Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Boksekker - til utlån i barnehagen

VeiIederkorps barnehage låner ut boksekker med bøker på ulike språk til barnehage og foreldre.

Hver sekk inneholder 6 - 8 barnebøker. Alle sekkene inneholder «Min tospråklige snakkende ordbok», ulike tospråklige bøker/eventyr og bøker på norsk som er oversatt.  

Vi har boksekker på seks språk: arabisk - somali - polsk - tigrinja - russisk - ukrainsk 

Vi har nå utvidet alle boksekkene med to bøker som passer for yngre barn; en bilde/pekebok, og en vrimlebok som er en bildebok med lite tekst.

Begge bøkene stimulerer til benevning og samtale om det en ser på bildene og vrimleboka inviterer til å finne og lage egne fortellinger.

Inni vrimleboka ligger en visuell veiledning vi har kalt Se og finn. Veiledningen viser med bilder en måte å "lese" boka på sammen gjennom å se og finne ulike personer, figurer og hendelser.

Begge disse bøkene kan også fungere godt for barn som er nye i norsk litt uavhengig av alder. 

Vil du låne en boksekk av veilederkorpset? Ta kontakt på vår felles mailadresse:  johannesls.veiled.barneh@stavanger.kommune.no eller direkte med en av oss i veilederkorpset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Målet med boksekkene er:

  • Å gjøre bøker på flere språk tilgjengelig for barnehagene og foreldre.
  • Bidra til at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen.
  • Skape leseglede hjemme og i barnehagen hvor foreldrene utgjør en viktig ressurs i språkarbeidet i barnehagen og til eget barns utvikling av morsmålet hjemme.
  • Felles leseopplevelser på tvers av ulike språk . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brosjyre til foreldre:

Foreldre og foresatte er den viktigste ressursen for barns utvikling av morsmål.

I boksekken ligger brosjyren «Hvordan kan jeg støtte og oppmuntre barnet mitt til å utvikle og bruke sine språk?».

Den er oversatt til språket i boksekken og retter seg mot foreldre.

Hensikten er å støtte foreldre og synliggjøre deres betydning for barnets flerspråklige utvikling. 

Brosjyren kan gjerne brukes av barnehagen i foreldresamarbeidet om barnets språklige utvikling.