topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

OPE HUS I VIDAREGÅANDE SKULE
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

Mange av dei vidaregåande skulane inviterer føresette og elevar til ope hus.

Val av framandspråk på ungdomsskulen
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

På Frøyland ungdomsskule har elevane som byrjar i 8.klasse høve til å velje anten 2.framandspråk (tysk eller fransk) eller fordjuping i engelsk.

www.fremmedspraksenteret.no

Skulefotografering
Publisert: 20.10.2014 skrive av: Kjetil

Onsdag 22. og torsdag 23. blir det skolefotografering av klassane og elevane. Elevane får info med påloggingsinfo frå fotografen.

Planleggjingsdagar ved FUS
Publisert: 01.10.2014 skrive av: edj

fileicon 
Skuleruta.doc

Frøyland ungdomsskule vil ha planleggjingsdagar den 13. og 14. november 2014. Det vil seie at me ikkje har planleggjingsdagar i vårhlavåret.

Sjå vedlegg.

UTDANNINGSVAL
Publisert: 20.03.2014 skrive av: Jane

Utdanningsval vart obligatorisk frå skuleåret 2008/09. Faget skal knytte grunnskule og vidaregåande skule betre saman.

Sluttvurderinga er delteke / ikkje delteke. Det er ikkje eksamen i faget

 

 

fileicon 
lreplan i utdanningsval.pdf

Frøyland ungdomsskule har lokal plan for gjennomføring av utdanningsval.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.