topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Tau ungdomsskole

8.  9.  10.  

GOD JUL!
Publisert: 17.12.2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi ønsker alle våre elever og foreldre/foresatte en riktig god jul!

 

Juleavslutning 2014
Publisert: 04-12-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Torsdag 18.desember kl 19.00-22.00 er det juleavslutning for elever og lærere ved Tau ungdomsskole. Juleavslutningen er obligatorisk.

Det blir gratis servering av pizza og brus. Etter maten blir det underholdning. Deretter blir det ulike aktiviteter i klasserommene på skolen.

Vi ønsker at dette skal være en trivelig kveld for alle elevene våre! Vi ønsker ikke at det skal være press i forhold til klær og utseende denne kvelden, men vi pynter oss litt mer enn på en vanlig skoledag.

Vi oppfordrer alle foreldre/foresette til å snakke med barna sine om dette!

Skolen har ikke anledning til å sette opp ekstrabuss til juleavslutningen, vi ber derfor foreldre/foresatte om å bringe og hente barna sine denne kvelden.  

Lærerne og FAU står for vaktholdet denne kvelden.

 

Fredag 19.desember er siste skoledag før jul. Skolen deltar denne dagen på julegudstjeneste i Strand kirke kl 09.00, i tillegg er det et alternativt opplegg på skolen kl 09.00. Elevene sluttar kl 11.00, det går busser denne dagen.

Foreldreundersøkelsen- Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Arnfinn Vastveit

FAU - SU -SMU 2014/15
Publisert: 03.10.2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi har avholdt første møte i FAU, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).

Sidsel Heng Walaunet er leder i FAU og Ståle Veland er leder i SU.

Referatene fra møtene blir lagt i "venstremenyen" under "FAU" og "Samarbeidsutvalget".

Beintøft - en gå til skolen konkurranse
Publisert: 10-09-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

 

Elevrådet ved Tau ungdomsskole har i samarbeid med rektor, bestemt at vi skal delta i høstens gå/sykle til skole-kampanje - kalt "Beintøft". Det er Fylkeskommunen Rogaland, Klimaalliansen og Trygg Trafikk som står bak kampanjen.

Kampanjen er rettet mot 8.-10.klasse og varer fra 15.september til 14.november. Vi registerer daglig i denne perioden hvor mange av våre elever (som ikke er skysselever) som går/sykler til skolen.

Den klassen som har prosentvis flest elever som går/sykler til skolen vinner en premie!

Vi oppfordrer alle våre elever som har mulighet til å gå/sykle til skolen!

Alle elevene får utdelt en slap wrap refleks som er fiansiert av Trygg Trafikk Rogaland.

Se flere forsideartikler >>

 
 
"LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!" .