Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Høytider, helligdager og markeringer

Veilederkorpsene har laget en Flerkulturell kalender for å fremheve mangfoldet i våre barnehager og skoler.

Formålet med kalenderen er å lære om hverandres trosbakgrunn og oppleve anerkjennelse for egen og andres religion og livssyn.Kalenderen består av en oversikt samt ulike plakater og aktiviteter til 18 forskjellige høytider og markeringer. Plakatene er også et godt utgangspunkt for samtaler med foreldre og barn.


I barnehagen skal barna få kjennskap til ulike markeringer, høytider og tradisjoner som er representert i barnegruppen. Barn i barnehagen skal få en forståelse av at det finnes flere ulike måter å forstå verden på samt utvikle en interesse og respekt for hverandres likheter og ulikheter.

Foreldre er en viktig ressurs i barnehagens markering av ulike merkedager. Foreldres kunnskap om egen tro og tradisjoner og deres bidrag eller deltakelse kan gi verdifulle og viktige innspill til markeringer i barnehagen. Det er viktig å kjenne hver enkelt familie og etterspørre hva som er viktig for akkurat dem å markere.

 

Kalenderen finner du her: Flerkulturell kalender 23-24