topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Kaos for skuletaxi - igjen
Publisert: 21.08.2015

Fleire elevar ved Kleppe skule har skuleskyss til og frå skulen. Ein del av desse kjem med taxi som har avtale om å sleppe dei av ved gjesteparkeringa(ved Viervegen).  Det viser seg at det er ganske mange andre også som køyrer barna sine heilt inn her om morgonen. Dette skaper uønska kaotiske tilstandar for elevane våre. Eg ber om at foreldre som må køyre  barna sine til skulen, set dei av ved busshaldeplassen ved Jærvegen. Derifrå er det kort veg inn til skulen. Det går fint for elevane å gå denne korte vegen.

Viss du ønskjer å følgje barnet ditt heilt inn(gjerne 1.klasseforeldre), kan du parkere bilen på parkeringsplass ved Klebe klubbhus og gå saman med barnet ditt derifrå og til skulen. Dette er veldig kort.

Denne sterke oppfordringa gjeld også dei som køyrer inn Myrvegen og heilt inn til rundkøyringa ved skulen. Køyringa skapar usikre trafikkhøve for elevar som går og syklar til skulen.

Eg ber om at de viser omsyn til det totale trafikkbilete ved skulen ogfølgjer oppfordringa i denne artikkelen!

Med helsing Astrid E Lunde,rektor

 

Informasjon om Pedagogisk Verkstad 2015 - 2016
Publisert: 19-08-2015 skrive av: RBK

Kleppe skule har også dette året tilbod om Pedagogisk Verkstad for dei eldste elevane. Du kan lesa meir opp dette her,

fileicon 
Info Pedagogisk Verkstad 2015- 16.doc

Leksehjelp 2015 - 2016
Publisert: 19.08.2015 skrive av: RBK

Kleppe skule gjer også dette skuleåret tilbod om leksehjelp for 4. - 7. trinn.

fileicon 
info om leksehjelp skulåret 2015 - 2016.doc

 

Du kan lese meir om dette tilbodet og finne søknadskjema her.

fileicon 
skjema ønske om leksehjelp 2015- 2016.doc

Skulestart i august
Publisert: 30-06-2015

Skulestart i til hausten er 19.august kl.8.15 for alle elevane våre. Vi startar rett på med full dag, og skuleslutt er kl.13.45 for alle utanom elevane på Språkstasjon ungdomstrinn som sluttar kl.15 denne dagen. 

Eg vil ønskje alle elevar og føresette ein riktig god sommar og takke for eit godt samarbeidsår!

                       Helsing Astrid E Lunde, rektor 

Velkommen til inspirasjonskveld for tillitsvalde!
Publisert: 23-06-2015 skrive av: SG

Velkommen til inspirasjonskveld for tillitsvalde tysdag 8.september.

fileicon 
Inspirasjonskveld 2015.doc

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.