topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

UTDANNINGSVAL
Publisert: 20.03.2014 skrive av: Jane

Utdanningsval vart obligatorisk frå skuleåret 2008/09. Faget skal knytte grunnskule og vidaregåande skule betre saman.

Sluttvurderinga er delteke / ikkje delteke. Det er ikkje eksamen i faget

 

 

fileicon 
lreplan i utdanningsval.pdf

Frøyland ungdomsskule har lokal plan for gjennomføring av utdanningsval.

I-pad i undervisninga på 8. trinn
Publisert: 28.08.2014 skrive av: edj

 Frøyland ungdomsskule harfått positivt svar på søknad om å vera med på eit prøveprosjekt med I-pad i undervisninga på 8. trinn. 

Tur til Ulvatjødnå
Publisert: 19-08-2014 skrive av: Kjetil

Tysdag. 26 august skal heile ungdomsskulen på tur til Ulvatjødnå. Sjå vedlegg for meir info.

NBNB! Av diverse grunnar endrer me altså turdagen til tysdag 26. august!

fileicon 
Ulvatjødnå 2014.doc

Leksetilbod etter skuletid
Publisert: 19.08.2014 skrive av: Kjetil

Leksetilbod: 

Frøyland ungdomsskule vil dette skuleåret gje tilbod om at elevane kan gjera leksene på skulen etter skuletid. Tilbodet er til alle elevar og er på tysdagar og torsdagar kl 1430-1530. Det vil vera 2 vaksne tilstades for å ha tilsyn. Oppstart vert tysdag 2. september.

Ny skulemelkordning
Publisert: 01.08.2014 skrive av: Kjetil

Info om melk, frukt og yoghurt.

Dei nye automatane er dessverre fortsatt ute av drift, me venter på teknikar som skal ordna opp. Elevane får beskjed så snart det er i orden.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.