Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Kamskjellveien 2, 4310 Hommersåk Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes
Telefon: 51686600 SFO 90872438 Send oss e-post
Redaktør: Rektor Helga M. Bertelsen

Deltakelsesprosenten på foreldreundersøkelsen er nå oppe i 70 %. Sist år endte vi på 89% og vi ønsker selvsagt å slå den rekorden. Svarfristen er 4. desember. Jo flere som svarer, dess mer pålitelig og presis blir dataen. 

Trinnet med høyeste svarprosent vil bli premiert. 5 .trinn leder, med 1. trinn like bak. Alle andre trinn følger tett på. 


Høstens hjertesone kampanje har vært en suksess. Trafikken rundt brunbygget er redusert, og foresatte passer på at det er trygt å gå til skolen.

 


Til nå har 48 % av foresatte svart på undersøkelsen. 3. og 5. trinn leder, men alle trinn følger tett på. 

Vi er nå i gang med årets foreldreundersøkelse. Formålet med Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser er at elever og foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen.

På Kyrkjevollen skole har vi hatt en høy svarprosent de siste årene. Det håper vi å få til i år også. Skolens svarprosent vil oppdateres jevnlig her på hjemmesiden fra 23. november. Klassen med den høyeste svarprosenten vil bli premiert. Svarfristen er 4. desember.


Elevene på 5. - 7. trinn vil i løpet av november måned gjennomføre elevundersøkelsen på skolen.

Formålet med undersøkelsen er å gi elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Elevene oppgir ikke navn, og når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenheng mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsene.