topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

Olweusundersøkinga
Publisert: 26-01-2015 skrive av: Liv

fileicon 
brev til fresette undersking.pdf

Olweusundersøkinga vert gjennomført i veke 6 på alle trinn. Det er nå gått heim informasjonsskriv til heimen om dette. Sjå evt. vedlegget her.

Hei Verden!
Publisert: 22.01.2015 skrive av: Edj

fileicon 
skriv til heimen vr 15.docx

Onsdag 11 februar skal elevar og lærarar ved skulen ha Hei Verden aksjon. Me skal samla inn pengar som skal gå til skular i Zambia.

OPE HUS I VIDAREGÅANDE SKULE
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

Mange av dei vidaregåande skulane inviterer føresette og elevar til ope hus.

Merk! Akademiet har endret dato og tid for "Åpent hus"!

Merk! Vågen vgs har endret dato for "Åpent hus"!

Merk! Ny tid på Gand vgs.

Øksnevad vgs vil ha "Åpent hus".

Kaldt i Frøyhallen
Publisert: 14-01-2015 skrive av: Kjetil

Det er problem med sentralfyringsanlegget/varmepumpene i Frøyhallen - derfor er det kaldt i hallen og kaldt vatn i dusjen. Vi håpar det er i orden snart.

Innebandytrening for 8.-10. klasse
Publisert: 02-12-2014 skrive av: edj

 Kvar mandag frå kl. 19-20 er det innebandytrening for ungdom frå 8.-10. klasse. Tilbudet er gratis og du får låna utstyr. Ha på deg vanlege gymklær og møt opp. Treningane er i Frøyhallen.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.