topLogoSpacer
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Foreldremøte - FAU
Publisert: 07.04.2014

Måndag 28.april kl. 19.30 vert det foreldremøte i mediateket på Kleppe skule. Det er FAU som er arrangør. Temaet er spennande og interessant! Det er Sigurd Aukland (ass. kommunalsjef skule og barnehage )

file
28 april-rsmte.pptx

som  utfordrar oss på tema:

* Foreldre som tenarar for sine barn?

* Korleis overleve som foreldre?

Påskefri
Publisert: 10-04-2014

Nå står påskeferien for døra, og som vanleg håper vi at det blir nokre solgløtt og sjansar til å kome seg utandørs! Leiinga ved Kleppe skule ønskjer alle elevar og føresette ei god påske!

Første dag for elevane etter påske blir onsdag 23.april (gjeld både skule og SFO). Denne dagen er det også Verdas bokdag. Dette kobler vi saman med Grunnlovsjubilèet i år, og elevane vil delta på ei kort fellessamling.

Helsing Astrid E Lunde,rektor

Tilbod hjelm m.m. / bestilling
Publisert: 09-04-2014

Her har FAU eit kjempetilbod for foreldre ++ på kjøp av hjelm m.m. Bestilling må du maile til leiar i FAU

fileicon 
Bestilling hjelm.docx

Busshaldeplass = Dropsone
Publisert: 08-04-2014

Fau ved Kleppe skule er saman med leiinga ved skulen bekymra for trafikktilhøva inn i Viervegen. Det er altfor mange foreldre som køyrer barna sine så nære skulen dei bare kan før barna blir sette av.

Vi ser helst at elevane kjem seg til skulen på eiga hand. De som likevel vel å køyre barna, må setje dei av på busshaldeplassen (bakerste lomme)ved Jærvegen.  Frå og med etter påske vil skulebussen frå Øksnevad sleppe sine elevar av på andre sida av Jærvegen.  I tillegg vil vi at de som slepp av elevar her, køyrer inn i busslomma frå sør. 

Då satsar vi på at biltrafikken inn mot skulen med skuleelevar tek slutt, og at elevane her kan ferdast trygt!

 

Gratulerer 7.trinn
Publisert: 26.03.2014 skrive av: SG

 Tysdag 25.mars deltok 7.trinn i Det Store Korlslaget, og vann 1.plass!

Gratulerer til alle flotte elevar og engasjerte lærarar!

Korslaget: Kleppe skule

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.