Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Boksekker
Flerspråklighet som ressurs
Henvendelsesskjema
Nyhetsbrev
Områdesatsingen - Storhaug
Overgang barnehage - skole
Oversatte bøker
Ressurshefte - ped.led og fler.ass
Språk-Innføringsbarnehagen
Tilbud & kurs
Tips til årstidsaktiviteter
Tipsmailer
Utviklingsplan

Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Veilederkorpset barnehage

Veilederkorpset for arbeid med flerspråklige barnehagebarn er organisert til barnehageavdelingen ved Johannes læringssenter med styrer Elisabeth Helgesen som nærmeste leder. Barnehageavdelingen består også av en Innføringsbarnehage for nyankomne flyktningbarn og en base for Flerspråklige assistenter.

Veilederkorpset inngår i satsningen rundt interkulturelt arbeid i barnehager og skal være et lavterskeltilbud for barnehagene. Veilederne skal bistå barnehagene rundt enkelt barn, barnegruppen og/eller hele barnehagen og bistå barnehagen rundt interkulturelle temaer. Veilederkorpset skal fremme interkulturell kompetanse i barnehagene som vil bidra til å synliggjøre kulturelt og språklig mangfold som en ressurs i barnehagen.

Korpsets arbeidsoppgaver:

  • Veiledning og råd til barnehagene rundt flerkulturelt mangfoldsarbeid 
  • Kompetanseheving innen interkulturelt arbeid
  • Etablere gode rutiner for flerspråklige barn i forhold til overgang barnehage – skole
  • Videreutvikle nettressursen

Korpset består av tre veiledere som har til sammen 250 % stilling.

Kontakt:

Felles mail: johannesls.veiled.barneha@stavanger.kommune.no

 

Torunn Flesjå Mæland-Veileder barnehage (Vikariat for Wenche Warhaug 2020-21)

Tlf.51507891, e-post: torunn.f.maeland@stavanger.kommune.no


Marit Fahret Born - Veileder barnehage og overgang barnehage-skole

Tlf. 51912358, e-post: marit.fahret.born@stavanger.kommune.no


Ragnhild Landa - Veileder barnehage

Tlf. 51508113, e-post: ragnhild.landa@stavanger.kommune.no


Elisabeth Helgesen - Styrer Barnehageavdeling

Tlf: 51506616, e-post:elisabeth.helgesen@stavanger.kommune.no