topLogoSpacer
 

Giske ungdomsskole

8.  9.  10.  FA  

Til elever og deres foresatte på 10.trinn
Publisert: 24-11-2014 skrevet av: Rita Urke Kittelsen

Informasjonsskriv fra Fylkesmannen "til deg på 10.trinn" ligger nå under Lenker på venstre side.

Det er viktig informasjon som du og dine foresatte må gjøre dere kjent med. Informasjonsskrivet sendes også hjem. Dersom dere har spørsmål angående innholdet, kan kontaktlærer og/eller skolen kontaktes.  

FORELDRE- OG ELEVUNDERSØKELSE
Publisert: 22.10.2014 skrevet av: Inspektør Svein Tore Biland

Foreldreundre- og elevundersøkelsen på Giske høsten 2014.

 For oss på Giske er det svært viktig at flest mulig av dere foreldre setter av noen minutter for å svare på undersøkelsen. Svarene dere gir, vil være en god hjelp for oss i arbeidet med å legge til rette for et godt og gjensidig samarbeid med dere foreldre, samt å gi elevene våre et best mulig undervisningstilbud. Siste frist for å svare på foreldreundersøkelsen er fredag

9. januar 2015. På forhånd tusen takk for hjelpen!

 Elevundersøkelsen vil bli gjennomført i uke 47, 48 og 49 her på Giske. Informasjon angående begge undersøkelsene utleveres til foresatte i forbindelse med høstens utviklingssamtaler på skolen, eller sendes hjem med elevene som «ranselpost». Begge undersøkelsene er nettbasert, og påloggingsinformasjon og medfølgende passord finner dere på nevnte informasjonsskriv.

 

 

Nasjonale prøver høsten 2014.
Publisert: 09-09-2014 skrevet av: Inspektør Svein Tore Biland

 Nasjonale prøver 2014.

Høsten 2014 vil det avholdes nasjonale prøver fra uke 38 til uke 42. Det er elever fra 8. og 9.trinn som gjennomfører prøvene.

Utfyllende informasjon om de nasjonale prøvene med eksempeloppgaver og tidligere prøver finner du på: http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

Lesing: Onsdag 17. september 2014 for 8. og 9. trinn.

Engelsk: Fra 15. september til 10. oktober (kun for 8. trinn).

Regning: Fra 15. september til 10. oktober (for både 8. og 9. trinn).

Reservedatoer for lesing er fra 18.september -16. oktober 2013.

Reservedatoer for både engelsk og regning er: Uke 42 (13.- 16.oktober) 

Føre var
Publisert: 05.09.2014 skrevet av: Rektor Trond Hoel

Giskehallen er vår gymsal. Forrige skoleår hadde vi en del tyverier fra garderobene. Før noen har forsynt seg av dine verdisaker, har jeg lyst til å gi deg noen råd. 

 
 
.