topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Vinnar av teiknekonkurranse -kommunen sitt julekort
Publisert: 11.12.2014

fileicon 
Bilder.docx

Synne i 5b vant kommunen sin teiknekonkurranse "Julekort-2014".  Dette julekortet vil kommunen bruke som julehelsing til sine samarbeidspartnarar og til statsministaren. Ordføraren var idag, torsdag 11/12 på besøk på 5.trinnet for å overrekkje Synne premien. Her ser de bilete frå utdelinga samt bilete av julekortet.

             

 

 

 

Første skuledag i 2015
Publisert: 10-12-2014

Etter juleferien startar skulen opp måndag 5.januar til vanleg tid kl.8.15.

Eg vil ønskje alle  ein god og fredeleg jul og eitt godt nytt år!

                                                                 Med helsing Astrid E Lunde,rektor

Skuleslutt siste skuledag før jul
Publisert: 10-12-2014

Siste skuledag før jul er fredag 19.desember. Denne dagen sluttar alle elevane kl.10.45. For dei elevane som til vanleg går på SFO på fredagar, startar SFO rett etter skuleslutt kl.10.45.

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Trivselslederprogram
Publisert: 20.08.2014

 

 

Kleppe skule starta opp med Trivselslederprogram i fjor. Vi gleder oss til et nytt år med kjekke aktivitetar og flotte trivselsleiarar!

De kan lese meir om kva Trivselslederprogrammet er i dokumentet under, eller gå inn på www.trivselsleder.no

fileicon 
Barn_Informasjonsark_NN.pdf

 
 
.