topLogoSpacer
 

Giske ungdomsskole

8.  9.  10.  FA  

FORELDRE- OG ELEVUNDERSØKELSE
Publisert: 22.10.2014 skrevet av: Inspektør Svein Tore Biland

Foreldreundre- og elevundersøkelsen på Giske høsten 2014.

 For oss på Giske er det svært viktig at flest mulig av dere foreldre setter av noen minutter for å svare på undersøkelsen. Svarene dere gir, vil være en god hjelp for oss i arbeidet med å legge til rette for et godt og gjensidig samarbeid med dere foreldre, samt å gi elevene våre et best mulig undervisningstilbud. Siste frist for å svare på foreldreundersøkelsen er fredag

9. januar 2015. På forhånd tusen takk for hjelpen!

 Elevundersøkelsen vil bli gjennomført i uke 47, 48 og 49 her på Giske. Informasjon angående begge undersøkelsene utleveres til foresatte i forbindelse med høstens utviklingssamtaler på skolen, eller sendes hjem med elevene som «ranselpost». Begge undersøkelsene er nettbasert, og påloggingsinformasjon og medfølgende passord finner dere på nevnte informasjonsskriv.

 

 

Nasjonale prøver høsten 2014.
Publisert: 09-09-2014 skrevet av: Inspektør Svein Tore Biland

 Nasjonale prøver 2014.

Høsten 2014 vil det avholdes nasjonale prøver fra uke 38 til uke 42. Det er elever fra 8. og 9.trinn som gjennomfører prøvene.

Utfyllende informasjon om de nasjonale prøvene med eksempeloppgaver og tidligere prøver finner du på: http://www.udir.no/Vurdering/Nasjonale-prover/

Lesing: Onsdag 17. september 2014 for 8. og 9. trinn.

Engelsk: Fra 15. september til 10. oktober (kun for 8. trinn).

Regning: Fra 15. september til 10. oktober (for både 8. og 9. trinn).

Reservedatoer for lesing er fra 18.september -16. oktober 2013.

Reservedatoer for både engelsk og regning er: Uke 42 (13.- 16.oktober) 

STUDIEDAGER FOR ANSATTE PÅ GISKE, NASJONAL SATSING PÅ UNGDOMSTRINNET
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Rektor Trond Hoel

18. september og 11. november blir det halv skoledag og deretter halv studiedag for våre elever.

Det foregår en nasjonal satsing på ungdomstrinnet der målet er å gjøre opplæringen mer motiverende og variert, slik at elevene får større utbytte av skolen og opplever den relevant og givende.

For at alle ansatte skal kunne delta, blir det halv skoledag/ halv studiedag disse dagene.

Elevene blir på skolen til midttimen og sendes hjem med arbeidsoppgaver som kan gjøres hjemme.

 

Sender med linken til Ungdomstrinn i utvikling slik at dere kan lese mer om hva denne satsingen innebærer: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

 

Føre var
Publisert: 05.09.2014 skrevet av: Rektor Trond Hoel

Giskehallen er vår gymsal. Forrige skoleår hadde vi en del tyverier fra garderobene. Før noen har forsynt seg av dine verdisaker, har jeg lyst til å gi deg noen råd. 

 
 
.