Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tips og ideer i foreldresamarbeidet

 

Her finner dere nyttige tips til samarbeidet med flerspråklige foreldre som kan være en hjelp i det å gjøre foreldre delaktige i barnehagens arbeid med inkludering, språk og flerkulturelt mangfold

 

 

 


Bli kjent samtaleskjema

Samtaleskjemaet er til hjelp i samtaler med nye flerspråklige foreldre. Les mer om innholdet og finn skjemaet på undersiden Samtale under En god start i menyen som er en ny side på nettressursen vår.


 

Artikkelen Nye barn i barnehagen?

Artikkelen har fokus på det å være nye flerspråklige foreldre i en ukjent norsk barnehage.

Mange foreldre synes det kan være vanskelig å levere fra seg barnet sitt til mennesker de ikke kjenner, særlig hvis de ikke er kjent med den norske barnehagen fra før. For denne gruppen foreldre er det ekstra viktig å bli godt kjent, og at barnehagen gir god informasjon og ser den enkelte familie og deres behov i tilvenningsfasen.
Her er lenken


Film om foreldresamarbeid

Filmen viser eksempler på foreldresamarbeid i tre barnehager:
En mamma bidrar med tom emballasje til butikkleken i barnehagen, en annen mamma låner bøker fra barnehagens utlånskrok med bøker på ulike språk, og en pappa deltar i en sangstund med de minste barna i barnehagen. Filmen viser også hvordan familienes flerspråklighet inngår i samarbeidet.

Her er lenken


Heftet Barn i flerspråklige familier

Informasjonsheftet belyser 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling. I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner. Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling

Her er lenken

 

 

 

 

 

 

 


Heftet Samtaleguide om barnets morsmål

Samtaleguiden er en nyttig ressurs til barnehagen i samarbeid med foreldre rundt barnets ferdigheter i morsmål. Les og finn samtaleguiden Samtaleguide om barnets morsmål


Utlån av boksekker til barnehager og foreldre

Veilederkorpset låner ut boksekker på ulike språk til barnehage og foreldre. Dette er en fin mulighet i det å bruke foreldre som ressurser i språkarbeidet. Les mer om boksekkene her: Boksekker - til utlån i barnehagen


Polylino-appen inneholder flerspråklige barnebøker på mange ulike språk og er et tilbud til barnehager og foreldre. Bøkene i appen er innlest på norsk, og man blar i bøkene på en måte som ligner en fysisk bok. Et utvalg av titlene er lest inn på 50 ulike språk.

Her er lenken til appen.


Flerspråklige fortellinger

Informasjon om vinterklær på ulike språk

På Tema Morsmål ligger informasjon på ulike språk  om vinterklær og hvordan kle barna riktig om vinteren.

Hvordan kle barna riktig i vinterkulda

Informasjon om vinterklær på flere språk. 

 

 

Informasjon om klær i barnehagen på flere språk


Nafo har lagt ut nyttig informasjon om klær på flere språk. En ressurs som generelt omtaler temaet klær i barnehagen og som kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv.
Ressursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

 Informasjon

en er oversatt til følgende språk:  Arabisk, dari, engelsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, swahili, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk


Oversatt materiale - Helse og hygiene 

 

Håndhygiene på flere språk


Informasjon om Covid -19, helsenorge.no

Plakater og infomateriell, forebygge smitte på ulike språk, Covid-19

Bruk av munnbind på flere språk (Covid -19)


Informasjonsskriv om lus på flere språk