topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Velkommen til foreldremøte på Klepp ungdomsskule for 8.trinn haust 2015
Publisert: 06.02.2015 skrive av: sg

fileicon 
foreldremte 11.3.15 nytt 8.trinn.docx

Oppstart av grupper for barn med to adresser
Publisert: 03.02.2015 skrive av: EGE

Helsesøster (Kirsti Åkre Netland) og miljøterapeut/sosiallærer (Elin G. Eskedal) ved Kleppe skule starter våren 2015 opp gruppe for barn med 2 adresser. I første omgang går tilbudet ut til 6. trinn.

Klikk for å vise større bilde
 

Gruppene gir barna mulighet til å bearbeide og få satt ord på tanker og følelser de har hatt etter brudd mellom foreldrene. Vi tenker nå å tilby barn ved Kleppe skule mulighet til å delta i en slik gruppe, og starter opp med grupper på 6. trinn mars 2015.

Dersom du tenker at det kan være aktuelt for ditt barn å delta i en slik gruppe, ta kontakt med helsesøster, miljøterapeut/sosiallærer eller kontaktlærer på skolen.

Mer utfyllende informasjon kan du finne på www.pis.no.

Kontaktinfo:

 

kirsti.akre.netland@klepp.kommune.no                          Tlf 51789341/51429960

elin.gjerstad.eskedal@klepp.kommune.no                     Tlf. 51789306

      

 

Jæren SkuleSjakkKlubb inviterer dere.
Publisert: 21.01.2015 skrive av: Lasse Hjelmervik

Publisert grunna ønske frå føresette:

Grendahuset nede ved Klepp togStasjon åpner dørene tirsdag 3 februar 17.30-18.30, og hver tirsdag fremover 10 ganger unntatt når skolefri.

Her kan de håpefulle komme for å slappe av med ett eller flere parti sjakk.

I tillegg blir kjørt en Vår-turnering hvor alle skal spille mot alle.

Spre gjerne denne meldingen.

Klubben har skiftet navn til Jæren SkuleSjakkKlubb, for å se om dette kan bidra til at flere spillere fra mer perifere strøk ønsker å bli med.

Dersom det er noen som ønsker å skikkelig sjakkbrett hjemme, si ifra så kan det settes opp en felles bestilling.


mvh John

Resultat trivselundersøking haust-14
Publisert: 15-01-2015

Her finn de resultata av trivselsundersøkinga for hausten-14. Ho blei gjennomført på skulen i november for elevane på 4.-7.trinn. Her kan de også samanlikne med resultat frå hausten -12 og -13. Resultata i år syner ei positiv trend! Vi har dette siste året hatt trivselsleiarprogrammet; noko som har bidrege til mykje meir leik og aktivitet i friminutta.

file
Presentasjon power point 2014 rev...pptx

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.