topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Skulestart i august
Publisert: 30-06-2015

Skulestart i til hausten er 19.august kl.8.15 for alle elevane våre. Vi startar rett på med full dag, og skuleslutt er kl.13.45 for alle utanom elevane på Språkstasjon ungdomstrinn som sluttar kl.15 denne dagen. 

Eg vil ønskje alle elevar og føresette ein riktig god sommar og takke for eit godt samarbeidsår!

                       Helsing Astrid E Lunde, rektor 

Velkommen til inspirasjonskveld for tillitsvalde!
Publisert: 23-06-2015 skrive av: SG

Velkommen til inspirasjonskveld for tillitsvalde tysdag 8.september.

fileicon 
Inspirasjonskveld 2015.doc

Skuleruta 2015/16
Publisert: 11-06-2015

Skuleruta for neste skuleår finn de på høgre sida her. Eg gjer merksam på at den avvik noko frå felles skulerute for Jærskulen. Vedlagte skulerute er vedteken i Samarbeidsutvalet 10.06.15. Mvh Astrid E Lunde

Dagsrytme skuleår15/16
Publisert: 05-06-2015

fileicon 
Dagsrytme.doc

Det har blitt nokre små endringar når det gjelder dagsrytmen for neste skuleår. Sjekk her!

Samling med foreldrekontaktar, medlemmar i FAU, SU og Elevrådsstyret
Publisert: 10.03.2015

 
fileicon 
Elevsvar.docx
fileicon 
Foreldresvar.docx

Torsdag 26.februar hadde skulen ei samling for alle foreldrekontaktar ved skulen, medlemmar i FAU (foreldrerådet sitt arbeidsutval), medlemmar i SU(samarbeidsutval/skulemiljøutval) og medlemmar i Elevrådsstyret. Elevrådsstyret presenterte seg på ein god måte og orienterte om kva for saker dei jobbar med for tida.

Ingeborg Dubland og Sigurd Aukland, begge frå Etat for skule og barnehage i Klepp, innleia til drøfting om kor viktige foreldra er for eleven si positive utvikling, fagleg og sosialt. Klikk vidare for å sjå kva foreldre og elevar svara på oppgåvene.

 
 
.