topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Foreldreundersøking 5.-7.trinn
Publisert: 27.10.2014

Kleppe skule skal gjennomføre ei foreldreundersøking for de som har elevar på 5.-7.trinn i veke 45(3.-7.november). De vil få eit brev heim med passord pr. elev. Har de elevar på fleire av desse tre trinna, vil de få heim eit passord pr. elev.

Kleppe skule ønskjer høg deltaking på undersøkinga! Er deltakinga dårleg, vert resultata lite pålitelege, og vi kan lite gjere av eventuelle forbetringar! Elevane på 5.-7.trinn vil i veke 45 ha i lekse å minne dykk på undersøkinga. Det er ein link til undersøkinga på venstre sida her. Lukke til!

                                                Helsing Astrid E Lunde, rektor

 

Foreldremøte -spennande tema
Publisert: 23.10.2014

file
invitasjon fau-foreldremte-2.pptx

 FAU arrangerer foreldremøte onsdag 19. november.

Tema er bruk av digitale medier. Gå inn på linken, så får du meir informasjon!

Resultat Aksjonsveka
Publisert: 03.10.2014

picture
 

I dag, fredag 3.oktober, er det siste dag av Aksjonsveka vår.  Vi har fått overlevert ein sjekk til Idas hjelpefond. Resultatet er fantastisk, kr. 75 000kr. Dette er ny rekord.

På ein felles samling utandørs idag overrekte elevrådsleiarane våre  sjekken på vegne av alle elevane våre til Ida Jårvik som driv eit flott hjelpearbeid for barn i Guatamala.

Eg vil takke alle føresette for ein kjempeoppslutning på Aksjonskvelden vår på onsdag!          Med helsing Astrid E Lunde, rektor

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Trivselslederprogram
Publisert: 20.08.2014

 

 

Kleppe skule starta opp med Trivselslederprogram i fjor. Vi gleder oss til et nytt år med kjekke aktivitetar og flotte trivselsleiarar!

De kan lese meir om kva Trivselslederprogrammet er i dokumentet under, eller gå inn på www.trivselsleder.no

fileicon 
Barn_Informasjonsark_NN.pdf

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.