En inkluderende skole med blikk for den enkelte

Besøks- og leveringsadresse
Nylundsgaten 1
4014 Stavanger
Rektor
Maria Chr. Emberland

Om skolen

Nylund skole ligger i Storhaug bydel. Skolen skal være reist av en million steiner og stod ferdig i 1917.