Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Artikler om inkludering, mangfold og flerspråklighet

Her finner du artikler og tips til aktuell faglitteratur som tidligere er lagt ut på forsiden og i våre nyhetsbrev til barnehagene.

Anne Grethe Sønsthagen har forsket på barnehagens samarbeid med foreldre med flyktningbakgrunn.

I denne artikkelen gir hun oss innblikk i resultatet fra sin doktorgradsavhandling hvor hun har undersøkt hvordan personalet arbeider med anerkjennelse av foreldre med flyktningbakgrunn som viktige bidragsytere i barnehagen.

Resultatene av studien tyder på at foreldra måtte oppnå minst tre kriterium for å bli anerkjent som viktige bidragsytere i barnehagen.

Artikkelen leser du her Dette påverkar dei tilsette sitt syn på foreldre med flyktningbakgrunn Publisert på utdanningsnytt 17.11.2021

Lovendring i barnehageloven. 

 Endringene i barnehageloven krever at barnehagene jobber systematisk for å forebygge utestengning og mobbing, og at de skaper et godt miljø der barna trives og er inkludert. Rammeplanen stilte allerede krav om dette, og nå er altså forpliktelsen tatt inn i loven.I artikkelen (Barnehage.no) kan du lese om hvordan Varingskollen barnehage i Nittedal har arbeidet med temaet. Da den nye mobbeloven kom 1.januar-21 – laget barnehagen sitt eget pedagogiske verktøy

Naturen kan være en arena for integrering. For tre år siden gikk hun tur for første gang. Nå mener hun beve­gelse i frisk luft er det beste grepet mot isola­sjon. Naturen kan dempe stress og bekymringer og får oss i bedre humør. Å gå tur kan hjelpe på ensomhet nå, skriver Hanan Abdelrahman. (Aftenbladet, publisert 17.11.20). 

 Barnehagen trenger nye måter å forstå kommunikasjon på

 Hva styrker, og hva hindrer flerspråklige barns deltakelse i dialog i barnehagen? Katrine Giæver har undersøkt dette i sin doktorgradsavhandling. Selv om de ansatte strakk seg langt for å inkludere alle barna jevnbyrdig i dialoger, var det en utfordring for barnehagen å gi rom for at barn med flerspråklig bakgrunn fikk delta likeverdig. (Publisert fredag 30. oktober 2020, Barnehage.no)

 
 
 

Voksne dominerer i samlingsstunden. I noen barnehager tar de voksne så mye plass i samlingsstundene at det hindrer barna i å delta i fellesskapet, viser ny forskning. (Utdanningsnytt.no 30.10.20) Marianne Ree har studert barn og voksne i barnehager i ulike situasjoner og har funnet ut at det er tre ulike mønster for kommunikasjon. Ree oppdaget tre ulike mønster når voksne kommuniserer med flere barn om gangen. Mønstrene kan defineres som kontrollerende, støttende og gjensidige kommunikasjonsmønster. Ree har funnet at det er spesielt en kommunikasjonsform som er uheldig.

Inkluderende barnehagemiljø. Foreldre og barnehageansatte er de viktigste rollemodellene.
Det er helt nødvendig å involvere foreldrene i arbeidet med å skape vennskap og forebygge mobbing i barnehagen, sier Anne Elin Kleva i Redd Barna.
Organisasjonen har laget et nytt verktøy for å involvere foreldrene i dette arbeidet (Barnehage.no) 

 

 

 

Nye barn i barnehagen? Sommerferien er over for de fleste og barnehagen har startet opp et nytt barnehageår med mange nye barn. Mange foreldre synes det kan være vanskelig å levere fra seg barnet sitt til mennesker de ikke kjenner, særlig hvis de ikke er kjent med den norske barnehagen fra før. For denne gruppen foreldre er det ekstra viktig å bli godt kjent, og at barnehagen gir god informasjon og ser den enkelte familie og deres behov i tilvenningsfasen. Nafo har lagt ut en nyttig artikkel om det å være ny i barnehagen for barn og forelde som ikke er kjent med den norske barnehagen.   

Slik kan man komme forbi usikkerhet rundt sin egen sangstemme. Terskelen for å synge høyt kan ofte være høy for mange ansatte i barnehagen.
Nå har Kirsten Halle ved Universitetet i Stavanger og Nora Bilalovic Kulset ved Institutt for musikk på NTNU forsket på hva som skal til for å tørre å slippe løs sangstemmen.

Barn må ikke lære språket for å inkluderes, de må inkluderes for å lære språket.

For oss som har leken som faglig interesseområdet, blir vippehuskene gjennom grensemuren mellom Mexico og USA et symbol på noe større. Leken er noe av det mest grenseløse som finnes. Det lekes på tvers av land, språk og all verdens politiske vedtak, så snart anledningen byr seg.

Mennesker må ikke lære språket for å inkluderes, de må inkluderes for å lære språket. Morten Solheim, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet skriver med et blikk på egne vegne. (2019) Utdanningsnytt.no

                                                                                                                             

Flerspråklige assistenter gjør en forskjell “En del av min jobb er å bygge gode relasjoner til foreldre”, sier flerspråklig assistent Ghezacin G. Gebredingil. I barnehagehverdagen er dette et av flere mål flerspråklige assistenter arbeider med og kan gi barn og personale et viktig bidrag til i barnehagen. I tillegg til å bidra til støtte og trygghet i tilvenningen for både barn og foreldre, er fokuset deres også rettet mot barnas lek og et inkluderende perspektiv for alle

Barnehagene spiller en viktig rolle i flerkulturelle samfunn. Barnehagene fungerer som bindeledd mellom samfunnet og familiene, viser stort europeisk forskningssamarbeid.
Jeg mener barnehagen kan ha en nøkkelfunksjon når det gjelder å møte flerkulturelle familier. Det snakkes mye om barnehagens viktige samfunnsrolle med tanke på temaer som likestilling og barns utvikling, men den kan også ha stor betydning for et inkluderende samfunn. Forskningen vår viser at barnehagen kan hjelpe med flere av utfordringene som oppstår i flerkulturelle samfunn, uttaler professor Thomas Moser på Universitetet i Sør-Øst Norge sine hjemmesider.

Kultursensitiv omsorg i flerkulturelle barnehager. . Alle barn skal behandles likeverdig i barnehagen. Men likeverdig behandling blir ofte forvekslet med lik behandling. En slik sammenblanding kan gi barna svært ulike forutsetninger for å delta i fellesskapet, mener forsker Berit Zachrisen (Vetuva-2019)

Hvordan ser hudfarge ut? Hvordan snakker dere om hudfarge på din avdeling? Hvilken farge er hudfargen? Når barna ber om å få hudfargen i Kjølbergskogen barnehage, får de en hel boks med ulike hudfarger. I denne barnehagen finnes det ikke kun en hudtone. Barnehagelærer Hege forteller at de veileder barna når de tegner. – Vi ønsker å inspirere barna til å lage mennesker med ulike hudfarger. Når vi setter fokus på ulikhetene, unngår vi "oss og dem holdning", sier Hege. 3 tips på veien: Snakk med barna om hvilke hudfarger de kan bruke Lag en boks med mange forskjellige hudfarger Lær barna at det er plass til alle – uansett hudfarge  
Innlegg på Utdanningsdirektoratet sin Facebook side (28.02.20).
 

Barnehagebarn får lang tilvenningstid på SFO før skolestart. Femåringene Matheus og Brage er på tilvenning på SFO tre måneder før skolestart. Det gjør at barna blir kjent og er tryggere når de starter.  Ved Semsbyen barnehage i Tønsberg kommune ønsker SFO å gjøre en ekstra innsats for at nye førsteklassinger skal få en god og smidig overgang fra barnehage til skole og SFO. Om våren kommer skolestarterne på besøk til SFO både med barnehagen og foreldre (08.2019 Utdanningsnytt.no)     
 
«Jeg ikke være baby», hører jeg hun sier før hun bryter sammen i gråt. Det er min jobb å hjelpe henne, slik at hun ikke faller utenfor leken. Jenta har ikke like godt språk som de andre og faller ofte ut av leken. Nå er det min jobb å hjelpe henne. Nina Katrine Hansen, barnehagelærerstudent og foredragsholder. (11.2019 Utdanningsnytt.no)

Måten du snakker til barn på blir deres indre stemme. Forteller du barnet at det er bråkete og urolig, vil barnet tro det er bråkete og urolig. Derfor er det viktig at du er bevisst hvordan du snakker med barn, mener psykologer.  
Anette Skonseng (mars 2020)

Eventyr på flere språk er en favoritt i barnehagen. Aursmoen barnehage har bygget opp et eget bibliotek med barnebøker på flere språk - og bøkene lånes ut til foreldre. Eventyr på flere språk er blitt en favoritt.
Marianne Ruud (Utdanningsnytt.no april 2020)

Det vi nå opplever i barnehagen er #FORSVARLIG. Hverdagsinntrykk fra en kohort i korona-tiden.
Nina Oldebråten, pedagogisk leder. Klokka er 07:30, og jeg starter på jobb i barnehagen min.  Vi har åpningstid 07:30 til 15:30. Jeg vet at jeg i dag skal ha hovedansvar for 6 barn, og biansvar for 6 andre barn. Disse barna har jeg nå vært sammen med hver barnehagehverdag i snart 2 uker, og vi skal være sammen minst en uke til. Dette gir forutsigbarhet for både barna, min samarbeidskollega og meg.
 (Utdanningsnytt.no mai 2020)

"Tida med korona har gitt meg den store gleden over å jobbe i barnehage igjen". Livet i fjæra er så magisk! Stedet hvor vannet blir til lava, pinner til tryllestaver og steiner til fjernkontroller, og tida faktisk strekker til! Livet i fjæra med ute-kohorten vår. Linda Mari Jakobsen Pedagogisk leder i Sentrum barnehage i Altaå (Utdanningsnytt.no juni 2020)