Meny
Velg seksjon Forside
1.trinn
2.trinn
3.trinn
4.trinn
5.trinn
6.trinn
7.trinn
Smågrupper Stolt avdeling
Besøksadresse: Jernalderveien 47, 4041 Hafrsfjord Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger
Telefon: 51 91 27 30 Send oss e-post
Redaktør: Stein Erik Olsen

Velkommen til Madlavoll skole sin hjemmeside!

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som er, eller skal bli foresatt ved skolen vår.

I menyen til høyre finner du informasjon fra alle trinn, SFO, MIO, STOLT, Elevråd og helsesykepleier.

I menyen til venstre finner du informasjon om skolen.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.

I dag er det den internasjonale morsmålsdagen. Den ble markert med fellessamling i rundingen. 4. trinn et innslag der de blant annet sang, fortalte om morsmålsdagen og sa ; «lesing er gøy» på forskjellige språk. Etterpå ble det fellessang og noen ord fra rektor. Samlingen i rundingen markerte også slutten på tre kjekke og innholdsrike leseuker. Ta med dere 4. trinn sine ord; lesing er gøy, og forsett den gode lesetrenden i vinterferien! 

Det har av ulike grunner ikke vært anledning til å gjennomføre uteskole i år. Siden alle på 7. trinn har svømmeknappen, tenkte vi at det var like så godt å holde oss inne!

Hei dere!

Det er flere elever som har brennkoppene på skolen nå. Dette er smittsomt, og vi ber dere følge forhåndsregler og starte evt behandling ved behov.

For mer informasjon:

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/brennkopper-impetigo/

 

 


Elevene på 6.trinn leser for fadderbarna sine på 2.trinn. 

I går var det høytidelig åpning av årets leseuker. Det hele startet med at skolen sang lesesangen. Etterpå sa lesekomiteen, elevrådet og rektor noen velvalgte ord om lesing, før snoren ble klippet og leseukene ble erklært åpnet! Nå ser vi frem til tre kjekke, innholdsrike uker med fokus på lesing både sent og tidlig. 

Vi har flere tilfeller av brennkopper på skolen. Elevene kan ikke komme på skolen før brennkoppene er inntørket, eller til smittefaren er over.

I dag har STOLT avdelingen kost seg med grøt i skogen. Det var godt å komme seg ut og feire flott gjennomført julefest. Det var deilig med grøt og saft. Etterpå ble det boksen av og andre leker for store og små. 


Oppfordring

Mandag 9. desember klokken 15:00 skal vedlagt sak behandles i Bystyret. FAU Madlavoll har i lang til jobbet med å belyse hvordan denne utbyggingen forverrer elevenes sikkerhet på skoleveien. I den anledning ble det publisert et innlegg på vegne av FAU og skolens elever i Stavanger Aftenblad 06.12.19. FAU oppfordrer ALLE som har anledning til å stille opp i Bystyret mandag, om å komme. Vi må vise våre folkevalgte at barnas sikkerhet må komme først! 

Link til innlegg: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/e8vRM4/nar-barnas-sikkerhet-ofres-for-utbyggers-profitt


Minner om at det ikke er tillat å ha med seg SMART-klokke på skolen. Denne regelen finner du under SKOLEREGLER som er vedtatt av skolens driftsstyre. Minner også om at elevene ikke har lov å ha med seg MOBILTELEFON på skolen. 

På tirsdag hadde vi besøk av en av de ansatte hos Hei Verden. 
Hun fikk overlevert en sjekk på 94 791 kr av representanter fra alle trinnene på skolen!
Tusen takk til alle som har vært med og bidratt. Disse pengene vil gjøre en stor forskjell for skoleelever i Bangladesh. 


Tusen takk til alle som deltok på åpen dag! Tenk at det kan være så kjekt å samle inn penger til veldedighet! Elevene har gjort en formidabel jobb denne uken og bidratt til at veldig mange barn kan gå på skole, gjennom Hei Verden sine prosjekter i Bangladesh. Nå venter vi i spenning på å få høre fra elevrådet, hvor mye som ble samlet inn. Godt jobbet alle sammen! 

P.S. Nøkkel funnet og levert til kontoret. 


Torsdag er det åpen dag på skolen. Jeg må igjen minne om våre utfordrende parkeringsmuligheter.

Vi oppfordrer derfor dere som har mulighet til det  å unngå bruk av bil.

Vel møtt alle sammen


Stans i bruk av kommunikasjonsapper!

Stavanger kommune innfører midlertidig stans i bruken av apper som benyttes i kommunikasjonen mellom hjem og skole og som behandler personopplysninger (f. eks. Mobilskole, Kidsmonitor og Spond). Det betyr at skoler vil gå tilbake til andre kommunikasjonsløsninger fra og med 28. oktober. Bakgrunnen er at kommunen etter en gjennomgang ser at sikringstiltakene og rutinene for personvern i skole og barnehage ikke er gode nok ved bruken av disse appene. Stavanger kommune har ikke grunn til å tro at det har skjedd brudd på personvernet, men velger likevel å stanse bruken av appene midlertidig. Elevenes personvern er viktigst. Derfor vil kommunen sørge for sikre rutiner for behandling av personopplysninger før det eventuelt blir aktuelt å benytte app i kommunikasjonen mellom hjem og skole igjen.

For Madlavoll skole betyr dette at vi ikke kan bruke SMS tjenesten Mobilskole. Fremover vil vi kun bruke mail eller telefon som kommunikasjonsform!


Her ser du årets elevråd! Vi skal jobbe for at elevene skal trives på vår skole.

 

Barnehage og skole går over til digital saksbehandling

I løpet av oktober går barnehage, ressurssenteret for styrket barnehagetilbud, skole og PPT over til å bruke et digitalt arkivsystem.

Hva betyr det?
Det betyr at all ny dokumentasjon om barn i barnehagen og elever i skolen blir produsert og lagret elektronisk i et nytt system som heter Public oppvekst. Informasjonen lagres i digitale barnemapper og elevmapper. Kommunikasjonen med foreldre vil gå via digital post.

Hvorfor går kommunen over til digitalt arkiv?
Fordi det er sikrere og mer effektivt. Et felles digitalt system for registrering, produksjon og oppbevaring av dokumentasjon om barnehagebarn/elever vil føre til bedre samhandling internt i kommunen. Det er mer effektivt også fordi det blir lettere for ansatte å finne informasjon og dokumentasjon, samt at det sikrer like rutiner.

Hvor sikkert er det nye systemet?
Sikkerhet og personvern er ivaretatt fordi Public oppvekst er lagt på sikker sone i Stavanger kommune. Det er derfor sikrere enn å oppbevare dokumenter i fysiske arkivskap. Det er dobbel pålogging for at systemet skal være så sikkert som mulig.

Hva er det som blir arkivert?
Alt som er arkivverdig og som må dokumenteres. For eksempel vedtak om barnehageplass, søknader og svar på permisjoner i skole, referat fra samarbeidsmøter mellom foreldre og skole, vedtak om spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning og resultater fra kartlegginger. Det er kun informasjon om barnet/eleven som lagres i mappene.

Hvem har tilgang?
I barnehage har styrer og pedagogisk leder tilgang til mappen. I skole har elevens kontaktlærer og faglærer tilgang. Skolens ledelse har også tilgang til alle elevmapper på skolen. Mappen følger barnet så lenge han eller hun går i barnehagen. Når barnet begynner i skolen opprettes en ny mappe. Så lenge barnet er under 18 år har foreldrene rett til innsyn i mappen.

Hva skal jeg som forelder gjøre i forbindelse med at kommunen går over til Public oppvekst?
Hvis du ikke har en digital postkasse er det lurt å opprette en nå. Kommunikasjon vedrørende arkivposter fra barnehagen eller skolen vil gå via digital postkasse. Ukeplaner og månedsplaner leveres som før men all kommunikasjon om enkeltbarnet vil gå digitalt. Foreldre som ikke har opprettet digital postkasse (f.eks. digipost, e-boks) vil få informasjonen i vanlig brev etter 48 timer. Ingen informasjon med personopplysninger vil blir sendt via epost.

 Mandag 14. oktober var alle pedagogiske medarbeidere på skolen samlet for å bli kjent med "Overordnet del av læreplanverket". En fin gjeng med godt humør som jobbet godt.

Overordnet del er en del av læreplanverket, som trer i kraft når fornyelsen av læreplanene er klar.


 5. trinn og 1. trinn dro på faddertur til speiderhuset ved Tjensvoll onsdag  den 28. august

Leksehjelp for 3. og 4. trinn starter tirsdag 27.08.19, kl. 12.40 - 13.40 i klasserom A10, base A (3 trinn sitt klasserom).

Elevene kommer selv inn til leksehjelp, og det vil være voksne som hjelper dem.

Ingen påmelding, oppmøte de dagene det passer :)


For en dag og for et lag. Vi voksne følte oss nesten overflødige da faddrene hadde planlagt å gjennomførte en flott uteskole dag. Vi fikk bli bedre kjent med hverandre, men også 5.klasse fadderene våre som var så gode med oss. De tok skikkelig godt vare på oss. Neste uke skal vi få vite hvem som skal være fadder for hvem. Vi gleder oss. 

Vi ønsker å informere om at det er tilfeller av omgangssyke blant elever og voksne ved skolen.

God håndhygiene reduserer sjansen for å bli syk og spre smitte.  

Hvordan utføre håndvask:

■ Skyll hender godt

■ Bruk flytende såpe og rennende lunkent vann

■ Vask hendene minimum 30 sekunder

■ Husk håndbak, tommel, mellom fingre og fingertupper!

■ Skyll såpen godt av

■ Tørk forsiktig med papir (eventuelt eget håndkle)  

■ Bruk papiret til å skru igjen kranen

■ Ved kjent smitte bruk desinfeksjon i tillegg (ha tørre hender)  

For å forebygge omgangssyke, er det viktig å følge råd fra Folkehelseinstituttet, viser til nettside; https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/flere-artikler/slik-forebyggjer-du-omgangssjuke-me/ HvoTema for årets "lesemåned" er MANGFOLD

Vi skal lese stille, høyt, alene og sammen.
Vi skal lese krim, kjærlighet, dikt, eventyr, bildebøker eller Donald.

Vi skal få forfatterbesøk og markere morsmålsdagen.

Vi gleder oss!

 


Det er vanskelige parkeringsforhold ved skolen. Vi får henvendelser fra våre naboer om at parkeringsplassene ved Prix butikken brukes av foreldre/foresatte som skal på arrangement på skolen. Dette gjør at vareleveringen til butikken gjøres vanskelig og at kundeparkeringen deres fylles opp av andre enn deres kunder. Vi forstår deres frustrasjon og ber om at dere unnlater å bruke bil ved slike arrangementer.

Gosen Barnehage sliter også med sine få parkeringsplasser når foreldre til våre elever bruker dette området til å sette av elever om morgenen.

Skolen henstiller foreldre og foresatte til å ta hensyn til dette. La elevene gå til skolen. Dersom elever må kjøres skal de settes av i "rundkjøringen" før du kommer til nytt skolebygg.