Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Auglendsbakken 27 4018 Stavanger Telefon: 51914410 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Tove Steen
Gå til Its Learning
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<november 2022><<
november 2022
mtotfls
31010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293001020304
05060708091011
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

For å ivareta elevenes trygghet og hindre misbruk, har eleven en personlig Cromebook-konto, og det er en del filtere som jevnlig oppdateres og som begrenser  tilgangene deres. Det vil uansett alltid være viktig at dere der hjemme også snakke med ungene, er interessert og følger med på deres adferd på nett.  Vi er opptatt av å lære elevene nettvett og vi vet at det generelt er mobiltelefonbruken som gir utfordringer, ikke bruk av Cromebook. For ordens skyld viser vi til at elevene ikke får bruke mobiltelefon på skolen.

Her er lenke til Stavanger kommunes praksis og regler for Chromebook; bruk av filtere, med mer. Håper den kan være til hjelp og nytte.

https://sites.google.com/stavangerskolen.no/iktistavangerskolen/trygg-p%C3%A5-nett/internettfilter-o-l?authuser=0

Mvh rektor


Stavanger kommune inviterer foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i stavangerskolen til å besvare den årlige foreldreundersøkelsen.

Det er mørkt om morgenene nå. Vi har fått beskjed fra en bekymret foresatt, som ser at så og si ingen av de som sykler til skolen har lys på sykkelen sin. Vi oppfordrer alle som har barn som sykler til skolen, om å ta en sjekk av om de har fungerende lys på sykkelen sin.

Det ligger mye gjenglemt tøy i gangen borte ved SFO kontoret.

Flere sekker, esker og klær på henger, sko, hjelmer, flott ute og innetøy. Fint om dere kan ta turen bort i løpet av ukene 44/45  og se om dere eier noe. 

Resten av tøyet blir kjørt bort nå i november.

 

Brit


Kjære alle, Vaulen skole!

-Sommerferien er ikke mer enn over før vi er på tampen av skoleårets første etappe. Som alltid er august og september både intense, spennende og givende måneder på skolen. 

Les brevet her


Mange elever sykler til skolen. Sørg for at de er riktig utstyrt med lykt og refleks i tillegg til hjelm nå når mørketiden setter inn. Refleksbruk gjelder selvsagt for alle elevene. Det er viktig å bli sett i mørket. FAU har nettopp hatt sykkeldag for 4.-6.klasse, slik at de har fått læres seg om sikker sykkel og trafikkferdigheter. Tusen takk til dere gode foreldre for dette bidraget!

I det siste har vi opplevd at noen herper og gjør skade på parkerte sykler. Vi tar det selvsagt opp i alle klassene og følger med så godt vi kan. Vi ber også dere der hjemme om å ta en prat om å la andres eiendom være i fred og at de må si fra til en voksen hvis man ser at noen holder på med parkerte sykler; det er ikke sntching / bisling! Det kan være livsfarlig å sette utfor Brauta eller andre steder på en sykkel som har fått ødelagt bremsene.

Fra 3.10. blir Gamleveien hovedfartsåre når Hinnasvingene stenger. De første ukene blir nok ekstra utfordrende med tanke på at mange skal endre kjøre-, sykle- eller gangemønster. Jeg vil be dere som har unger som blir berørt av stengingen om å snakke med barna om ny skoleveien, ta dem med og 'gå opp' skoleveien med tanke på økt trafikk og dermed behov for økt aktsomhet når man ferdes i trafikken. 

Sist, men ikke minst ønsker jeg en fin høsthelg og-uke!

Vennlig hilsen rektor


Flere av dere leste om prosjektet i Aftenbladet sist uke og man kan bli litt forvirret om hva som gjelder til enhver tid. Jeg forsøker meg på en oppdatering:

Statsforvalteren har tidligere kommet med innsigelse til prosjektet. Innsigelsen gjelder utearealet; antall m2 til disposisjon for elevene. Det er ikke kommet nye innsigelser siden i vår. UBS (Utvalg for By- og samfunnsutvikling) (=kommunepolitikere) ) vedtok i sist uke at saken ( ved byggherre/Stavanger Eiendom) skal gå til mekling med Statsforvalteren. Hvis resultatet av meklingen blir at Statsforvalteren trekker innsigelsen, går den til kommunestyret og videre etter planen. Hvis resultatet blir at Statsforvalteren opprettholder innsigelsen, går saken til Departementet for avgjørelse.

Meklingsprosessen vil uansett utfall forsinke framdriften av prosjektering, bygging og innflytting i midlertidig bygg ved Sørmarka Arena. Hvor mye det kan være snakk om, avhenger av meklingsresultatet. Jeg tenker i alle fall at det vi blir værende her i Auglendsbakken ut dette skoleåret. -Og det skal vi greie på en god måte!

Når det nye bygget står ferdig, blir det et fantastisk bygg for nåtid og framtid. DET er i alle fall bombesikkert! 

Mvh rektor


Nytt skoleår, nye foresatte og mye nytt å sette seg inn i.

Fravær elever på 1. - 2.trinn:
På Vaulen skole ønsker vi at dere melder fravær på elever på 1. og 2.trinn om morgenen. Husk å skrive elevens navn og klasse. Dere sender mail til:     fraver.vaulen@stavanger.kommune.no. 
Det er fint hvis dere klarer å opplyse om fraværet innen kl 08.00, slik at vi kan få videreformidlet fraværsmeldingen til læreren.
Hvis ikke elever på 1. og 2.trinn møter til første time, og det ikke er meldt fravær, ringer vi hjem for å høre at alt er ok. Dette er tiltak med tanke på trygg skolevei.

Fravær elever på 3. - 7.trinn:

 Hvis fraværet er tre dager eller lengre, så er det viktig at dere tar kontakt og oppdaterer kontaktlærer.
Husk melding i meldingsboka første dag eleven er tilbake på skolen.

Søknad om elevpermisjon.

Kontaktlærer innvilger elevpermisjon inntil 1 dag. Permisjon utover 1 dag må søkes om på elektronisk skjema som dere finner i høyre marg på skolens nettside.Vi ber om at dere søker 1 måned i forkant av ønsket permisjonsdato. Ved akutt behov for permisjon ( f.eks. dødsfall ) tar dere kontakt med kontaktlærer.


Vi ser fram til å møte dere på de tradisjonelle oppstartsmøtene. Det blir først en felles samling for trinnet i gymsalen der vi informerer om nytt for skolen og spesielt for trinnet, før møtet fortsetter klassevis i klasserommet. Der blir det særlig fokus på foresatte sin viktige rolle for å støtte opp om et godt læringsmiljø for alle elevene. Vi håper det blir gode meningsutvekslinger og innspill. I klasserommet vil dere også få bli bedre kjent med nye foreldre, nye lærere og miljøveiledere. 

Gi beskjed til kontaktlæreren hvis dere er forhindret fra å komme. Vennligst se under for de aktuelle tidspunktene. Møtene vil vare tilsammen maks 2 timer.

*29.8.: 6.trinn kl 18, 7.trinn kl 19.

*31.8.: 2.trinn kl 18

*1.9.: 3.trinn kl 18, 4.trinn kl 19

*12.9.: 1.trinn kl 17.30, 5. trinn kl 19.30  (NB! Endring per 23.8. Se klassenes sider)

 


Vi anbefaler å abonnere på nyheter på Vaulen skole sine hjemmesider. På Forsiden, i høyre kolonne, finner du påmeldingslenken. Klikk på "Abonner på nyheter". Som abonnent vil du få mail når nye saker legges ut på forsiden, eller klassesidene. Du velger selv hvilke nyheter du ønsker å abonnere på, men det er mulig å ha flere valg. Abonnenter kan sies opp når en måtte ønske. Avmelding skjer på samme sted.

Hvis du abonnerte på nyheter fra ditt barn sin klasse forrige skoleår, så må dette nå oppdateres for å få nyheter fra rett klasse.

 


Plan over sommerukene for juni på SFO finner dere under dokumenter.

Ønsker alle en riktig god sommer.


Prosessen går sin gang selv som det er lite som er synlig for oss i hovedsak foregår det politiske og administrative møter på kommunenivået. Prosjektledelsen jobber samtidig med Statsforvalterens innsigelser til uteområdets størrelse.

Konkret her på Vaulen har det i mai vært brukermøter mellom elever, ansatte og landskapsarkitekt. En første plan for uteområdet ble presentert og elevene hadde utrolig mange flotte og konstruktive kommentarer, spørsmål og forslag. 

Prosjektledelsen hadde plan om et informasjonsmøte for foreldre og beboere i nærområdet like etter påske. Dette er noe utsatt pga at det var noen ting de på det tenkte tidspunktet ikke hadde fått noen nødvendige avklaringer. Møtet vil forhåpentligvis bli før sommerferien. I dette vil også midlertidig bygg bli et tema. Dere får informasjon om tid og sted så snart jeg vet.

Når det gjelder midlertidig bygg får jeg av og til spørsmål om skolevei og transport. Det er vår viktige oppgave å legge trygt og godt til rette for en sikker skolevei. Utover høsten vil vi ha mer informasjon og involvere foreldrene/FAU i hvordan skolen og foreldrene også kan være med og finne gode, praktiske løsninger. Flytting til Sørmarka Arena-området blir utpå nyåret.

Vi legger ut informasjon her på forsiden sporadisk, når det 'skjer' noe konkret. Ønsker dere mer detaljer og inngående informasjon om prosjektet i denne førfasen, kan dere lese saksframlegg og referat fra ulike råd og utvalg på Stavanger kommune sin nettside. stavanger.kommune.no

Mvh rektor

 


Det er mange som er spent på hvor skolen vår skal være mens det bygges ny her i Auglendsbakken. Etter vurdering av aktuelle tomter i området, er det tomt på sørsiden av Sørmarka Arena som er blitt den aktuelle lokasjonen for midlertidig skole. Etter planen er det ca et år til byggestart og flytting til midlertidig bygg. Jeg tror det vil bli en veldig bra løsning, både med tanke på beliggenhet (gang-/sykkelmuligheter over tunnelen i Sørmarka og adkomst ellers), tomtens størrelse og muligheter for utelek og aktiviteter (natur, fotballbane, Arena). Jeg er også glad for at vi kan få ha hele skolen samlet. Jåttåvågen var tidligere et alternativ, men hele dette området vil være en anleggsplass i perioden og det er ikke noen god løsning for skolevirksomhet. Jeg skal love dere at vi skal jobbe for et godt innhold i skolehverdagen,  kjekt utemiljø og trygg skolevei i de om lag to årene vi skal være i midlertidig bygg. Etter påske vil prosjektledelsen for nybygget invitere til ‘folkemøte’/informasjonsmøte om nye Vaulen. Vi gir lyd når tidspunkt og sted er bestemt.

Vennlig hilsen rektor 


Flere steder i skolens nærområde er det rett som det er hindringer for barnas ferdsel på grunn av arbeid som skjer ved ulike eiendommer og andre steder. Noen ganger er dessverre fortau stengt slik at barna må ut i veibanen eller at de går over veien uten at det er særlig oversiktlig. Det er ikke til å unngå at det bygges hus eller gjøres utbedringer rundt eiendommer som hemmer 'fri ferdsel'. Det er fint hvis dere snakker med ungene om skoleveien, om hva de kan og skal gjøre hvis de møter hindringer de ikke var forberedt på. -Det å se seg godt for hvis de må ut av fortauet, det å ikke løpe eller haste av sted, følge fotgjengerovergangene. 

Heldigvis er barna gjennomgående godt utstyrt med refleks, det er også en trygghet. Med det samme minner jeg om lykt på sykler og sparkesykler. Nå er det den mørkeste tiden. Vi vil ha alle ungene våre trygt til skolen og trygt hjem igjen ved dagens slutt.

En god dag ønskes av rektor.


Bruk denne funksjonen som ligger i høyre kolonne. Da får du oversatt all informasjon på hjemmesiden til ønsket språk. Lykke til!

 

Information in your language

Use this feature located in the right column. Then you will get all the information on the website translated into the desired language. Good luck!

 

Informații în limba dvs.

Utilizați această caracteristică localizată în coloana din dreapta. Apoi veți obține toate informațiile de pe site-ul web traduse în limba dorită. Mult noroc!

 

Macluumaadka luuqadaada

U adeegso qaabkan ku yaal khaanadda saxda ah. Markaa waxaad kaheleysaa dhamaan macluumaadka websaydhka oo lagu tarjumay luqadaha la doonayo. Nasiib wacan!

 

Informationen in Ihrer Sprache

Verwenden Sie diese Funktion in der rechten Spalte. Dann erhalten Sie alle Informationen auf der Website in die gewünschte Sprache übersetzt. Viel Glück!

 

Informacje w twoim języku

Użyj tej funkcji znajdującej się w prawej kolumnie. Następnie otrzymasz wszystkie informacje na stronie przetłumaczone na żądany język. Powodzenia

 

 


Jeg vil gjerne minne om at på vår skole har elevene mobiltelefoner og smartklokker avslått i ranselen hele skole-/SFO-dagen.

Dette er et tiltak for å bidra til ro i skoledagen, at elever unngår å motta og sende uønskede meldinger.

Ring skolens sentralbord 51 81 28 50 eller SFO hvis det er viktig beskjed dere foresatte trenger å få gitt eleven. Så hjelper vi videre.

Vi ringer også hjem hvis det er behov i løpet av skoledagen.

Jeg håper på forståelse for at lærerne ikke til enhver tid kan kontrollere hvilke enheter som har hva slags funksjonalitet, eller hvilke elever som har den av- eller påskrudd, for eksempel.

Dette punktet i Trygghets- og trivselsreglementet er også presisert etter fullmakt fra S.U., 4.2. og FAU er informert.

Mvh rektor

 


Vi ber alle foresatte på Vaulen skole om å være med på å bidra til å gjøre skoleveien sikker for barna. Det viktigste du kan bidra med er å IKKE kjøre barnet ditt på skolen. Vi har to hovedutfordringer når det gjelder trafikk på Vaulen skole.

1. Storhallet og skolen sin parkeringsplass:  Veien som fører inn til skolens parkeringsplass heter Storhallet. Dette er den eneste veien rundt skolen som mangler fortau. Vi ønsker ikke at foresatte kjører inn denne veien. Når biler kjører i begge retninger, samtidig som at elevene skal gå her, skapes det farlige situasjoner for elevene våre. Vi har fått skilt på skolens parkeringsplass der det står innkjøring kun for skolens personale. Dette er ikke for at de ansatte vil ha parkeringsplassene, men fordi det fortsatt er for mange foreldre som kjører opp og rygger ut av parkeringsplassen både morgen og ettermiddag. Dette skaper farlige situasjoner for elevene. Oppfordringen fra skolen er at foresatte unngår veien Storhallet og skolens parkeringsplass med hensyn til elevene våre. De som må kjøre eller hente, oppfordres til å parkere i Austhallet som både er bred og oversiktlig, og gå det siste stykket til skolen.

2. Avleveringssluse i Auglendsbakken: I Auglendsbakken er det en avleveringssluse hvor biler kan sette av elevene. Flere trafikkvakter melder om tendenser til kaos, spesielt på vinteren og dager med dårlig vær, i denne avleveringsslusen. Enkelte dager er det så mange biler, at noen står på fortauet eller sperrer deler av fotgjengerovergangen. Igjen er oppfordringen at de som absolutt må kjøre eller hente, parkerer i Austhallet som både er bred og oversiktlig, og lar barna gå det siste stykket til skolen.

Noe å tenke over:

En hverdag med mye fysisk aktivitet er viktig for barn og unge. Grunnlaget for god helse og et sunt aktivitetsnivå legges i barndommen, og aktive vaner kan barna bære med seg hele livet. Skoleveien var tidligere en arena for daglig fysisk aktivitet for norske barn. I dag er det bare omtrent halvparten av norske skolebarn som går til og fra skolen. De største elevene kan gjerne sykle, mens de minste kan gå selv, gå sammen med foreldre eller i organiserte følgegrupper. Ved å begrense kjøring til og fra skolen så mye man kan, reduseres også antallet farlige og uoversiktlige trafikksituasjoner for barna.

Ved flere skoler i Norge er det så mange foreldre som kjører barna til skolen, at det skaper trafikkork, uoversiktlige og farlige situasjoner for barna som går eller sykler til skolen. Undersøkelser viser at rundt skoleporten er faktisk det farligste stedet for barna på skoleveien. Dette skyldes foreldrekjøring og sånn skal det ikke være. Undersøkelser viser naturligvis at alle foresatte er svært opptatt av at barna skal ha en trygg skolevei. Samtidig viser undersøkelser og kontroller fra politiet, Statens Vegvesen og Trygg trafikk i Norge, at det er foreldrene som skaper mange av de farlige situasjonene på skoleveiene i Norge.

 

 


Dere kan nå følge og like Vaulen SFO på Instagram.Søk opp #Vaulensfo og bli den/de første til å følge oss!

Mvh Vaulen SFO #Vaulensfo #sammengjørvidetkjekt


Vi ber dere være ekstra, ekstra påpasselige der barna ferdes. Jevnlig observerer trafikkvaktene våre og andre om hastig kjøring ved skolestart og ubetenksomme manøvere i forbindelse med henting og bringing av elevene våre. Vi henstiller om at dere setter av barna i Austhallet om morgenen. Vi ber dere respektere at skolens parkeringsplass hele dagen kun er til bruk for personalet. Dette for å unngå farlige rygge-/snusituasjoner i nærheten av barna. Forleden opplevde vi for eksempel en nestenulykke der en 'hentebil' som var parkert (dårlig håndbrekk?) rant førerløs over plassen. 

Vi ber dere tenke på alle barna på Vaulen skole i travelheten! Hver og et er umistelig!

Hilsen rektor.


I dag har hele skolen øvd på BlimE-dansen i skolegården. BlimE! er en kampanje NRK lanserte høsten 2010 som skal gi økt bevissthet hos barna for å være venner med hverandre og vise omsorg. Fredag 22.09.17 kl. 12 inviterer NRK Super alle barn i Norge til å bli med å danse BlimE-dansen.

Her er linken til dansen hvis noen elever har lyst til å øve hjemme:

http://tv.nrksuper.no/serie/blime/MSUB04001317/16-06-2017

 


Vi gleder oss til høstens møter der vi vil treffes både på trinn og i klasse! Elevene vil få med invitasjonene hjem i ranselpost i løpet av uke 34 og 35.

Vennlig hilsen rektor


Vi gleder oss til å treffe dere!

Tidspunktene for møtene blir 

Tors 1.9.: 6.trinn kl 18-20 og 7. trinn kl 19-21  Tirs 6.9.: 4.trinn kl 18-20 og 5.trinn kl 19-21 Tirs 13.9.: 2.trinn kl 18-20 og 3.trinn kl 19-21 Ons 14.9.: 1.trinn kl 18-20

Elevene får invitasjonene i ranselpost.

Vennlig hilsen rektor


Vi gleder oss til å møte nye og gamle elever igjen. Førsteklassene begynner klokka 9.00. Da er det opprop i skolegården før elevene følger lærerne til klasserommene sine. 2.-7.trinnene begynner klokka 8.30. Alle møter i skolegården, der lærerne står klar med klassefanene.

Det er vanlig skoledag for alle elevene denne dagen, så husk matpakke! Etter skolen er det SFO.

DET SKAL BLI KJEKT Å SE DERE PÅ TORSDAG!

Hilsen rektor


Vi har fått inn mange bidrag til Syriaflyktningene i dag, og takker veldig for flott respons! Det er et stort engasjement!

Vi har nå fått melding om at kommunens aksjonskomite har kapasitetsproblemer med å ta imot mer klær til Syriaflyktningene, så vi må nok stoppe mottaket fra Vaulenelevene fra i ettermiddag. Vi vil komme tilbake når vi vet mer.

Mvh rektor

 


Jeg oppfordrer dere som må kjøre barna til skolen om å sette dem av i Austhallet. Der er det bra forhold for avstigning, og vi unngår å skape farlige situasjoner.

Særlig ved snuplassen/rundellen ved skolens hovedinngang i Auglendsbakken er det mye trafikk og uoversiktlige situasjoner om morgenene. Jeg har fått henvendelser fra trafikkvakter som reagerer på ubetenksomme sjåfører. 

Hjelp oss med å få alle barna trygt fram til skolen!

Mvh rektor

(Fredag ble det ved en glipp skrevet feil gateadresse, og selv om den ble rettet etter 5 minutt, har flere allerede fått med seg denne beklagelige glippen.)