topLogoSpacer
 

Giske ungdomsskole

8.  9.  10.  FA  

Sommerforkurs
Publisert: 01.04.2014

 NyGiv

Det skal arrangeres sommerforkurs på videregående for elever fra 10. klasse med mindre enn 30 poeng før skolestart også i år.

 Kurset er beregnet for de elevene som har hatt intensivopplæring, men åpent også for andre med et svakt karaktergrunnlag.

 

Sommerforkurs 2014 for elever i SANDNES, GJESDAL, FORSAND, KLEPP, TIME OG HÅ

GAND VGS OG TIME VGS

Kursene er på 3 dager + en besøksdag. Du får lunsj på skolen hver dag. Du må følge hele kurset de tre dagene det varer, fra kl 09.00 15.

 Meld deg på til rådgiver på den ungdomsskolen der du er elev:

Eksamensplan for skriftlig eksamen 2014
Publisert: 10-02-2014

 

Dato Hending
15. mai

 Opplysning om trekkfag kl. 09:00 

19.mai

 

Forberedelse til eksamen i Engelsk

Eksamen:  MAT0010 matematikk

Tirsdag 20. mai Eksamen:  ENG0012 engelsk
onsdag 21.mai

 

Forberedelse til eksamen i norsk

 hovedmål/sidemål. 

Torsdag 22. mai Eksamen: NOR0214 norsk hovedmål
Fredag 23. mai Eksamen: NOR0215 norsk sidemål

MUNTLIG EKSAMEN
Publisert: 27-03-2014

12. JUNI

ER DAGEN FOR MUNTLIG EKSAMEN FOR ALLE PÅ 10. TRINN

HELSESØSTERTILBUD PÅ GISKE
Publisert: 20.02.2014

Helsesøster Anne Grete Sand har sluttet.

Frem til høsten 2014 vil helsesøstertilbudet på Giske være redusert.

Helsesøster Magnhild Thomsen vil være tilstede fredager 08:15 - 15:00 i partallsuker.

Oppstart  7. mars .

Sandnes Røde Kors Leksehjelp
Publisert: 08-01-2014

Leksehjelp på Sandnes bibliotek for 8-10 trinn resten av våren blir hver fjerde tirsdag og blir datoene blir som følgende;  

14.01, 28.01, 04.03, 08.04, 06.05 og 03.06. 

Datoene er hengt opp på biblioteket på døren der leksehjelpen er - skulle det bli endringer vil det bli hengt opp her.

Røde Kors har i flere år drevet leksehjelp for barn og ungdommer.

SINTEFs landsomfattende undersøkelser av Røde Kors' leksehjelp viser at leksehjelpen gir mange elever økt motivasjon for å jobbe med skolearbeid, og viser tydelig at elevene som følger leksehjelpsopplegget forbedrer karakterene sine.

På Leksehjelpen møter elevene trygge voksne som kan hjelpe med leksene og skape en positiv situasjon rundt skolearbeidet. Leksehjelpen drives av kompetente frivillige fra Sandnes Røde Kors. De har signert taushetserklæring, levert vandelsattest og fått opplæring og veiledning 

Har du spørsmål ta kontakt med

Brit-Helen Jacobsen

Sandnes Røde Kors

brit_helenjacobsen@hotmail.no

988 62 719Se flere forside artikler >>

 
 
.