Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Språklig mangfold - en berikelse for alle

Veileder fra NAFO -Språklig mangfold - en berikelse for alle. Veilederen innholder konkrete aktiviteter og tips som de ansatte kan ta utgangspunkt i for å skape et levende flerspråklig miljø i barnehagen

  

Musikk og språk hører sammen.

 Sang og musikk gir glede og fellesskap og er en god måte til å lære seg et nytt språk. Ta i bruk sang og musikk og skap et inkluderende fellesskap i barnehagen. Les mer her :Sang og musikk

Sangleker- Blime-dansen NRK Supers vennskapskampanje BlimE. Laget for å fremme vennskap og inkludering.

 Sanger med bildestøtte- Vi har laget visuell støtte til noen kjente sanger til bruk i barnehage og skole.


Å høre forskjellige språk vil være med å gi perspektivutvidelse for alle. Både barn og voksne vil kunne ha glede av å bli kjent med nye fortellinger og ord på flere språk.

Flerspråklige fortellinger Å høre forskjellige språk vil være med å gi perspektivutvidelse for alle. Både barn og voksne vil bli kjent med nye fortellinger og nye ord. Flerspråklige fortellinger kan også gi støtte til barns identitet. Har dere ansatte som kan flere språk har dere mulighet til å synliggjøre språklig mangfold i det daglige. Foreldre med flerspråklig bakgrunn kan med fordel inviteres inn i barnehagen i et samarbeid om flerspråklige fortellinger. 

Oversatte barnebøker Bibliotektjenester