topLogoSpacer
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Velkommen til skulestart!
Publisert: 27.06.2014

Første skuledag er torsdag 14.august. Skuledagen starter 08.15 og slutter 13.45.

Spesielt velkommen til deg som skal starte i 1.klasse!

 

 

Kontoret er stengt frå 30.juni - 1.august. Frå 4.august er kontoret ope mellom kl. 08.00 - 15.00.

Ny dagsrytme frå skulestart 2014
Publisert: 26.06.2014

fileicon 
Dagsrytme.doc

Det vil bli noko justering av dagsrytmen til elevane frå og med skulestart hausten 2014. Vi har utvida matfriminuttet, og dette fører til at elevane vil få litt lengre skuledagar. Sjå vedlegg!

Skulemjølk og skulefrukt 2014/2015
Publisert: 26.06.2014 skrive av: SMB

 

Skulemjølk

Skolemelk.no opnar opp for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2014-2015 10.juni.14.

Kleppe skule kan tilby elevane lettmjølk og ekstra lett mjølk mild kakaosmak frå og med 14.08.2014.De kan velja å bestille for eit halv år om gongen eller for heile skuleåret.

Skulefrukt

Skulen kan og tilby elevane skulefrukt

Denne bestilles på skolefrukt.no. Klikk for å vise større bildeKlikk for å vise større bilde

Leksehjelp 14/15
Publisert: 11-06-2014

Tilbodet om leksehjelp for alle på 1.-4.trinn vert avslutta nå til sommaren.

Neste skuleår vil vi kun gje tilbod om leksehjelp  til nokre få elevar på 4.-7.trinn, og det vil vere behovsprøvd. Det er tilsette på skulen som vil ta initiativ til deltaking på leksehjelp i samråd med føresette.

Astrid E Lunde

 
 
.