Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tips og ideer i foreldresamarbeidet

 

Samarbeid med flerspråklige foreldre.

Denne siden inneholder flere tips og idéer som kan være nyttige i foreldresamarbeidet og gi en hjelp i det å gjøre foreldre delaktige i barnehagens arbeid med inkludering, språk og flerkulturelt mangfold.

 

 

 


Bli kjent samtaleskjema-  gir god hjelp i forberedelsen til samtaler med nye flerspråklige foreldre. Se under Lenker til høyre. 

Hvorfor bli-kjent-samtaler? 

 Foreldre har ofte mange spørsmål og mye de ønsker å få klarhet i rundt oppstart i barnehagen.

Foreldre som ikke kjenner norsk barnehage og det norske språket trenger ofte lenger tid på å bli kjent med de ansatte og barnehagen.

Å bygge bro mellom hjem og barnehage og få til gjensidighet fra starten av styrker foreldre og barns trygghet, delaktighet og trivsel.

Les mer om oppstart og bli kjent- samtalen under Meny: En god start: Samtale  


Nye barn i barnehagen?

Mange foreldre synes det kan være vanskelig å levere fra seg barnet sitt til mennesker de ikke kjenner, særlig hvis de ikke er kjent med den norske barnehagen fra før. 

For denne gruppen foreldre er det ekstra viktig å bli godt kjent, og at barnehagen gir god informasjon og ser den enkelte familie og deres behov i tilvenningsfasen.

 Nye barn i barnehagen? er en nettside fra NAFO som har fokus på det å være nye flerspråklige foreldre i en ukjent norsk barnehage. 

 


Film om foreldresamarbeid

Filmen Foreldresamarbeid i barnehagen viser eksempler på foreldresamarbeid i tre barnehager: 

En mamma bidrar med tom emballasje til butikkleken i barnehagen, en annen mamma låner bøker fra barnehagens utlånskrok med bøker på ulike språk, og en pappa deltar i en sangstund med de minste barna i barnehagen.

Filmen viser også hvordan familienes flerspråklighet inngår i samarbeidet.


 

Barn i flerspråklige familier

 

Et informasjonsheftet som belyser 10 spørsmål foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

I tillegg til å rette seg mot foreldre, er heftet svære aktuelt for ansatte i barnehager og skoler og på helsestasjoner.

Det kan være et fint utgangspunkt for samtale mellom foreldre og ansatte i disse institusjonene om barnas flerspråklige utvikling.

Heftet Barn i flerspråklige familier er laget av NAFO og er oversatt til flere språk.

 

 

 

 


 

Samtaleguide om barnets morsmål

Samtaleguiden er en nyttig ressurs til barnehagen i samarbeid med foreldre rundt barnets ferdigheter i morsmål.

Les og finn samtaleguiden Samtaleguide om barnets morsmål

 

 

 


 

   Utlån av boksekker til barnehager og foreldre

Veilederkorpset låner ut boksekker på ulike språk til barnehage og foreldre.

Dette er en fin mulighet i det å bruke foreldre som ressurser i språkarbeidet.

Les mer om boksekkene her: Boksekker - til utlån i barnehagen

 

 

 

 

 

 

 


Polylino-appen inneholder flerspråklige barnebøker på mange ulike språk og er et tilbud til barnehager og foreldre. Bøkene i appen er innlest på norsk, og man blar i bøkene på en måte som ligner en fysisk bok. Et utvalg av titlene er lest inn på 50 ulike språk.

Her er lenken til appen.


Informasjon om vinterklær på ulike språk

 

På Tema Morsmål ligger informasjon på ulike språk  om vinterklær og hvordan kle barna riktig om vinteren.

Hvordan kle barna riktig i vinterkulda

Informasjon om vinterklær på flere språk.  

 

Informasjon om klær (generelt) i barnehagen på flere språk 

Nafo har lagt ut nyttig informasjon om klær på flere språk.

En ressurs som generelt omtaler temaet klær i barnehagen og som kan hjelpe til med å gi informasjon på morsmålet om blant annet praktisk tøy, skiftetøy, merking av tøy osv.

Ressursen er fin å henge opp i barnehagen eller å dele ut til foreldre.

Informasjonen er oversatt til følgende språk: Arabisk, dari, engelsk, kurdisk, pashto, polsk, somali, swahili, tamil, thai, tigrinja, tyrkisk.

   

 


Oversatt materiale - Helse og hygiene 

 

Håndhygiene på flere språk

 


Informasjon om Covid -19, helsenorge.no

Plakater og infomateriell, forebygge smitte på ulike språk, Covid-19

Bruk av munnbind på flere språk (Covid -19)

 


Informasjonsskriv om lus fra lusfrinorge.no på flere språk.