Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Bli-kjent-samtale skjema
Diverse dokumenter
Overgangssekken

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Morsmålsdagen 21.februar

Morsmålsdagen er en flott anledning til å synliggjøre de språklige ressursene i lokalmiljøet.

Å få lov til å fokusere på eget morsmål og kulturell identitet betyr mye for oss alle, og gjennom feiringen blir vi aktive deltakere i å forme det flerspråklige fellesskapet i Norge. 

Involver alle i feiring av morsmålsdagen- nafo.no

Det flerspråklige Norge
Visste du at det ifølge ulike kilder brukes mellom 150 og 300 forskjellige språk i Norge hver eneste dag?

I tillegg til norsk – med hele dialektmangfoldet og to skriftformer – har man tre språk som tilhører den samiske urbefolkningen, tre regions-/minoritetsspråk som tilhører tre av de fem nasjonale minoritetene i Norge, norsk tegnspråk, og sist, men ikke minst et bredt mangfold av språk som er tatt med til Norge av innvandrergrupper i nyere tid. 

Og visste du at du kanskje er flerspråklig selv? Bruker du andre språk enn norsk, for eksempel engelsk, i noen situasjoner? Snakker du dialekt, men skriver normert bokmål eller nynorsk? Forstår du en del andre dialekter og språk, som du selv ikke snakker flytende? Kan man si at dette også er en form for flerspråklighet?

 

Veilederkorps skole laget i 2021 ulikt materiale og opplegg rundt fortellingen om Nasreddin Hodja og eselet og er til inspirasjon for å ta inn barns ulike morsmål når en forteller.

Historien blir presentert som et Kamishibai teater, et papir teater som kan brukes i barnehage og skole med egenlagde tegninger.

Du finner også fortellingen oversatt og lest inn på flere språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere tips og ideer:

  • Lage språkutstillinger
  • Arrangere fellessamlinger med sanger på ulike språk
  • Lage et språktre for barnehagen
  • Fortelle eventyr og lese eventyr og bøker på ulike språk. Lån en boksekk av oss, eller lån bøker på ulike språk på
    biblioteket. Inne på nettsiden vår finner du også mange Oversatte barnebøker
  • Flerspråklige fortellinger. Bruk personalet eller foreldre til å fortelle på sine morsmål eller gå inn på tema morsmål sin nettside for å se filmer og høre lydfiler med flerspråklige fortellinger.
  • Flerspråklige ansatte. Bruk ressursene dere har i flerspråklige ansatte i barnehagen. Samarbeid med dem om et opplegg rundt denne markeringen.
 

 

Den internasjonale morsmålsdagen ble erklært av UNESCO i 1999 og har blitt markert 21. februar hvert år siden 2000.
UNESCO arbeider for å bevare det språklige mangfoldet i verden og gjennom dette øke forståelse og toleranse mellom mennesker. Dagen markeres for å fremme språklig og kulturelt mangfold.

Den internasjonale morsmålsdagen kan knyttes til FNs fjerde bærekraftsmål som fokuserer på å gi alle en god utdanning. Les mer om den internasjonale morsmålsdagen på FN-sambandet sin nettside.