Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Om Veilederkorpsene

 

 

Johannes læringssenter er et lavterskeltilbud som tilbyr veiledning for barnehage og skole i arbeid med barn og elever med flerspråklig bakgrunn. 

Veiledningskorpsene bidrar til barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling og i tverrfaglige samarbeid slik at kommunen som helhet utvider sin interkulturelle kompetanse i arbeid med flerspråklige barn og unge. 

 

 

Dette skjer gjennom å:  
  • Veilede og styrke barnehagens interkulturelle kompetanse i hvordan de kan bruke mangfold, identitet og morsmål som en ressurs. 
  • Være med å sikre gode systemer for oppfølging av flerspråklige barn og elever rundt inkludering og språklæring og i overgangene. Veilederkorpsene er viktige bindeledd mellom innføringstilbud og virksomhetene, barnehage- skole og ungdomsskole-videregående skole.
  • Tilby veiledning og bistå med samlinger for barnehager og skoler innen norskspråklig utvikling og interkulturell kompetanse 
  • Utvikle og modellere leke- og læringsmateriell som barnehager og skoler kan bruke til ansatte, og i direkte arbeid med barn og elever 
  • Tilby et utvalg av digitale ressurser som er lett tilgjengelig for ansatte, pedagoger/lærere og ledere i virksomhetene.