topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

Livsglede
Publisert: 27.02.2015 skrive av: edj

fileicon 
Friluftsliv og livsglede-plakat.pdf

Lørdag 7. mars blir det Livsgledefeiring for heile familien i Sandtangen.

Val av framandspråk på ungdomsskulen
Publisert: 25.02.2015 skrive av: Jane

På Frøyland ungdomsskule har elevane som byrjar i 8.klasse høve til å velje anten 2.framandspråk (tysk eller fransk) eller fordjuping i engelsk.

www.fremmedspraksenteret.no

Tydelegare ordensreglar
Publisert: 02.02.2015 skrive av: edj

I Time kommune har me eit felles ordernsreglement som er politisk vedteke. Kvar skule utarbeider sitt eige reglement med utgangspunkt i dette.

OPE HUS I VIDAREGÅANDE SKULE
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

Mange av dei vidaregåande skulane inviterer føresette og elevar til ope hus.

Merk! Akademiet har endret dato og tid for "Åpent hus"!

Merk! Vågen vgs har endret dato for "Åpent hus"!

Merk! Ny tid på Gand vgs.

Øksnevad vgs vil ha "Åpent hus".

Innebandytrening for 8.-10. klasse
Publisert: 02-12-2014 skrive av: edj

 Kvar mandag frå kl. 19-20 er det innebandytrening for ungdom frå 8.-10. klasse. Tilbudet er gratis og du får låna utstyr. Ha på deg vanlege gymklær og møt opp. Treningane er i Frøyhallen.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.