topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lovisenlund skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Kunst og håndverk
Publisert: 17-09-2014 skrevet av: CJ

picture
 

Dagens kunst og håndverks-oppgave krevde bruk av blyant, sprittusj, fettfarger og masse tålmodighet.

En helt vanlig torsdag på 4. trinn
Publisert: 30-08-2014 skrevet av: Anne-Lise Stangenes

picture

Morgenopprop - er alle elever på plass?

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nå er vi godt i gang med skoleåret på 4. trinn. På torsdager gjennomfører vi stasjonsarbeid før matpausen og det lange friminuttet. Alle elever på trinnet er inndelt i 8 grupper. Hver gruppe av elever beveger seg fra stasjon til stasjon i landskapet, etter å ha arbeidet i 13 min. på det enkelte sted...

Alle foto: Anne-Lise Stangenes

3.trinn på elvevandring langs Otra
Publisert: 29-08-2014 skrevet av: Marit Katrine

I dag har vi vært på tur langs Otra. Vi har snakket om elveos/munning, saltvann og ferskvann og hva som skjer når det er flom. Turen gikk til Tangen hvor vi hadde matpause og lek. Edderkopper i alle aldre har vært høyt oppe i edderkoppnettet på Tangen i dag. Vi har hatt en veldig fin tur!

Vi er i gang!
Publisert: 19.08.2014 skrevet av: RF

Så har vi allerede hatt nesten ei uke på skolen etter sommerferien.Vi har hatt en flott oppstart. Førsteklassingene, den største gruppa på skolen med 71 elever, er med på å sette preg på skolen. De blir tatt ekstra hånd om av fadderne på 5.trinn. 

Elevenes arbeidsmiljø
Publisert: 01.09.2011 skrevet av: SA

picture
 Sos.lærer inf. 3.trinn
 

 Alle elever har rett til et godt skolemiljø

Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke.

Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.

Les mer på linken til venstre: Elev.arb.miljø §9

Eller les mer i vedlagt hefte her:

fileicon

Se flere forside artikler >>

 
 
.