Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Visma flyt skole
Visma flyt skole
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode

Vi får ein del søknader om elevpermisjon gjennom skuleåret, på grunn av at familien skal på ferietur  Det er ein stor fordel å få slike søknader så tidleg som mogleg, pga. planlegging av prøvar/oppgåver for elevane.  

I forkant av bestilling av ferietur ber vi om at ein sjekkar årshjulet for trinnet, slik at elevpermisjonen ikkje kolliderar med viktige prøvar.  Ein kan gjerne ta kontakt med kontaktlærar eller trinnleiar for å spørja om det går greitt at eleven får fri det aktuelle tidsrommet ein ønskjer å reisa.  Dette er spesielt viktig for 10. trinnet, men det er også viktig for 9. trinnet, fordi elevane skal ha avgangskarakter i kunst & handverk og mat & helse.


Beskjed fra helsestasjonen:

I uke 10 er det nasjonal lusekampanje, det vil si at alle barnehagebarn og barneskolebarn sjekkes for lus 10. eller 11. mars. Fint om alle skoler og barnehager videreformidler dette til foreldrene så alle sjekkes samtidig.   Dette har vist seg være et veldig effetivt tiltak for å hindre spredning.   Jeg forstod det slik at folkehelseinstituttet skal sende informasjon til alle skole- og barnehagekontor, men flere helsesøstre sier de ikke har sett informasjonen på skolen ennå.  

https://www.fhi.no/nyheter/2018/husk-lusesjekk-pa-barnehage--og-skolebarn/


Det er sett opp byggegjerde og stengsler på byggeområdet ved Bore skule. 

Dette fører til at Bore skule sin parkeringsplass er stengt.  Av- og påstiginingsfeltet nedanfor skulen er og stengt. 

Bussane har fått ny stoppestad utanfor Antikvitetsforretningen. Det er merka opp overgangsfelt slik at busselevane kan gå opp Røsslyngvegen.

Privatbilar kan stoppa ved Solgrillen. Der er det og merka opp gangfelt. Det er sett opp skilt med innkøyring forbudt i Røsslyngvegen. 

Me ber alle foreldre følgja skilt og informasjon!


Me hadde ein kjempeflott dag på Vitengarden i dag, ein kjekk gjeng å ha med på tur!

Sjå seksjon 8. trinn


På grunn av gravearbeid i samband med bygging av tilbygg på Bore skule, er gangvegen opp til Bore skule stengd.  Ein alternativ gangveg til skulen for elevar som kjem Verdalsvegen, er Røsslyngvegen.

Ber om at foreldre som kjører elevar til og frå skulen, ikkje stoppar ved oppkjøringsvegen til skulane.  Dette fører ofte til problem når foreldre stoppar og set av elevar midt i bakken, samstundes som det kjem andre bilar som skal opp eller ned, og gjerne også elevar på sykkel. 

Skulebussane vil bruka same stoppestaden som før.


Busssjåførene minner om at alle elevene skal ha på seg sikkerhetsbelte når de kjører buss. Mange er flinke allerede, og det er flott. Fint hvis alle som kjører buss tar en prat hjemme om hvor viktig det er med sikkerhetsbelte på bussen.