Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Høytider og helligdager

 


Høytidsmarkeringer
Formålet med høytidsmarkeringer i barnehagen er å lære om hverandres trosbakgrunn og oppleve anerkjennelse for egen og andres religion og livssyn. I barnehagen skal barna få kjennskap til ulike merkedager, høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppen.

Rammeplanen sier at alle barna skal få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider innenfor ulike religioner og livssyn. Barn i barnehagen skal få en forståelse av at det finnes flere ulike måter å forstå verden på samt utvikle en interesse og respekt for hverandres likheter og ulikheter.

Foreldre er en viktig ressurs i barnehagens markering av ulike merkedager. Foreldres kunnskap om egen tro og tradisjoner og deres bidrag eller deltakelse kan gi verdifulle og viktige innspill til markeringer i barnehagen. Det er viktig å kjenne hver enkelt familie og etterspørre hva som er viktig for akkurat dem å markere.


RIDVAN den viktigste høytiden i bahá'i troen

Se plaktat i vedlegg  👉

21. april - 2. mai

Det var i Ridván-hagen i Bagdad at Bahá'u'lláh i 1863 første gang erklærte for bahaiene at han var en Guds budbringer. 

I løpet av denne tiden  åpenbarte han mange av sine læresetninger, en fornyelse av religion som ville bringe harmoni, glede og vekst til menneskeheten – en guddommelig vårtid. 

Ridvan minnes de tolv dagene Baha'u'llah tilbrakte i en hage i Bagdad mens de forberedte seg på å dra til Konstantinopel (i dag Istanbul).

Bahaiene samles og og pynter med roser, for å huske på de vakre rosene i Ridvan hagen.

Alle steder der det bor flere enn 9 bahá'íer, brukes den første dagen i Ridvan høytiden til å etablere et Lokalt Åndelig Råd. 

 

Forslag til aktiviteter:

 • Lage papir blomster
 • Vise bilde av Det universelle rettferdighetenes hus i Haifa, en praktbygning som er omgitt av en hage som alltid er i blomstring, uansett årstid.
 • Dere kan også se nærmete på de sju templene som ligger spredt rundt i verden. De har alle en kuppel som symboliserer enhet og ni inngangsporter som står for alle religionene som regnes som forløper for baha’i.
 • Tallene 1, 9 og 19 går mye igjen.
 • Musikk, mat og klær fra alle kulturer er representert, siden baha’i er knyttet til dagen globale samfunn

ID AL- FITR fastebrytningens fest

Se plaktat i vedlegg  👉

Denne høytiden markerer slutten på fastemåneden ramadan, og er en gledes-feiring for å ha gjennomgått fasten. 

Den feires med selskapeligheter, god mat og godteri. Mange kvinner pynter  seg med Henna.

Id al-fitr kalles den lille festen. Den store id er id al-adha, det er festen i tilknytning til pilegrimsreisen til Mekka. 

Muslimene  samler seg for bønn i moskeen, tar på seg nye klær, og besøker hverandre. Mange gir almisser, gaver og besøker gravsteder.

Muslimene sier «Eid Mubarak», dette er en tradisjonell hilsen knyttet til Id al-adha og Id al-fitr. Det oversettes som velsignet Id. 

 

Tips til aktiviteter:

 •  Lage id kort, du kan finne mange farge leggings kort på nett. Det er ikke vanlig å tegne på kortene. 
 • Henge opp plakat: God Id
 • Skriv datoen inn i månedsplaner så dere husker å spørre barn som feirer Id al-fitr om hvordan festen var.
 • Markere dagen med sang, musikk og gjerne prøv prøve noe muslimsk mat hvis mulig? Her er det viktig å samarbeide med  foreldrene.

VAISAKHI

Plakat i vedlegg 👉

Vasakhi - sikhenes nyttårsfeiring

Sikhene feirer vaisakhi 13. april, som er den dagen Guru Gobind Singh ji ifølge tradisjonen grunnla sikh-fellesskapet, khalsaen.

Sikhene pleier å ta hellige bad, besøke gurdwaraen og gå i tog.
Mennene bærer turban eller oransje hodetørklær.

På vaisaikhi blir også sikhflagget, som i ett år har vaiet foran sikhenes gudshus, gurdwaraen, skiftet ut med et nytt.

I Norge pleier det under vaisiakhi å være opptog gjennom hele Karl Johan ned til Rådhusplassen i Oslo.

Toget avsluttes med feiring av Turbandagen, dans og musikk fra Punjab.

 

Idéer til aktiviteter i barnehagen:

 • I forkant av høytiden, ha en samling med barna hvor dere snakker litt om høytiden, hvem som feirer den og hvor i verden den feires.
 • Selve dagen kan markeres med samling, gå i tog og med dans og musikk.
 • Vis gjerne bilder fra parader. Mennene bærer turban eller oransje hodetørklær, og kvinnene dekker håret slik de gjør i gurdwaraen.

PESACH

 Plakaten finner du i vedlegg 👉

Pesach - den jødiske påsken

Blir feiret til minne om da Moses hjalp det israelske folket ut av Egypt.

Den sentrale delen av påskefeiringen foregår i hjemmet hvor familie og venner samles rundt et festlig dekket bord til påskemåltidet.

Sedertallerken er en tallerken med små porsjoner med symbolsk mat. Denne maten spiser man ikke, men det forklares hva de symboliserer.

Familien feire pesach med spesiell mat, for eksempel et spesielt brød (matza), usyret og ikke hevet brød.

Sang og musikk og dans er en viktig ingrediens i mange jødiske fester. I boken Haggada finnes det tekster og sanger.

 

Tips til aktiviteter i barnehagen

 • Fortell om hvorfor Jødene feirer Pesach
 • Lag ett festmåltid uten syret og gjæret mat
 • Lag matza brød: Matzah - usyret brød (NRK Mat)
 • Vaske dag, la barna være med på vår rengjøring.

 


PÅSKE

Plakaten finner du i vedlegg 👉

 

Aktiviteter til påske i barnehagen:

 • Egg er tradisjonelt sett på som et symbol for nytt liv. Det ser livløst ut fra utsiden, men inni egget vokser kyllingen og til slutt sprekker den skallet og kommer ut. Det som så tomt ut og hardt ut er fullt av liv!
 • Sommerfuglen er et gammelt kristent symbol på håp. Sommerfuglens liv kan være et symbol på Jesu liv: larven er livet på jorda, puppen er graven og sommerfuglen er oppstandelsen.
 • Farge egg med naturlig farge. Eks koke egg med rødløkskall i vannet.
 • Male på egg
 • Lage påskekyllinger
 • Perle
 • Påskehare/egg jakt. Lag en sporløype i skogen som barna skal følge.
 • Fargelegg egg (Google)
 • Påskeharen. 
 • Bruke konkreter eller bilder til påskefortellingen

 

Påskefortellingen kort fortalt:

Skjærtorsdag:
Jesus spiser sammen med disiplene. De feirer påske. Jesus vasker føttene deres. De spiser brød og vin. Jesus sier: Dette er min kropp. Gjør dette til minne om meg.

Langfredag: 
Jesus blir tatt til fange. Noen har spredt rykter. Vil Jesus være konge? Folk er sinte. De dømmer Jesus til døden og henger han på et kors. Om kvelden dør Jesus.

Påskeaften:
Jesus blir lagt i en grav, i en hule med en stor stein foran. Soldater står vakt.

Påskedag:
Noen kvinner kommer til graven. Steinen og vaktene er borte. Graven er tom. Kvinnene løper til disiplene og forteller alt. Men de tror ikke på dem.

 


RAMADAN

Plakaten finner du i vedlegg 👉

Muslimene følger den muslimske månekalenderen og dermed flyttes tidspunktet for høytiden hvert år.

Under fasten skal man be til Gud og være snill mot andre. Muslimene feirer ramadan fordi Muhammed fikk sin første åpenbaring.

Når ramadan er over, er det en stor avslutningsfest. Den heter Id- al fitr og varer og tre dager.

Muslimene faster i 30 dager. De spiser og drikker ikke så lenge solen er oppe. Om kvelden når solen har gått ned, er det lov å spise og drikke.

Muslimer ber sammen i moskeen og gir gaver til fattige. De pynter seg og spiser god mat sammen.

 

Tips til aktiviteter i barnehagen:

 • Forbered deg til enkle forklaringer på ramadan og id. Spør foreldrene hvordan de feirer Id etter ramadan er ferdig.
 • Halv måne og stjerner: Månen er viktig i Islam og brukes til å måle tid. Begynnelse og slutt på ramadan bestemmes ved å se på månen. Tegn, mal og studer. Mange muslimske land har måne og stjerner i flagget sitt.
 • Dadler: Når solen går ned er det vanlig å drikke ett glass vann å spise 3 dadler, før familien spiser ett større måltid sammen.
 • Besøke moske
 • Koranen er skrevet på arabisk. Vis gjerne et bilde av arabiske skrifttegn.
 • Bønneteppe: godt utgangspunkt til å fortelle kort om bønn. Når muslimer ber pleier de å ha ett teppe under seg slik at de er på ett rent sted. Mønsteret på bønneteppe viser retningen mot Mekka.
 • Lage id kort, du kan finne mange farge leggings kort på nett. Det er ikke vanlig å tegne på kortene.
 • Henge opp plakat: God Id
 • Skriv datoen inn i månedsplaner så dere husker å spørre barn som feirer Id al-fitr om hvordan festen var.
 • Markere ID al-fitr med sang, musikk og gjerne prøv noe muslimsk mat hvis mulig? Her er det viktig å samarbeide med foreldrene.

 


NAW-RUZ - feiring av vårens føreste dag og nyttår

Du finner plakaten ved å klikke bildet.

Naw-ruz (Nouruz) markerer den første vårdagen i året (vårjevndøgn). Nawruz er persisk nyttår.

Feiringen varer i 13 dager. Man pynter seg og besøker familie og venner.

Barna er en sentral del av feiringen, og de får ofte gaver.

Feiringen består av ulike seremonier og tradisjonelle måltider.

I Iran hopper noen over bål og bekker, andre tenner lys utenfor husdørene sine.

 

Tips til aktiviteter i barnehagen:

 • Vårfest
 • Newroz betyr ny dag eller ny sol
 • Bruke konkreter, eks de 7s er som i noen områder (Iran) blir plassert på bordet på nyttårsaften. Bordet har hvit duk og 7 ting som begynner på S. Be gjerne foreldrene om å hjelp til å vise frem de 7 s-er: Senjed (søt frukt som minner om dadler), Somaq (krydder), Sabzed (en brikke med Hvetekorn, linser el.) Sib (rødt eple), Sonbol (hyasinter), Sekkeh (mynter) og Serkeh (eddik syre). Bordet pyntes også med ett speil, et malt egg, en hellig bok (f.eks. koranen, bibelen, Tora), en skål med levende gull fisk og ulike kaker og nøtter.
 • Bål
 • Musikk og dans

For mer informasjon om denne feiringen, se her:

Nowruz! Simply Explained نوروز

Nowruz, a New Year, an Old Love Story!


Holi fargefestivalen

Du finner plakaten i vedlegg👉

Holi er en hindu festival som feires i store deler av India og indere i resten av verden. 

Feires etter fullmåne i februar eller mars måned. De feier at våren og et nytt år kommer, og at det gode vinner over det onde.

Holi varer i to dager. Kvelden før fargeleken tennes det et bål.

Neste morgen har hinduene masse fargepulver eller farget vann som de kaster på hverandre.

Når fargeleken er over, skifter folk til rene klær og går på besøk til familie og venner.

 

Tips til aktiviteter i barnehagen:

 • Vår-eller fargefest. Feires med bålbrenning og lek med fargepulver og farget vann.
 • Holi feires også til minne om kjærligheten mellom Krishna og Radha og naturens vårblomstring er egentlig guden Krishnas lek med farger.
 • Plakat med Happy Holi
 • Ansiktsmaling
 • Male

Klikk på bildet for mer.