Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om En god start

Hvordan tilrettelegge for en god oppstart i barnehagen? Denne nettsiden omhandler noen kjerne-elementer som er viktige når vi skal tilrettlegge for en god oppstart i barnehagen for nye flerspråklige barn og deres foreldre.

En god tilvenning er viktig for alle barn og foreldre, men kan by på noen utfordringer når en ikke har felles språk. Det gjelder både for de som skal starte i barnehagen og de som skal ta i mot dem. Oppstarten kan for noen foreldre også være det første møte de får med en norsk institusjon og med norsk barnehage-kultur.

Foreldre i barnehagen har ulike utgangspunkt, behov, ønsker og forutsetninger. De har ulik sosial, kulturell og religiøs tilhørighet, snakker ulike språk og har ulike livssituasjoner.

Målet er å bygge bro mellom det en har felles og det som er forskjellig og skape en god overgang mellom hjem og barnehage. 

 

 

En god START. Vi har valgt ordet Start som et utgangspunkt for relevante temaer i oppstarten. Inndelingspunktene er tenkt som et utgangspunkt for forberedelse og gjennomføring av oppstarten i barnehagen.

Samtale

Tid 

Anerkjennelse

Relasjon

Tolk

Nettressursen inneholder faglige råd til refleksjon og nyttige tips til konkrete arbeidsmåter. Elementene er tett knyttet sammen og vil gli over i hverandre fordi temaet er sammensatt og behovene ulike. 

 

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller ønsker høre mer om En god Start.

Se kontaktinfornmasjon til høyre;  epost Veilederkorps barnehage

 


 

Hva sier rammeplanen om oppstart i barnehagen for alle barn? Når barnet begynner i barnehagen (kap 6)  
  • Rammeplanen understreker at det er personalets ansvar å sørge for at alle foreldre og barn blir møtt med forståelse, respekt, åpenhet og tillit og sier at Barnehagen skal bruke mangfold som ressurs i det pedagogiske arbeidet og støtte, styrke og følge opp barna ut fra deres kulturelle og individuelle forutsetninger
  • Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning rundt eget barn og den individuelle tilretteleggingen av tilbudet. Foreldres rett til medvirkning omfatter også en reell mulighet til å delta på gruppenivå gjennom barnehagens foreldreråd og samarbeidsutvalg.  "Foreldrene og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling" og skal alltid ha "barnets beste" som mål.    

 

Lykke til med en God START!