topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

Skrivedagar/heildagsprøvar
Publisert: 26-11-2014 skrive av: Kjetil

Her er oversikt over skrivedagar/heildagsprøvar.

Office 365
Publisert: 07.11.2014 skrive av: Kjetil

Elevane har fått brukarnamn og passord slik at dei nå kan bruka Office 365 (lenke til venstre på heimesida) www.login.microsoftonline.com Dette er ein pakke med Word, Excel, Powerpoint og OneDrive. OneDrive er eleven sin lagringsplass, som både er på privat pc (om ein ønskjer) - men alltid i skya (altså på internett).

OBS! Når ein loggar inn på nettet på O 365 må brukarnamnet ha på @timeskule.no. (Altså 99abcdef@timeskule.no). Dette er ein fiktiv epostadresse som bare brukast her. OBS!! Nedlasting av office-pakka fungerer dessverre ikkje ennå - ikt-personell kommunalt arbeider med saka! Dette er pr. 21.11 ikkje klart ennå. Elevane kan fritt lasta ned officepakka og på private pc'ar heime. Dette gjerast når ein er innlogga på O-365 på nett. Rett ved spørsmålteiknet heilt oppe til høgre, klikker ein tannhjulet (innstillingar). Vel "Innstillinger for Office 365", og sjekk ut "Programvare".

Lykke til! Elevane må nå logga seg på pc'ane ved skulen (same brukar og passord som på O-365, utan @timeskule.no).

OPE HUS I VIDAREGÅANDE SKULE
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

Mange av dei vidaregåande skulane inviterer føresette og elevar til ope hus.

Val av framandspråk på ungdomsskulen
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

På Frøyland ungdomsskule har elevane som byrjar i 8.klasse høve til å velje anten 2.framandspråk (tysk eller fransk) eller fordjuping i engelsk.

www.fremmedspraksenteret.no

Planleggjingsdagar ved FUS
Publisert: 01.10.2014 skrive av: edj

fileicon 
Skuleruta.doc

Frøyland ungdomsskule vil ha planleggjingsdagar den 13. og 14. november 2014. Det vil seie at me ikkje har planleggjingsdagar i vårhlavåret.

Sjå vedlegg.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.