeplassen etc.
 • Tilbud om faste besøksdager i barnehagen utover hele våren hvis foreldre har behov.
 • Gi foreldre mulighet til å være i barnehagen utover de tre oppstarts-dagene. Det er med på å trygge barn og foreldre i den nye situasjonen og skape forståelse for hverdagsaktiviteter og det som skjer i barnehagen. For foreldre og barn som ikke kjenner den norske barnehagen er det ekstra viktig å få bruke god tid i tilvenningen. "Jåttå-modellen" anbefaler fem dagers tilvenning. Modellen tar utgangspunkt i trygghetssirkelen med fokus på å sikre nære og trygge relasjoner. Les mer om temaet her: Foreldreaktiv tilvenning skaper trygge barn
 • Aursmoen barnehage har arbeidet med å lage en god tilvenning med bruk av hjemmebesøk. Aursmoen er en samarbeidsbarnehage for flyktningetjenesten i sin kommune. Les mer i artikkelen Når barnet begynner i barnehagen.


Praktiske tips:

 • Velkommenplakat i garderoben på de språkene en har på avdelingen.
 • Visualisere dagens innhold ved å henge opp tydelige og gjenkjennelige bilder av dagsrytmen. Det er med på å skape trygghet og støtte barnet slik at det får en bedre forståelse for hva som skal skje. Bruke bilder i overganger for eks. foto fra barnehagen av måltid, lek, ryddesituasjon, samling, vask av hender, påkledning, utelek osv.
 • La barnet få ta med noe kjent hjemmefra som skaper trygghet for barnet i den nye situasjonen for eks. en leke, smukk, noe som lukter av noe hjemme.
 • La barnet ta med egen mat som er gjenkjennelig og som barnet liker. Bruke tid på tilvenning til maten som serveres i barnehagen.
 • Gi tilgang på ulikt leketøy og utstyr i familiekroken for eks. dukker med ulik hudfarge, mat fra ulike kulturer, kjøkkenutstyr, utvalget av bøker i bokkassen

 

 • Bruke gjenkjennelig musikk for barnet i hverdagssituasjoner, i sovetid, i avskjeden med foreldre dersom avskjeden blir vanskelig for barnet. Spør foreldre om tips til sanger, musikk, evt få mor/far til å synge inn sanger. Syng mye med barnet det skaper trygghet og styrker relasjonen. Se mer om sang og musikk under Anerkjennelse
 • Ta bilder av ulike hverdagssituasjoner og bruke disse i samtalen med foreldre i hentesituasjonen, dagtavle
 • Bruke kroppsspråket i kommunikasjonen med foreldre
 • Lage små infobildekort til foreldre, eks påfyll av klær, bleier, annet utstyr. kortene kan henges opp på barnets plass ved behov.