topLogoSpacer

 
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Skulen stengjer tidleg onsdag 29.april
Publisert: 22-04-2015

Som nemnt i brev heim denne veka, skal gravferda til Grete Marie Røyneberg vere onsdag 29.april. Gravferda startar kl.13, og dei fleste tilsette ved skulen skal delta i gravferda. Vi vil halde skule fram til kl.11.45, og då vil alle elevane bli sende heim. Både skule og SFO vil halde stengt resten av dagen. Dei elevane som til vanleg har skyss med taxi, vil få dette rett etter kl.11.45. Med helsing Astrid E Lunde,rektor

30.april og 1.mai
Publisert: 17-04-2015

Påminning: Torsdag 30.april er både Kleppe skule og SFO stengt (jfr. skuleruta for 14/15). Fredag 1.mai er også, som tidlegare år, skulen og SFO stengt.

Vennleg helsing rektor Astrid E Lunde

Høyring: NOU 2015-Å høre til - Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø
Publisert: 08.04.2015

I arbeidet for at alle elevar skal ha eit trygt og inkluderande skulemiljø, foreligg det her ei høyring frå Djupedalsutvalet. Det endelige dokumentet vil bli eit nødvendig bidrag for å kunne oppfylle Opplæringslova §9a-3; Eleven sin rett til eit trygt og inkluderande skulemiljø. Her er mykje og god lesing for alle!

https://www.regjeringen.no/contentassets/35689108b67e43e59f28805e963c3fac/no/pdfs/nou201520150002000dddpdfs.pdf

Ære - til - lærar - dag
Publisert: 23.03.2015

picture
 

 "ÆRE  TIL  LÆRAR"

Idag, måndag 23.mars, overraska FAU-leiar Tormod Fjelde alle lærarane på skulen med å dele ut roser og kort som takk for den gode og veldig viktige jobben dei gjer for elevane på skulen. I tillegg hadde foreldrerepresentantar bakt kaker som uttrykk for ein stor takk! Desse skal nytast utover dagen!

 

 

 

 
 

Kartleggingsprøver 1.-4.tr.
Publisert: 10.03.2015

Det vil frå nå av og til 30.april bli gjennomført følgjande kartleggingsprøver på 1.-4.trinn:

1.og 2.trinn: Lesing og rekning

3.trinn: Lesing, rekning og engelsk

4.trinn: Digitale ferdigheiter

Meir info finn de i foreldrebrosjyra(link)!

 

fileicon 
Kartlegging-GS-Foreldrebrosjyre-2015-NN-BM[2].pdf

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.