Meny
Forside
Vedlegg
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Språkarbeid i Innføringsbarnehagen

Innføringsbarnehagen

Barnehagen er et innføringstilbud for barn av nyankomne flyktninger. Barna i barnehagen er i alderen 11 måneder til skolealder. Innføringsbarnehagen har laget et hefte som konkretiserer språkarbeidet i hverdagen og på lengre sikt og er tenkt som en hjelp i planleggingen av språkarbeid for både pedagogiske medarbeidere, fagarbeidere og pedagoger.

 

 

Språkheftet

Heftet er delt inn i temaområder og gir tips og ideer til fokusord, aktiviteter, lek, musikk og mer. Barna i Innføringsbarnehagen er helt nye i norsk språk, så derfor er tips og aktivitet tilpasset dette.

Vi deler «språknivået» inn i lett og middels og vi har mindre fokus på språklige forventninger knyttet til ulike aldre.

Dette er ikke et fagtidsskrift, men er bygget på Rammeplanen, fagkunnskap om språkarbeid i barnehagen, egne prosjekterfaringer og arbeid med flerspråklighet som ressurs.  

Språkheftet finner du i dokumentboksen til høyre.