Meny
Velg seksjon Forside
Hovedadresse Skoleveien 9321 Moen Telefon: 77832900 Send oss e-post
Postadresse Postboks 14 9329 Moen
Redaktør: Marte Alise Karlsen
Elektronisk søknad SFO, VISMA
Søknad SFO VISMA
Bestill skolemelk
Bestille skolemelk
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<juli 2024><<
juli 2024
mtotfls
24252627282930
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Ansattinnlogging Zokrates
Ansatt Zokrates
Innlogging minskole for ansatte
Innlogging minskole for ansatt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolens historie

Skolehistorie 60-tallet -2014 Olsborg skole  

 Skrevet av Lisbeth Straumsnes i forbindelse med Olsborg skoles 50-årsjubileum i 2014

Idèen om samleskole

Tanken om å dra sammen flere kretser i Målselv til samleskoler begynte å gjøre seg gjeldende allerede i 30-åra. Fra kretsene kom det mange tomteforslag, noen foreslo å bygge skolen på Buktamoen, noen på Minde, andre på Gullhav, som var omtrent midt i kretsen. Protestene lot ikke vente på seg.  Målsnes og Luneborg mente skolen burde plasseres lenger ned i bygda.

Så kom krigen, og sentraliseringstankene ble lagt på is. I 1946 ble saka tatt opp igjen i skolestyret.

Tomtevalg og planlegging

Kommunen hadde nå sikret seg tomt til nytt skolebygg i tilknytning til realskolen på Olsborg. I 1956 ble det bestemt at sentraliseringa til Olsborg skulle gjelde kretsene: Leirbekkmo, Luneborg, Storjord, Rognmo og Moen. I 1959 ble det valgt ei byggenemd. I 1960 ble planutkastet til Olsborg skole fra arkitekt Strøm i Harstad godkjent. 1961 var detaljtegningene klare, og de som fikk anbudet var Målselvfirmaet Rognlund & Co. Arbeidet kom i gang.

Nyskolen på Olsborg

1963 stod nyskolen ferdig. Følgende kretser ble overført Olsborg skole: Luneborg, Leirbekkmo, Storjord, Moen, Rognmo, Møllerhaug og Rossvoll. Første styrer var Gunvald Nordmo. Skolen var stor og flott, men den manglet kroppsøvingsanlegg og lokaler for formingsaktiviteter. Det var heller ikke økonomi til å kjøpe inn nytt inventar, bøker og utstyr, så da grendeskolene ble nedlagt, ble mye av det gamle inventaret og utstyret overført Olsborg skole. 

Framhaldsskolen fikk også lokaler på Olsborg skole. Realskolen, som tok opp stadig flere elever, fikk tre rom til disposisjon i grunnskolens lokaler.

17-maitoget gikk nå ut fra Olsborg skole til kirka. Senere fra Olsborg skole til aldersheimen. Arrangementet ble holdt på ungdomshuset på Moen i ti år, da Olsborg skole manglet gymsal. I toget gikk barna bak skolefanene til de gamle skolekretsene. Det skulle gå mange tiår før Olsborg skole fikk sin egen fane.  

1963: Faget heimkunnskap blir innført.

En anekdote

Våren 1964 var veiene til Storjord uframkommelige på grunn av teleløsning. Skolebussen kom seg ikke fram. Elevene fra Storjord måtte noen dager gå til Minde og ta skolebussen derfra, mens skolesekkene deres ble fraktet med traktor. Foreldrene så situasjonen som uholdbar, og truet med streik hvis det ikke ble skaffet transport til elevene. Skolemyndighetene kontaktet Forsvaret, og de stilte med militærhelikopter. Slik fikk Storjordelevene helikopterfart til og fra Olsborg skole, uten at det kostet kommunen ei krone.

1964: Det blir dannet skolekorps på Olsborg skole. Dirigent: Knut Aune. (Nedlagt midten av 80-åra, men uniformer og instrumenter er fremdeles å finne på loftet i ungdomsskolefløya.)

1965: Olsborg skole får innkjøpt piano.

1966: Barna fra Sørelvmo skolekrets ble flytta til Olsborg skole.

Slutten av 1960-åra: Olsborg skole får endelig formingsavdeling med eget tegneformingsrom, keramikkrom og sløydsal.

1969: Lov om grunnskolen og Læreplan for forsøk med 9-årig skole. Denne planen avløste Normalplan for folkeskolen av 1959.  

70-tallet 

1970: Barna fra Takelvdal flyttes til Olsborg skole.          

Barna fra Rossvoll og Møllerhaug overføres Karlstad skole.

1971: 9-årig skole innført ved Olsborg skole. Fra nå av består grunnskolen av barnetrinnet: 1-6. klasse og ungdomsskolen: 7.-9. klasse.Det blir innført allsidig musikkopplæring og faget endrer navn fra sang til musikk. (Tidligere skulle det mest synges i sangtimene)

1971: Vi fikk ny styrer ved Olsborg skole, Erik Linquister. Tittelen er nå rektor. Var rektor her fram til 1998 (med et par års permisjon for FN-tjeneste)       

1972: Plassmangel. Paviljongen blir bygd. Grunnskolen tar disse lokalene i bruk i 1974/75.          

Framhaldsskolen uteksaminerte sitt siste kull.

1973: Kroppsøvingsanlegg med 25 m svømmebasseng står ferdig. En ny verden åpner seg for idretten i skolen.

1974: Gymnaset flytter inn i realskolefløya. (Flyttet til Sundlia i 1982)

1974: Førskoleuka innføres for alle som skal begynne på skolen påfølgende høst.

1974: 5 dagers skoleuke innføres i grunnskolen.

1978: Tilbud om musikkskole.(Olsborg skole (Olsborg barne- og ungdomsskole) hadde på slutten av 70-tallet 16-17 klasser og om lag 330 elever. Plassbehovet var prekært. Alle spesialrom og biblioteket måtte tas i bruk til ordinær undervisning, mye flytting av elever i løpet av dagen.) Fra 70-åra ble det bestemt at det ikke skulle gis karakterer fra 1-3 klasse og senere fra 4-6 klasse, men bare skriftlig vurdering.------

80-tallet

1982: Olsborg skole får nynorsk som opplæringsmål parallelt med bokmål. Har ikke vært nynorsk i målselvskolen siden før krigen.

1987: M87- ny læreplan 1988: Målsnes-Eidet-elevene blir overført til Olsborg skole (Bjørn-Eirik Johansen var en av de fem elevene)

1989: Samarbeid med ungdomsskolen bærer frukter: klasse 3A og 8. klasse har et prosjekt sammen nede ved foten av Målselvbrua. Tema: Plantefarging av garn.  

90-tallet

1990: Forfatterbesøk på Olsborg skole: Ragnar Hovland og Philip Newth (intervju i skoleavis)90-tallet:

1991: Det første kullet som har hatt nynorsk som opplæringsmål gikk ut av skolen. 

1992: Skolehistoria fra nedre Målselv blir gitt ut. Redaktør: Asmund Nilsen (Se avisartikkel fra Nye Troms)

1992: Skolefritidsordningen blir gitt som tilbud  for 1-4.(Her gjør de mye rart. Se avisartikkel om klekkeri på skolefritidsordningen)

1997: Reform 97 – ny læreplan(Opplæringa skal gi grunnleggende kunnskap, levendegjøre kulturarven, stimulere til å ta lokalkulturen i bruk og stimulere barn og unge til å være aktive og skapende.) Det legges vekt på tilpassa opplæring, likestilling mellom kjønnene, foreldrenes medansvar

1997: 6-åringene inn i skolen. Det bygges om for å ta i mot 6-åringene

Olsborg skole har UTESKOLE som prioritert satsingsområde

1998: Ny rektor, Einar Holmen

1998: Tilbygg ferdig, to etasjer, klasserom, SFO, mediatek, personalrom   

2000-tallet

2004: Ungdomsskolefløya har 45årsjubileum. En skrantende jubilant. Renovering er nødvendig og det legges store planer og brukes store penger på forprosjekt. Nedlegging og overføring til Bardufoss er opp i kommunestyret. (Se skoleavis)

2006: Kunnskapsløftet – ny læreplan K06(læringsmål, vurdering, egenvurdering, digitale ferdigheter viktige satsingsområder. Alle har rett til 13 år skole)

2006: Bassenget på Olsborg skole stengt, februar 2006. Fra nå av må elevene busse til Polarbadet.

2009: Forslag om flytting av ungdomsskoleelevene våre til Bardufoss vekker stort engasjement både blant elever, lærere og foreldre (Se avisartikler – utklipp Nye Troms)

2009: 8. og 9. klasse blir flyttet til Bardufoss ungdomsskole. 10. trinn får gå siste året her. De har en ensom tilværelse i et nesten tomt og iskaldt skolebygg.

2010: Det siste kullet går ut fra Olsborg skole.

Fra nå er vi en 1-7 skole. Ungdomsskolefløya blir stående tom.(Så er det også slutt på muligheten for samarbeid mellom barne-og ungdomsskolen. Vi tenker på «åpen dag» hvor ungdomsskolen bidro med bespisning, teater, spøkelseshus, musikkunderholdning etc. Og «mjuk skolestart» hvor ungdomsskolen hadde opplegget. Andre eks. på samarbeid på tvers av trinn og til gjensidig glede; avis, dramatisering av eventyr, farging av garn ved elva, litteraturformidling, aktivitetsdager osv.   

Grøtfesten, med underholdning og dans er også en saga blott. Eggen fra Bardu var vår faste disc-jockey. Han hadde en unik evne til å få både foreldre og ungdommene fra 7-10. klasse ut på dansegulvet. Elevene kom stivpyntet, og mange debuterte på dansegulvet, gjerne med far som første dansepartner. Hva skal nå 7. klassingene se fram til? Og foreldrene? Grøtfesten var en årlig sosial begivenhet som ristet ungdommene og foreldre sammen på en måte som var sjelden i vårt segregerte samfunn. Derfor snakker foreldre og tidligere elever ennå med glede om grøtfestene på Olsborg skole. )

2010: Vi får ny rektor. Marte Alice Karlsen overtar roret etter Einar Holmen.

2010: Målselv arena står ferdig. Et løft for MIL,  idretten og Olsborg skole. (Elevene på Olsborg skole får bruke anlegget i skoletida, og de bruker gressbanen til ulike aktiviteter i friminutt; fotball, ulike leker eller bare sitte ned, slappe av og sole seg på godværsdager. Banen brukes aktivt i gymtimer og på fritid.

Arenaen er blitt et samlingspunkt for barn og voksne i vår-, sommer- og høsthalvåret. I vinterhalvåret sørger FAU for å islegge den minste banen for skøyting.)

2011: Åpning av ny formingsavdeling, nytt arbeidsrom for lærerne og nye kontor for administrasjonen. (Etter å ha hatt en kummerlig tilværelse på "broen", hvor kulde og dårlig ventilasjon gjorde arbeidsdagen utålelig, kan vi flytte inn i nye lokaler – med nytt inventar.  Gammelrektor Einar klipper snora i anledning åpning av nyfløya. (Se Avisarikkel i elevavis)

2011: Olsborg skole blir en oppmuntringsskole.(Vi starter med oppmuntringskort til elever som blir tatt på fersken i å gjøre noe bra, "helsesenter" i hallen blir åpnet, Gry E. Finbakken blir utnevnt til "helsesøster", Endre Sandjord helseminister, vi har ulike plakater ute i skolegården med humoristiske slagord, elever blir aktivitetsledere ute i friminuttene. Vi har ulike stunt ut over året.) (se avisartikkel i skoleavis)

2012: På høsten arrangerer FAU dugnad for å oppgradere/renovere hallen, inngangsparti og musikkrommet. På musikkrommet får vi en etterlengtet scene. Uteareal blir også forskjønnet med malte benker, lekeapparat blir reparert og fornyet. Et løft for skolemiljøet.

2013: Lars Bremnes er rektor for et skoleår, mens Marte Karlsen er ute i svangerskapspermisjon.

2013: Digitale tavler/smartboard blir tatt i bruk som undervisningsverktøy på Olsborg skole

2014: Elevene på 5-7. trinn får eget aktivitetsrom. Elevrådet har stått som pådriver for å få dette til.

2014: 1. klasse vinner en matematikkpris på matematikkutstyr for kr 4000,- i en landsomfattende konkurranse mellom 1-4. klassinger. (Se avisartikkel)

2014: Skolejubileum: Olsborg skole 50 ÅR!