topLogoSpacer
 
 
 
 
 
 

Kleppe skule

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

God påske!
Publisert: 27-03-2015

picture
 

Med bilde av påskehanen og påskeharen som var på førpåskebesøk på skulen idag, ønskjer eg dykk alle ein god påske! SFO er open i påskeveka:måndag og tysdag heil dag, og onsdag til kl.12. Skulen forøvrig er stengt neste veke, og skuleoppstart etter påske er tysdag 7.april kl.8.15.

Mvh Astrid E Lunde,rektor

 

Ære - til - lærar - dag
Publisert: 23.03.2015

picture
 

 "ÆRE  TIL  LÆRAR"

Idag, måndag 23.mars, overraska FAU-leiar Tormod Fjelde alle lærarane på skulen med å dele ut roser og kort som takk for den gode og veldig viktige jobben dei gjer for elevane på skulen. I tillegg hadde foreldrerepresentantar bakt kaker som uttrykk for ein stor takk! Desse skal nytast utover dagen!

 

 

 

 
 

Kartleggingsprøver 1.-4.tr.
Publisert: 10.03.2015

Det vil frå nå av og til 30.april bli gjennomført følgjande kartleggingsprøver på 1.-4.trinn:

1.og 2.trinn: Lesing og rekning

3.trinn: Lesing, rekning og engelsk

4.trinn: Digitale ferdigheiter

Meir info finn de i foreldrebrosjyra(link)!

 

fileicon 
Kartlegging-GS-Foreldrebrosjyre-2015-NN-BM[2].pdf

Samling med foreldrekontaktar, medlemmar i FAU, SU og Elevrådsstyret
Publisert: 10.03.2015

 
fileicon 
Elevsvar.docx
fileicon 
Foreldresvar.docx

Torsdag 26.februar hadde skulen ei samling for alle foreldrekontaktar ved skulen, medlemmar i FAU (foreldrerådet sitt arbeidsutval), medlemmar i SU(samarbeidsutval/skulemiljøutval) og medlemmar i Elevrådsstyret. Elevrådsstyret presenterte seg på ein god måte og orienterte om kva for saker dei jobbar med for tida.

Ingeborg Dubland og Sigurd Aukland, begge frå Etat for skule og barnehage i Klepp, innleia til drøfting om kor viktige foreldra er for eleven si positive utvikling, fagleg og sosialt. Klikk vidare for å sjå kva foreldre og elevar svara på oppgåvene.

Oppstart av grupper for barn med to adresser
Publisert: 03.02.2015 skrive av: EGE

Helsesøster (Kirsti Åkre Netland) og miljøterapeut/sosiallærer (Elin G. Eskedal) ved Kleppe skule starter våren 2015 opp gruppe for barn med 2 adresser. I første omgang går tilbudet ut til 6. trinn.

Klikk for å vise større bilde
 

Gruppene gir barna mulighet til å bearbeide og få satt ord på tanker og følelser de har hatt etter brudd mellom foreldrene. Vi tenker nå å tilby barn ved Kleppe skule mulighet til å delta i en slik gruppe, og starter opp med grupper på 6. trinn mars 2015.

Dersom du tenker at det kan være aktuelt for ditt barn å delta i en slik gruppe, ta kontakt med helsesøster, miljøterapeut/sosiallærer eller kontaktlærer på skolen.

Mer utfyllende informasjon kan du finne på www.pis.no.

Kontaktinfo:

 

kirsti.akre.netland@klepp.kommune.no                          Tlf 51789341/51429960

elin.gjerstad.eskedal@klepp.kommune.no                     Tlf. 51789306

      

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.