topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lovisenlund skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Vi er i gang!
Publisert: 19.08.2014 skrevet av: RF

Så har vi allerede hatt nesten ei uke på skolen etter sommerferien.Vi har hatt en flott oppstart. Førsteklassingene, den største gruppa på skolen med 71 elever, er med på å sette preg på skolen. De blir tatt ekstra hånd om av fadderne på 5.trinn. 

Elevenes arbeidsmiljø
Publisert: 01.09.2011 skrevet av: SA

picture
 Sos.lærer inf. 3.trinn
 

 Alle elever har rett til et godt skolemiljø

Opplæringsloven § 9a–1 sier at «alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.» At elevene har en rett innebærer at skoleeierens økonomi ikke er relevant for hvorvidt retten skal oppfylles eller ikke.

Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale miljøet.

Les mer på linken til venstre: Elev.arb.miljø §9

Eller les mer i vedlagt hefte her:

fileicon

SKOLESTART
Publisert: 08.08.2014 skrevet av: Rektor

 Vi ønsker elever og foreldre velkommen til et nytt skoleår på Lovisenlund skole!

 

Nye styrerepresentanter
Publisert: 25-06-2014 skrevet av: RF

 Vi takker for stor deltakelse fra foreldre ved valg av nye styremedlemmer! Disse ble valgt inn:   

Hilde Engedal (barn på 2. og 5.trinn) - fast

Tor Geir Bue (barn på 2., 5. og 6.trinn) - fast

Bjørn Watne Østerhus (barn på 3.trinn) - vara

                                                  

Sommerlesing 2014
Publisert: 16.06.2014 skrevet av: SA

 Sommerlesing!

Det er ikke bading og sol hele sommeren, og derfor kan det være fint med litt godt lesestoff i ferien.

I vedlegget finner dere gode boktips til alle aldre.

God sommer!

fileicon 
Sommerlesing 2014.docx

 
 
.