topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

Nasjonale prøvar
Publisert: 11.09.2014 skrive av: Kjetil

8. klasse skal ha nasjonale prøvar i rekning, lesing og engelsk. 9. klasse skal ha nasjonale prøvar i rekning og lesing. Datoar står på vekeplanen. Elevane førebur seg på skulen, men dei kan gjera det heime og. Gå til www.udir.no, der ligg eksempeloppgåver og mykje informasjon.

Møte for alle klassekontaktane
Publisert: 09-09-2014 skrive av: edj

 Velkommen til nytt år med skule/heim samarbeid. Onsdag 24. september blir det møte for alle klassekontaktane.

Nasjonal brannøving
Publisert: 08.09.2014

I anledning Brannvernveka og Nasjonal brannøving vil skulen gjennomføra ei brannøving.

Vi oppfordrar føresette å snakka med borna om temaet.

Her kan de finna tips og gode råd til brannøving heime. www.brannvernuka.no/nasjonal-brannovelse

fileicon 
folgeskriv-foreldre-skole2014-ferdig.doc

UTDANNINGSVAL
Publisert: 20.03.2014 skrive av: Jane

Utdanningsval vart obligatorisk frå skuleåret 2008/09. Faget skal knytte grunnskule og vidaregåande skule betre saman.

Sluttvurderinga er delteke / ikkje delteke. Det er ikkje eksamen i faget

 

 

fileicon 
lreplan i utdanningsval.pdf

Frøyland ungdomsskule har lokal plan for gjennomføring av utdanningsval.

I-pad i undervisninga på 8. trinn
Publisert: 28.08.2014 skrive av: edj

 Frøyland ungdomsskule harfått positivt svar på søknad om å vera med på eit prøveprosjekt med I-pad i undervisninga på 8. trinn. 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.