Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Odd Ragnar W. Ommundsen
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Veilederkorps skole
Henvendelsesskjema
Ressurshefte -ped.led og fler. ass.
Utviklingsplan

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om Johannes læringssenter

Johannes læringssenter gir opplæring i samsvar med lover og forskrifter til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn og voksne) og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Senteret er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel.

Det er per november 2015 nøyaktig 250 personer som har en stilling i årsverk (fast/vikar). De har til sammen 218 årsverk.Ansatte er fordelt på tre områder og hvert område har stor selvstendighet med egne ledere. I tillegg er det en egen stabsfunksjon med en avdelingsleder.

Barnehage: Innføringsbarnehage med 54 plasser til barn av nyankomne flyktninger, avdeling for flerspråklige assistenter og flerkulturelt veilederkorps.

Grunnskole barn og ungdom: Innføringsskole for 1.-10. trinn, avdeling for flerspråklige lærere og sosialpedagogisk rådgivningstjeneste.

Veilederkorpset for barnehage og skole: Veiledning av barnehager og skoler i Stavanger kommune i arbeidet med flerspråklige barn/elever.

Voksenopplæring: Norskopplæring for innvandrere og flyktninger, Introduksjons-program for nyankomne flyktninger, Kvalifiseringsprogram for innvandrere, spesialpedagogisk opplæring, grunnskole for voksne (1.-10. årstrinn), fagstøtte innen data, syn og hørsel, rådgivningskontor for hørselshemmede, sosialpedagogisk rådgivningstjeneste, utdannings- og yrkesrådgivnigstjeneste, inntaks- og registreringskontor.

Utviklingsplanen for senteret gjelder for perioden 2016-2018 og kan finnes under "Utviklingsplan" til høyre siden. Den er et forpliktende dokument for senterets ansatte og ledelse. Planen vedtas av styret ved Johannes læringssenter som består av følgende medlemmer:

  • Skolesjef (leder)
  • Barnehagesjef (nestleder)
  • Personalsjef
  • Økonomisjef
  • Representant for levekår
  • To sentrale tillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet)
  • Representant for ansatte på Johannes læringssenter
  • To politisk utnevnte representanter
  • Rektor på Johannes læringssenter er sekretær

Johannes læringssenter er i dag Stavanger kommunes største skole med barnehage, barneskole og all voksenopplæring. Hvert år får om lag 2000 barn, unge og voksne tilbud hos oss for å øke sin kompetanse.

Besøksadresse: Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger (Hovedadministrasjonen)    

Rennesøygata 12, 4014 Stavanger (Norskkurs og introduksjonsprogram)

Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger

Sentralbord:          51 50 88 10

E-post: post@johannesls.no

Nettside:  www.johannes.no