topLogoSpacer
 

Frøyland ungdomsskule

Yrkesmessa 2014 i Stavanger
Publisert: 30.10.2014 skrive av: Jane

9. og 10.kl reiser 12.november til Yrkesmessa som vert arrangert i Stavanger Forum.

I tillegg til messa, kan elevane få med seg to temaforedrag i tidsrommet for besøket. Elevane må bruke mobil for å melde seg på temaforedraga. Rådgjevar vil orientere elevane om korleis dei skal sende påmeldinga til temaforedraga i veke 45. 

www.yrkesmessen.no

OPE HUS I VIDAREGÅANDE SKULE
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

Mange av dei vidaregåande skulane inviterer føresette og elevar til ope hus.

Val av framandspråk på ungdomsskulen
Publisert: 21.10.2014 skrive av: Jane

På Frøyland ungdomsskule har elevane som byrjar i 8.klasse høve til å velje anten 2.framandspråk (tysk eller fransk) eller fordjuping i engelsk.

www.fremmedspraksenteret.no

Planleggjingsdagar ved FUS
Publisert: 01.10.2014 skrive av: edj

fileicon 
Skuleruta.doc

Frøyland ungdomsskule vil ha planleggjingsdagar den 13. og 14. november 2014. Det vil seie at me ikkje har planleggjingsdagar i vårhlavåret.

Sjå vedlegg.

UTDANNINGSVAL
Publisert: 20.03.2014 skrive av: Jane

Utdanningsval vart obligatorisk frå skuleåret 2008/09. Faget skal knytte grunnskule og vidaregåande skule betre saman.

Sluttvurderinga er delteke / ikkje delteke. Det er ikkje eksamen i faget

 

 

fileicon 
lreplan i utdanningsval.pdf

Frøyland ungdomsskule har lokal plan for gjennomføring av utdanningsval.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.