topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Nasjonale prøver - 5.trinn
Publisert: 16.10.2014

Onsdag 15.oktober gjennomførte 5.trinn nasjonale prøver i lesing. I løpet av veke 42 og 43 vil dei også gjennomføre nasjonale prøver(elektroniske) i rekning og engelsk. Dette er prøver som alle 5.trinnselevar i heile landet gjer desse vekene(med unnatak av enkeltelevar som får fritak).

Resultat Aksjonsveka
Publisert: 03.10.2014

picture
 

I dag, fredag 3.oktober, er det siste dag av Aksjonsveka vår.  Vi har fått overlevert ein sjekk til Idas hjelpefond. Resultatet er fantastisk, kr. 75 000kr. Dette er ny rekord.

På ein felles samling utandørs idag overrekte elevrådsleiarane våre  sjekken på vegne av alle elevane våre til Ida Jårvik som driv eit flott hjelpearbeid for barn i Guatamala.

Eg vil takke alle føresette for ein kjempeoppslutning på Aksjonskvelden vår på onsdag!          Med helsing Astrid E Lunde, rektor

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Trivselslederprogram
Publisert: 20.08.2014

 

 

Kleppe skule starta opp med Trivselslederprogram i fjor. Vi gleder oss til et nytt år med kjekke aktivitetar og flotte trivselsleiarar!

De kan lese meir om kva Trivselslederprogrammet er i dokumentet under, eller gå inn på www.trivselsleder.no

fileicon 
Barn_Informasjonsark_NN.pdf

Skulemjølk og skulefrukt 2014/2015
Publisert: 26.06.2014 skrive av: SMB

 

Skulemjølk

Skolemelk.no opnar opp for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2014-2015 10.juni.14.

Kleppe skule kan tilby elevane lettmjølk og ekstra lett mjølk mild kakaosmak frå og med 14.08.2014.De kan velja å bestille for eit halv år om gongen eller for heile skuleåret.

Skulefrukt

Skulen kan og tilby elevane skulefrukt

Denne bestilles på skolefrukt.no. Klikk for å vise større bildeKlikk for å vise større bilde

 
 
.