topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

OPE HUS I VIDAREGÅANDE SKULE
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

Mange av dei vidaregåande skulane inviterer føresette og elevar til ope hus.

Merk! Ny tid på Gand vgs.

Øksnevad vgs vil ha "Åpent hus".

Innebandytrening for 8.-10. klasse
Publisert: 02-12-2014 skrive av: edj

 Kvar mandag frå kl. 19-20 er det innebandytrening for ungdom frå 8.-10. klasse. Tilbudet er gratis og du får låna utstyr. Ha på deg vanlege gymklær og møt opp. Treningane er i Frøyhallen.

Redusert bemanning på kontoret
Publisert: 02.12.2014 skrive av: Kjetil

Sekretæren vår har slutta, så me vil ha sterkt redusert bemanning på kontoret fram til sommaren. Det vil sei at det kan vera vanskeleg å få svar på telefon.

Skriv gjerne mail eller kontakt oss på mobiltelefon:

Rektor: elsa.djuve.jerstad@time.kommune.no, 48 05 76 45

Assisterande rektor: kjetil.fylling@time.kommune.no, 91 58 57 37

Office 365
Publisert: 07.11.2014 skrive av: Kjetil

Elevane har fått brukarnamn og passord slik at dei nå kan bruka Office 365 (lenke til venstre på heimesida) www.login.microsoftonline.com Dette er ein pakke med Word, Excel, Powerpoint og OneDrive. OneDrive er eleven sin lagringsplass, som både er på privat pc (om ein ønskjer) - men alltid i skya (altså på internett).

OBS! Når ein loggar inn på nettet på O 365 må brukarnamnet ha på @timeskule.no. (Altså 99abcdef@timeskule.no). Dette er ein fiktiv epostadresse som bare brukast her.  Elevane kan fritt lasta ned officepakka og på private pc'ar heime.  Dette fungerer nå, elevane kan laste ned Officepakken. Dette gjerast når ein er innlogga på O-365 på nett. Rett ved spørsmålteiknet heilt oppe til høgre, klikker ein tannhjulet (innstillingar). Vel "Innstillinger for Office 365", og sjekk ut "Programvare".

Lykke til! Elevane må nå logga seg på pc'ane ved skulen (same brukar og passord som på O-365, utan @timeskule.no).

Val av framandspråk på ungdomsskulen
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

På Frøyland ungdomsskule har elevane som byrjar i 8.klasse høve til å velje anten 2.framandspråk (tysk eller fransk) eller fordjuping i engelsk.

www.fremmedspraksenteret.no

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.