Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tips og ideer i foreldresamarbeidet

Hvordan skape et godt samarbeid med flerspråklige foreldre og barnehagen og hvordan gjøre foreldrene delaktige i barnehagens arbeid med inkludering, språk og flerkulturelt mangfold?

Vi har samlet noen tips og konkrete verktøy som kan være nyttige i dette samarbeidet.

 

 

 

 


Hvorfor bli-kjent-samtaler? 

Foreldre har ofte mange spørsmål og mye de ønsker å få klarhet i rundt oppstart i barnehagen. Å bygge bro mellom hjem og barnehage og få til gjensidighet fra starten av styrker foreldre og barns trygghet, delaktighet og trivsel. Foreldre som ikke kjenner norsk barnehage og det norske språket trenger ofte lenger tid på å bli kjent med de ansatte og barnehagen. 

Bli kjent- samtale skjema (Word) gir god hjelp i forberedelsen til samtaler med nye flerspråklige foreldre. Les mer om en god oppstart og bli kjent- samtalen her: Samtale


Nye barn i barnehagen?

Mange foreldre synes det kan være vanskelig å levere fra seg barnet sitt til mennesker de ikke kjenner, særlig hvis de ikke er kjent med den norske barnehagen fra før. 

For denne gruppen foreldre er det ekstra viktig å bli godt kjent, og at barnehagen gir god informasjon og ser den enkelte familie og deres behov i tilvenningsfasen.

Nye barn i barnehagen? er en nettside fra NAFO som har fokus på det å være nye flerspråklige foreldre i en ukjent norsk barnehage. 

 


Film om foreldresamarbeid

Filmen Foreldresamarbeid i barnehagen viser eksempler på foreldresamarbeid i tre barnehager: En mamma bidrar med tom emballasje til butikkleken i barnehagen, en annen mamma låner bøker fra barnehagens utlånskrok med bøker på ulike språk, og en pappa deltar i en sangstund med de minste barna i barnehagen. Filmen viser også hvordan familienes flerspråklighet inngår i samarbeidet.


Barn i flerspråklige familier - et informasjonshefte

som belyser 10 spørsmål foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner.

Spørsmålene i heftet kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.

Barn i flerspråklige familier er laget av NAFO og er oversatt til mange språk.

 

 

 

 

 

 


Samtaleguide om barnets morsmål (Lenke til høyre)

Samtaleguiden er en nyttig ressurs til barnehagen i samarbeid med foreldre rundt barnets ferdigheter i morsmål. Samtaleguide-om-barnets-morsmal.pdf (udir.no)

"Alle språkene er viktige ressurser i den samlede språktilegnelsen".

"Foreldrene har verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling, og om det språkmiljøet barnet er en del av utenom barnehagen".

Hensikten med samtaleguiden er å gi barnehagen et verktøy til bruk i foreldresamtaler for å få mer kunnskap om flerspråklige barns språkutvikling. Dette gir også nyttig informasjon om hvordan barnehagen best mulig kan støtte og inspirere barn til å være språklig aktive.

 

 

 


Utlån av boksekker til barnehager og foreldre

Veilederkorpset låner ut boksekker på ulike språk til barnehage og foreldre. Dette er en fin mulighet i det å bruke foreldre som ressurser i språkarbeidet.

Hver sekk inneholder 6 - 8 barnebøker. Alle sekkene inneholder «Min tospråklige snakkende ordbok», ulike tospråklige bøker/eventyr og bøker på norsk som er oversatt.  

Vi har boksekker på seks språk: arabisk - somali - polsk - tigrinja - russisk - ukrainsk 

Les mer om boksekkene her: Boksekker - til utlån i barnehagen

 

 

 

 


Polylino-appen er en flespråklig boktjeneste for barnehager.

Appen inneholder flerspråklige barnebøker på mange ulike språk og er et tilbud til barnehager og foreldre. Bøkene i appen er innlest på norsk, og man blar i bøkene på en måte som ligner en fysisk bok. Et utvalg av titlene er lest inn på 50 ulike språk. Appen er lisensiert og må kjøpes av barnehager eller skoler, men kan prøves ut gratis i en periode. Les mer Her