Meny
Velg seksjon Framside
Viervegen 10 4352 KLEPPE
Telefon: 51789300 Faks: 51789301 Send e-post til oss
Redaktør: Astrid E Lunde
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<oktober 2016><<
oktober 2016
mtotfls
26272829300102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
God undervisning og læring for alle
Elevane på 5.trinn gjennomfører nasjonale prøvar i engelsk, lesing og rekning i perioden 18.oktober til 4.november.

Alle elevar på 1.steg er invitert til refleksdemonstrasjon på parkeringstaket på Jærhagen

Tysdag 1. november.
1A kl. 18:00
1B kl. 18:30
1C kl. 19:00
1D kl. 19:30  

Arr. Tormod Fjelde i samarbeid med FAU

 


Nå er det på nytt tid for foreldreundersøking. Her kan de foreldre si meininga dykkar om barnet ditt si læring og trivsel på Kleppe skule.Svarfristen for foreldre i Klepp er 1.desember. De vil få tilsendt passord til undersøkinga på sms og eller mail i nær framtid. Det er eit passord pr. barn du har på skulen, slik at t.d. viss du har tre barn på skulen, er det ønskjeleg at du svarar tre gonger. Det tek kun få minutt pr.gong. Det vil også vere link til undersøkinga på skulen si heimeside. Vi ser fram til god deltaking på foreldreundersøkinga!

I dag kunne stolte elevar og tilsette på Kleppe skule levera sjekken på heile 77 000 kr. til prosjektet vi har jobba med heile veka. Ma’Ma Children’s Center.

Astrid Berntsen, dagleg leiar i organisasjonen vart rørt til tårer av den store summen som Kleppe skule har samla inn.

For ein innsats og for ein gjeng! Tusen, tusen takk til alle elevar og føresette som har delteke denne veka.


Elevrådet ved Kleppe skule har 2 representantar frå kvar klasse/gruppe frå 3. trinn og oppover. Dette er faste representantar som sit 1 år. Elevar frå 2. trinn er observatørar. Desse er nye for kvart møte. Elevrådet er elevane sitt  fellesorgan, og er til for å fremje elevane sine interesser i dei ulike demokratiske prosessane i skulekvardagen. Elevrådet har medverknad på aktuelle saker på same måte som tilsette ved skulen.  Elevrådet vert leia av eit styre på 6 elevar,to representantar frå 5. trinn, 6.trinn og 7. trinn. Desse er valde utanom elevrådet. Elevrådstyret deltek på BUK, Barn- og Unges Kommunemøte to gonger pr. år og har to representantar i driftsstyret. Elevrådsstyret ved Kleppe skule er oppteken av å skapa eit godt miljø på skulen, og står m.a. økonomisk ansvarleg for drifta av elevkantina. Dette saman med sal av kaker ved juletider, gjev grunnlag for god økonomi. Elevrådet brukar pengane til beste for alle elevane. Hovudsaka i år er arbeid for å skape et godt skulemiljø. Elevrådet er med i Klepp kommune sitt prosjektet Partnarskap mot mobbing.


Byttebuå starta i helga for første gong! I strålande ver kunne foreldre levere kler og utstyr dei ikkje lenger hadde bruk for, og dei kunne ta med det dei ville ha.