Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Den lille røde høna - lydfil

Fortellingene Gåsa som la gulleggDen lille røde høna og Skilpadden og gjessene er lest inn på blant annet polsk, russisk, sorani, arabisk, somali, urdu, persisk og tigrinja. 

Lydfilene er en ressurs i arbeidet med å bekrefte og støtte flerspråklige barns tilhørighet og identitet. Gjennom å lytte til eventyrene på eget morsmål får barna støtte til å forstå innholdet og til å utvikle eget morsmål. Målet er at fortellingene kan være til glede og nytte for barn og ansatte i både barnehage og skole når en ikke kan snakke eller lese på alle barnas språk.  

Overgangskoffert. Fortellingen om den lille røde høna er en del av innholdet overgangskofferten til Områdesatsingen på Storhaug. Lydfilene finnes også i overgangskoffertens tipshefte.

 Om prosjektet. Veilederkorps barnehage står for prosjektet med å få lest inn eventyrfortellingene på ulike språk. Flerspråklige assistenter fra basen ved Johannes læringssenter og en ansatt fra Innføringsbarnehagen har bidratt til innlesingen, noe vi er svært glade for. Prosjektleder Marianne Meland Lunde i Områdesatsingen Storhaug har stått for innspillingene. En stor takk til alle dere som har bidratt til gjennomføringen av dette prosjektet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den lille røde høna og hvetekornet- arabisk

Den lille røde høna og hvetekornet- norsk

Den lille røde høna og hvetekornet- sorani (kurdisk)

Den lille røde høna og hvetekornet- persisk

Den lille røde høna og hvetekornet- somali

Den lille røde høna og hvetekornet- tigrinja

Den lille røde høna og hvetekornet- urdu