Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tolk

Bruk av tolk i oppstart er viktig i bli-kjent fasen for å skape trygghet, tillit og forståelse for det som blir sagt.  

 

På denne siden finner dere tips til:

  • Bruk av tolk
  • Praktiske tips til bruk av tolk
  • Nyttige lenker

 

 

 

Viktig å vite om bruk av tolk

Barnehagen har hovedansvaret for å legge til rette for at dialogen med foreldre blir forståelig og tilfredsstillende for foreldre. Vurder om det er behov for tolk for å kunne utføre samtalen med foreldre utfra de tema som skal utveksles.  Husk at begge foreldre skal kunne inkluderes i samarbeidet!

Bruk kvalifisert tolk, fremmøtetolk eller telefontolk som kommunen eller barnehagen har avtale med. Kvalifiserte tolker som er i familie med barnet, vil ikke være habile.

Bruk av telefontolk gjør at man kan benytte tolker som bor i andre deler av landet og gir større utvalg av tolker. Gjennom å benytte tolker kan man unngå misforståelser og begge parter kan delta aktivt i samtaler og drøftinger. Det er lovforbud mot å bruke barn som tolk.

Tolk i oppstarten

Når en ikke har et felles språk å snakke ut fra er det viktig å bruke tolk i samtale med foreldrene den første tiden. Dette hjelper barnet og foreldrene å forstå mer av det som skjer og det som blir sagt.

Å bruke tolk i de første samtalene åpner for en god dialog hvor utveksling av informasjon og forventninger kan gå begge veier. Foreldre kan få dele viktig informasjon om barnet, hjemmesituasjonen, og barnehagen kan fortelle om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette er viktig for å bli bedre kjent med hverandre og skape trygghet i oppstarten. Gode og forståelige samtaler i oppstarten gir et nødvendig grunnlag for videre samarbeid om barnets trivsel, identitet og helhetlige utvikling.

 

Praktiske tips om bestilling og bruk av tolk

  • Finn ut om du har behov for tolk og i hvilket språk som er aktuelt. Spør foreldre om helt spesifikt om hvilket språk de snakker helt eksakt slik at bestillingen blir riktig eller best mulig. 
  • Gi informasjon til tolken om tema og antall personer som skal være tilstede i møtet slik at tolken kan forberede seg til oppdraget.
  • Bestill tolk så fort du vet at det er et tolkebehov. I enkelte språk kan det være vanskelig å få tak i tolk. Det kan lønne seg å bestille tolken før du gjør en avtale med foreldrene.
  • Sett av nok tid til samtalen. Husk at alt vil bli sagt to ganger.
  • Vurder om du skal bruke telefontolk eller fremmøtetolk. Telefontolk krever en telefon med grei høyttaler.

Nyttige lenker om tolk

Om tolking i offentlig sektor. Lenke til et kort nettkurs om bruk av tolk, laget av IMDI: Nettkurs i bruk av tolk

Informasjon om tolketjenester og oversettelser for kommunale barnehager i Stavanger kommune på Stavanger kommunes intranett. Private barnehager har fått tilsendt informasjon om bestilling av tolketjenester via infokanalen fra kommunen.