Kontaktinformasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Vibeke Vikse
Rektor
Trinnleder 10. trinn
Telefon: 51913540
Ole Kristian Lie
Avdelingsleder
Trinnleder 8. trinn
Telefon: 51913540
Bent Inge Ask
Avdelingsleder
Trinnleder 9. trinn
Telefon: 51913543
Anne Marie Birkeland-Svendsen
Sosialrådgiver
Spes.ped.
Telefon: 51913540
Frank Gjerde
Yrkes- og utdanningsrådgiver
Telefon: 51913540
Annette Kvalsund
Skolekonsulent
Telefon: 51913540
Ragnhild Ravn Waldeland
Miljøterapeut
MOT-coach
Telefon: 51913540
Kristina Galta Tindeland
Miljøveileder
MOT-coach
Telefon: 51913540
Sølvi Tofterå
Miljøveielder
Telefon: 51913540
Eli Roppestad
Miljøveileder
Telefon: 51913540
Nora Egeland Stock
Miljøveileder
Telefon: 51913540