Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Bokprosjekt - temaarbeid

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk arbeid med et tema over tid gir gode muligheter for dybdelæring av språk og begreper for alle barn.

Vedlagt ligger et bokprosjekt i en førskolegruppe skissert opp utfra prinsippene i metoden dialogisk lesing over en periode på 10 samlinger. Bokprosjekt med førskolegruppen

Varierte tilnærminger til bokas innhold over tid gir et godt grunnlag for utvikling av begrepsforståelse og ordforråd for flerspråklige barn.