Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om Morsmålsdagen

 

Hvert år siden 1999 har vi markert Den internasjonale morsmålsdagen som er den 21. februar. Målet med denne dagen er å fremme språklig mangfold og flerspråklighet. Det å øke forståelse og toleranse for språklige og kulturelle tradisjoner.

"Personalet skal bidra at språklig mangfold blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norsk-/samiskspråklige kompetanse." Rammeplan for barnehage 2017:24

Morsmålsdagen er en flott anledning til å synliggjøre de språklige ressursene vi har i barnehagen.

Visste du at det snakkes mellom 6000 og 7000 språk i verden, men at det store flertallet av disse er små språk, med bare noen hundre som snakker. Og visste du noen av disse små språkene dør ut, ett etter ett, med få ukers mellomrom?

Det flerspråklige Norge
Visste du at det ifølge ulike kilder brukes mellom 150 og 300 forskjellige språk i Norge hver eneste dag?

I tillegg til norsk – med hele dialektmangfoldet og to skriftformer – har man tre språk som tilhører den samiske urbefolkningen, tre regions-/minoritetsspråk som tilhører tre av de fem nasjonale minoritetene i Norge, norsk tegnspråk, og sist, men ikke minst et bredt mangfold av språk som er tatt med til Norge av innvandrergrupper i nyere tid. 

Morsmålsdagen  - en samle side med tips og ideer på morsmål.no