topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Gjengløymde og umerka klede, samt skiftetøy.
Publisert: 26-01-2015 skrive av: Lasse Hjelmervik

Kleppe Skule og SFO opplever dessverre at det er en del klede som vart liggjande i garderobane våre.

Vi har dessverre ikkje muligheit til å oppbevara slike klede over tid, og garderobane blei rydda for klede torsdag 22.01.15 (1 trinn og morgon/ferie SFO).

Klede som var merka, vart lagde på elevane sine plassar.

Klede som ikkje var merka, er samla på SFO-lager i lokala til 1 trinn.

Vi ber alle foreldre/føresette som kan mangla nokre klede å koma og gå gjennom sekkane vi har innan fredag 06.02.15, det er mye gode og dyre klede.

Det vi sit att med etter dette, leverast til eit godt formål.

Minner også om at Kleppe Skule/SFO ikkje har låneklede til elevane, så pass som alltid på at elevane har skiftetøy.

Mvh.

Astrid E. Lunde                                                              Lasse Hjelmervik

Rektor                                                                            SFO-Leiar 

Kikhoste
Publisert: 23.01.2015

Leiinga ved skulen er gjort kjent med at det er påvist kikhoste hos familiemedlemmar til elevar på skulen.

Kommunelegen melder:Kikhoste  går litt heile tida, minst hos barn i skulen og meir hos foreldra deira. Vi i Klepp hadde mange melde tilfelle i sommar og så har vi hatt slengarar heile hausten.
 
Ein syk person smittar i 3 veker. Behandling gis i løpet av dei siste 3 vekene og kan minke tida med smitte og med hoste. Nedsatt allmenntilstand med noko mindre krefter må ein rekne med over nokre veker. Dette varierer sjølvsagt frå person til person.
 
Kan vere greit å vite viss du har eit barn som hostar og hostar......
 

 

Jæren SkuleSjakkKlubb inviterer dere.
Publisert: 21.01.2015 skrive av: Lasse Hjelmervik

Publisert grunna ønske frå føresette:

Grendahuset nede ved Klepp togStasjon åpner dørene tirsdag 3 februar 17.30-18.30, og hver tirsdag fremover 10 ganger unntatt når skolefri.

Her kan de håpefulle komme for å slappe av med ett eller flere parti sjakk.

I tillegg blir kjørt en Vår-turnering hvor alle skal spille mot alle.

Spre gjerne denne meldingen.

Klubben har skiftet navn til Jæren SkuleSjakkKlubb, for å se om dette kan bidra til at flere spillere fra mer perifere strøk ønsker å bli med.

Dersom det er noen som ønsker å skikkelig sjakkbrett hjemme, si ifra så kan det settes opp en felles bestilling.


mvh John

Resultat trivselundersøking haust-14
Publisert: 15-01-2015

Her finn de resultata av trivselsundersøkinga for hausten-14. Ho blei gjennomført på skulen i november for elevane på 4.-7.trinn. Her kan de også samanlikne med resultat frå hausten -12 og -13. Resultata i år syner ei positiv trend! Vi har dette siste året hatt trivselsleiarprogrammet; noko som har bidrege til mykje meir leik og aktivitet i friminutta.

file
Presentasjon power point 2014 rev...pptx

Vinnar av teiknekonkurranse -kommunen sitt julekort
Publisert: 11.12.2014

fileicon 
Bilder.docx

Synne i 5b vant kommunen sin teiknekonkurranse "Julekort-2014".  Dette julekortet vil kommunen bruke som julehelsing til sine samarbeidspartnarar og til statsministaren. Ordføraren var idag, torsdag 11/12 på besøk på 5.trinnet for å overrekkje Synne premien. Her ser de bilete frå utdelinga samt bilete av julekortet.

             

 

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.