Meny
Forside
Rissbærstraen 11 4315 Sandnes
Telefon: 51338900 Send oss e-post
Redaktør: Paul B. Næsse
Foreldreutvalg for grunnskole
FUG

Skolen har fått nytt telefonnnummer 51338900. Vennligst bruk dette i alle henvendelser

(det gamle nummeret vil kun være i bruk til 1.1.2018


Elevene på 10. trinn får med seg hjem viktig info om eksamen, standpunkt, klage, vitnemål m.m. i dag.

Tre bordtennisbord er nå plassert i skolegården vår. To av dem er en gav fra FAU gjennom FAU-gaven fra Sandnes Sparebank. ett bord er kjøpt inn i forbindelse med prosjektet School in motion som vi er med i.

Klassequizen 2018 er godt i gang og laget fra Lurahammaren gjorde en glimrende innsats i første runde. 

Vi holder koken! I dag møtte disse spreke og kjekke elevene ( og lærerne) opp til fysisk aktivitet før skolen. Utrolig kjekt at så mange møter opp, vi håper den positive trenden fortsetter.

God helg :)


FAU ved Lurahammaren søkte i høst om midler fra Sandnes Sparebanks Gavefond, FAU-gaven!

FAU søkte om maks beløp, kr. 60 000, som skal gå til to utendørs bordtennisbord i skolegården. Nå har FAU fått melding fra Sandnes Sparebank om at Lurahammaren har fått tildelt 60 000 kroner.


Målet om over 50 % deltakelse er nådd med god margin. 55 % av foreldrene har svart på undersøkelsen.