Meny
Velg seksjon 8. klasse
Skintveitvegen 11 5917 Rossland Vis på kart
Telefon: 56 17 44 10 Send e-post til oss
Helsesjukepleiar Charlotte (ungdomsskulen): 414 52 504
Sosiallærar Vibeke: 922 88 995
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111  
Mental helse Ungdom                  116 123  
Kors på halsen                               800 33 321  
Kirkens SOS                                   2240040   
Rustelefonen                                 08588
Kabalen er klar:

1 Marianne S. Rossland
2 May Linn Mehl
3 Vibeke Tveita Blom
4 Ragnhild Gjuvsland
5 Ann Kristin Fjeldberg
6 Rune Brekkhus
7 Renate Eidsnes
8a Karina Eikemo Haugsvær
8b Marianne Steinsland
9a Iril Stensland
9b Mads Alexander Takvam
10a Robert Blom
10b Ingunn Sørli Verlo

Busstider frå og med 3. januar 
Det blir noko endring i busstidene til skulen om morgonen. 
Eigen buss frå Beitingen, med avgang kl. 08:30, frå Beitingen. 

 Alle bussar lastar skuleelvar undervegs. 

Rossland skule 

Start kl. 08:45 alle dagar 
340 Flatøy kl. 08:07 –  Vestbygd kl. 08:17 - Vikebø kl. 08.33 
340 Vestbygd kl. 08:25 – Vikebø kl. 08.40 
340 Beitingen kl. 08:30 – Vikebø kl. 08:40 
340 Skjellanger kl. 08:20 – Vikebø kl. 08:40 
344 Io snuplass kl. 08:20 – Vikebø kl. 08:35 

Slutt kl. 12:05 tysdag (alle) 
340 Vikebø kl. 12:15 – Leirvik kryss – Beitingen 
340 Vikebø kl. 12:15 – Io - Rossland – Skjellanger 
344 Vikebø 12.20 – Smugleite-Brakstad – Meland – Sagstad 

Torsdag (1. og 2. trinn) og fredag 1.-7- trinn 
340 Vikebø kl. 12:45 – Rossland – Skjelanger 
340 Vikebø kl. 12:47 – Io – Leirvik kryss – Beitingen 

Slutt 14:40 man (alle) ons (alle) tors (3.-10.tr) fredag (8.-10 tr) 
340 Vikebø kl. 14:50 - Rossland – Skjellanger 
340 Vikebø kl. 14:52 -Beitingen – Hjertås – Vestbygd  
340 Vikebø kl. 14:52 - Hjertås – Vestbygd 
344 Vikebø kl 14.50 - Io snuplass 
344 Vikebø kl. 14:52 - Brakstad - Meland 


Treng du nokon å snakke med? 
Kontakt ein vaksen du stoler på eller ring 116 111.


Ved Rossland skule er det svært få parkeringsplassar til føresette, gjestar og tilsette. Vi vil på det sterkaste oppmoda om at så mange elevar som råd går til skulen. 

For å ta i vare tryggleiken til elevane våre er det svært viktig at ingen køyrer opp til skulen mellom klokka 0830 og 0900, mellom 1230 og 1300 og mellom 1430 og 1500. I desse tidsromma er det stor trafikk med mjuke trafikantar som skal ferdast trygt på skulevegen. 

Det har no dessverre vorte enno dårlegare plass til bilar med føresette som hentar born ved busstoppane også. Det er ikkje høve til å "venteparkera" ved Trevaren (gamle Coop) lengre. Skulen vil ta kontakt med FAU for å drøfta mogelege løysingar for å gjere hente- og bringesituasjonen så trygg som råd for elevane våre.

Det beste tiltaket for å redusera tal bilar i området er uansett å la så mange born som råd gå eller sykla til skulen. 

På førehand takk for at de er forsiktige og merksame når de brukar bil på skulevegen til elevane våre.