Meny
Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tips og idéer fra Veilederkorpset

Veilederkorps skole laget i 2021 ulikt materiale og opplegg rundt fortellingen om Nasreddin Hodja, en historisk karakter fra Tyrkia, kjent som en vis mann eller en Mullah. Fortellingene om ham er kjent i mange land. 

Nasreddin Hodja og eselet og er til inspirasjon for å ta inn barns ulike morsmål når en forteller. Se lenken.
Historien blir presentert som et Kamishibai teater, et papir teater som kan brukes i barnehage og skole med egenlagde tegninger.

Du finner også fortellingen oversatt og lest inn på flere språk.

 

 

Flere tips og ideer til markering av morsmålsdagen i barnehagen:

  • Lage språkutstillinger
  • Arrangere fellessamlinger med sanger på ulike språk
  • Lage et språktre for barnehagen som synliggjør antall språk som er representert på avdelingen.
  • Fortelle eventyr og lese eventyr og bøker på ulike språk. Lån en boksekk av oss, eller lån bøker på ulike språk på
    biblioteket. Inne på nettsiden vår finner du også mange Oversatte barnebøker
  • Flerspråklige fortellinger. Bruk personalet eller foreldre til å fortelle på sine morsmål eller gå inn på tema morsmål sin nettside for å se filmer og høre lydfiler med flerspråklige fortellinger.
  • Flerspråklige ansatte. Bruk ressursene dere har i flerspråklige ansatte i barnehagen. Samarbeid med dem om et opplegg rundt denne markeringen.