Meny
Forside
Besøksadresse Johannes Læringssenter Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Styrer Barnehage
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
En god overgang

Hvordan tilrettelegger vi for å skape gode overganger for barn som skal starte i barnehagen for første gang eller som skal skifte avdeling? Hva med barn og foreldre som er nye i norsk, hvordan forbereder vi oss til en god oppstart for de?

Oppstarten kan for noen flerspråklige foreldre også være det første møte de får med en norsk institusjon og med norsk barnehage-kultur. Selv om det finnes gode rutiner for slike møter, kan det være ulike behov hos de ulike foreldrene.

En god start er viktig for alle barn og foreldre uansett forutsetninger, men oppstart og tilvenning kan by på flere utfordringer når en ikke snakker et felles språk. Det gjelder både for de som skal starte i barnehagen og dere som skal ta i mot dem.

Noen foreldre har mange ting de lurer på, andre må kanskje oppfordres til å stille spørsmål eller drøfte barnehagetilbudet og deres barns behov. Det kan være nyttig å huske på at det ikke er vanlig i alle kulturer at forldrene ønskes inn i et samarbeid om barnehagens innhold.

Et relevant stikkord for dette arbeidet er TID, og du kan lese mer om betydningen av å bruke god tid for relasjonsbygging og en god start her: Tid

Flere tips og ideer til hva som kan være lurt å ha tenkt gjennom i barnehagen i forbindelse med starten i barnehagen finner du i vårt menypunkt Om En god start