topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Aksjonskveld
Publisert: 16.09.2014

Då er vi snart klare for Aksjonsveka(veke 40) med Aksjonskveld. I år som i fjor går pengane vi samlar inn til Idas hjelpefond.

Aksjonskvelden er onsdag 1.oktober kl.17.30-19.30. Alle elevane deltek denne kvelden, og vi ønskjer alle foreldre, besteforeldre, søsken, tanter og onklar m.m. til å kome innom skulen.

Ros til foreldre
Publisert: 15-09-2014

 Nå har vi fulgt med trafikktilhøva ved Kleppe skule, og det har blitt mykje betre. Ros til de av foreldra som nå bruker dropsonane eller parkeringsplassen ved Klebe klubbhus/Markå barnehage for avsetjing av elevar. Det har blitt tryggare for elevar som går, syklar eller bruker sparkesykkel til skulen. Taxiene får også plass til å setje av elevane slik som dei skal. 

Skulen vil halde fram med fokuset på trafikktilhøva for elevane våre!

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Trivselslederprogram
Publisert: 20.08.2014

 

 

Kleppe skule starta opp med Trivselslederprogram i fjor. Vi gleder oss til et nytt år med kjekke aktivitetar og flotte trivselsleiarar!

De kan lese meir om kva Trivselslederprogrammet er i dokumentet under, eller gå inn på www.trivselsleder.no

fileicon 
Barn_Informasjonsark_NN.pdf

Kaos for skuletaxi
Publisert: 19.08.2014

Fleire elevar ved Kleppe skule har skuleskyss til og frå skulen. Ein del av desse kjem med taxi som har avtale om å sleppe dei av ved gjesteparkeringa(ved Viervegen).  Det viser seg at det er ganske mange andre også som køyrer barna sine heilt inn her om morgonen. Dette skaper uønska kaotiske tilstandar for elevane våre. Eg ber om at foreldre som må køyre  barna sine til skulen, set dei av ved busshaldeplassen ved Jærvegen. Derifrå er det kort veg inn til skulen.

Denne sterke oppfordringa gjeld også dei som køyrer inn Myrvegen og heilt inn til rundkøyringa ved skulen. Køyringa skapar usikre trafikkhøve for elevar som går og syklar til skulen.

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.