Meny
Forside
Rissbærstraen 11 4315 Sandnes
Telefon: 51338900 Send oss e-post
Redaktør: Paul B. Næsse
Foreldreutvalg for grunnskole
FUG

Skolen har fått nytt telefonnnummer 51338900. Vennligst bruk dette i alle henvendelser

(det gamle nummeret vil kun være i bruk til 1.1.2018


Hver mandag og torsdag vil skolen være åpen til kl. 15.00 for elever som ønsker å være lenger på skolen for å gjøre hjemmearbeid, oppgaver, prate med andre, m.m..


Rett til et godt skolemiljø

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til et godt skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017. Det nye regelverket finnes i et nytt kapittel 9 A i opplæringsloven


I helgen deltok syv elever fra 8C i Rogalandsfinalen i Tinestafetten.  Der endte de på en meget solid 3.plass. Med enda mer trening på vekslingene og åtte elever istedenfor syv kunne resultatet blitt endra bedre! Det var uansett en kjekk opplevelse for både elever og lærer. Gratulerer Kristian, Aram, Krister, Tobias, Benedikte, Rikke og Therese!

Magnar

Viktig info til 10.klasse elever og foresatte

I siste møte i SU (samarbeidsutvalget) 19.4 ble det foretatt revidering av reglementet.