topLogoSpacer
 

Jørpeland ungdomsskole

8.  9.  10.  

Bruk hue- kampanjen kommer til skolen 11. mars!!
Publisert: 27-02-2015 skrevet av: Kari Heng

Som tidligere nevnt får vi besøk av BRUK HUE - kampanjen 11. mars, forelesning for elever dagtid og for foreldre på kveldstid

BRUK HUE - KAMPANJEN - SKOLETURNE OM SKJULT MOBBING & SIKKERHET 

Her får du sjansen til å lære mer om den digitale hverdagen barn lever i, og ikke minst hvordan du som voksen kan bidra til at barn får en trygg digital oppvekst i ditt nærmiljø. Bruk Hue – Norges største kampanje mot digital mobbing inviterer til stormøte.

Tilgang til nett og mobil har de siste årene skapt en ny arena for digital mobbing, og dessverre opplever vi at slik mobbing stadig blir mer utbredt. Barn og unge kan misbruke ny teknologi for å mobbe andre, både bevisst og ubevisst. Denne nye arenaen for mobbing kommer i tillegg til ”gammeldags” mobbing i for eksempel skolegården, på skoleveien og på fritidsklubben.

Lær hvordan du kan bidra til at barn og unge tar gode valg og utvikler gode holdninger. På samlingen, som er dialogbasert vises det film og du får konkrete tips og råd. Ca 45 min.

Telenor, Medietilsynet, Røde Kors v/Kors på halsen og Barnevakten og ønsker å bekjempe mobbing, og har utarbeidet en skoleturné der denne problematikken blir belyst. Målet er at kampanjen forebygger digital mobbing gjennom å spre kunnskap om hvordan foreldre og barn bør håndtere digitale mobbesituasjoner.

Bruk Hue-turneen startet opp høsten 2009, og har siden den gang besøkt over 560 ungdomsskoler, mer enn 165.000 elever og omlag 33.000 foresatte.

Foreldremøte 11. mars kl 18.00 i gymsalen. Velkommen!!

Transponder
Publisert: 04.02.2015 skrevet av: SveiF

59440004 er nummeret du sender sms på.

Vi minner om at meldinger som sendes til ungdomsskolen må skrives på følgende måte:

Begynn med å skrive jus. Det antyder hvilken skole meldingen skal til. Jus og Resa har samme transpondernr. 
Deretter skriver du klasse. 
Begynn selve meldingen med barnets navn.
Bruk mellomrom mellom skole klasse og melding. 
Ikke bruk komma eller kolon mellom skole og klasse og navn.

Eksempel:

jus 8A Trine skal til tannlegen i dag.

Forsidebilde

NB - unngå å skrive sensitiv informasjon på transponder. Din melding vil vanligvis kun bli lest av kontaktlæreren til eleven, men systemet er internt for alle ansatte på skolen og inngående meldinger kan i utgangspunktet bli lest av flere.  Transponder på Jus innbefattes selvsagt av vanlig taushetsplikt, så vanlige meldinger om fravær og typiske "meldingsbokmeldinger" forblir her.

Gode foreldremøter på alle trinn
Publisert: 03.09.2014 skrevet av: SveiF

Vi har hatt foreldremøter på både 8., 9. og 10.trinn.

 

 

 Tilbakemeldingene er gode, og som skole synes vi det er både spennende, nyttig og helt etter boka når vi på denne måten kommer i kontakt med foreldre og foresatte til elevene våre.  Referat fra møtene kommer etter hvert på hvert enkelt trinn sine sider. 9.trinn la ut sitt referat i går. Takk til alle som deltok og som på den måten bidrog til at vi kan prøve å skape en enda bedre skole.

Skolemelk for skoleåret 2014-2015 klargjort
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Siv Helen

fileicon 
skolemelk.no norsk.pdf
fileicon 
skolemelk.no engelsk.pdf

Skoleruta 2014-2015
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Siv Helen

fileicon 
VEILEDENDE SKOLERUTE 2014 - 15.pdf

Skolerute 2014-2015

 
 
.