topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Foreldremøte -spennande tema
Publisert: 23.10.2014

file
invitasjon fau-foreldremte-2.pptx

 FAU arrangerer foreldremøte onsdag 19. november.

Tema er bruk av digitale medier. Gå inn på linken, så får du meir informasjon!

Nasjonale prøver - 5.trinn
Publisert: 16.10.2014

Onsdag 15.oktober gjennomførte 5.trinn nasjonale prøver i lesing. I løpet av veke 42 og 43 vil dei også gjennomføre nasjonale prøver(elektroniske) i rekning og engelsk. Dette er prøver som alle 5.trinnselevar i heile landet gjer desse vekene(med unnatak av enkeltelevar som får fritak).

Resultat Aksjonsveka
Publisert: 03.10.2014

picture
 

I dag, fredag 3.oktober, er det siste dag av Aksjonsveka vår.  Vi har fått overlevert ein sjekk til Idas hjelpefond. Resultatet er fantastisk, kr. 75 000kr. Dette er ny rekord.

På ein felles samling utandørs idag overrekte elevrådsleiarane våre  sjekken på vegne av alle elevane våre til Ida Jårvik som driv eit flott hjelpearbeid for barn i Guatamala.

Eg vil takke alle føresette for ein kjempeoppslutning på Aksjonskvelden vår på onsdag!          Med helsing Astrid E Lunde, rektor

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Trivselslederprogram
Publisert: 20.08.2014

 

 

Kleppe skule starta opp med Trivselslederprogram i fjor. Vi gleder oss til et nytt år med kjekke aktivitetar og flotte trivselsleiarar!

De kan lese meir om kva Trivselslederprogrammet er i dokumentet under, eller gå inn på www.trivselsleder.no

fileicon 
Barn_Informasjonsark_NN.pdf

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.