topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

Søknad til kulturskulen
Publisert: 24-04-2015 skrive av: edj

Elevane får i neste veke med seg brosjyre frå kulturskulen. Søknadsfristen er 10. mai. Sjå heimesida til kulturskulen.

Det blir også starta opp eit tilbod med kunstfag på Frøyland skule i regi av kunstskulen, elevane får eige skriv om dette, men sjekk det ut på heimesida til kulturskulen. 

Valfag og 2. framandspråk 8. trinn 2015-2016
Publisert: 18.03.2015 skrive av: Kjetil Fylling

Elevane på 7. trinn skal velja valfag og språk til neste skuleår. Elevane får dette skrivet utdelt på barneskulen. Frist: 10. april.

fileicon 
val av valfag og 2. framandsprk 7. trinn 2015-2016.doc

 

Bli med og bygg!
Publisert: 13.03.2015 skrive av: Jane

Tre dager i februar hadde 9.kl besøk av representanter fra Opplæringskontorene for Bygg og anleggsteknikk og Gand videregående skole. Elevene fikk orientering om byggebransjen og gjennomførte en prosjektoppgave der elevene bygget garasjer etter arbeidstegninger.

Det ble tre interessante og gilde dager!

Se film ved å klikke på lenken Byggopp til venstre på siden til 9.trinn eller rådgiver.

Hei verden
Publisert: 11-03-2015 skrive av: Kjetil Fylling

Vi hadde ein kjekk og lærerrik aksjonsdag onsdag 11. februar.

Totalt samla elevane inn 24.939 kroner!! Stor takk til elevane og foreldre som støtta opp om aksjonen!

Val av framandspråk på ungdomsskulen
Publisert: 25.02.2015 skrive av: Jane

På Frøyland ungdomsskule har elevane som byrjar i 8.klasse høve til å velje anten 2.framandspråk (tysk eller fransk) eller fordjuping i engelsk.

www.fremmedspraksenteret.no

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.