topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Tau ungdomsskole

8.  9.  10.  

Ungdommens kulturmønstring 2015
Publisert: 13-01-2015 skrevet av: Arnfinn Vastveit

fileicon 
ukm strand.pdf

Informasjonsmøte om videregående opplæring
Publisert: 08-01-2015 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Foreldre og foresatte til elever på 10.trinn inviteres til Informasjonsmøte om videregående opplæring mandag 19.01.2015.

.

Møtet blir fra kl 19.00-20.30 i auditoriet på Tau ungdomsskole (inngang ved biblioteket)

Vi får besøk av Yrke- og utdanningsrådgiver Jofrid Hetland Vik og avdelingsleder Elisabeth Dyrdal, begge fra Strand videregående skole

GOD JUL!
Publisert: 17.12.2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi ønsker alle våre elever og foreldre/foresatte en riktig god jul!

 

Juleavslutning 2014
Publisert: 04-12-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Torsdag 18.desember kl 19.00-22.00 er det juleavslutning for elever og lærere ved Tau ungdomsskole. Juleavslutningen er obligatorisk.

Det blir gratis servering av pizza og brus. Etter maten blir det underholdning. Deretter blir det ulike aktiviteter i klasserommene på skolen.

Vi ønsker at dette skal være en trivelig kveld for alle elevene våre! Vi ønsker ikke at det skal være press i forhold til klær og utseende denne kvelden, men vi pynter oss litt mer enn på en vanlig skoledag.

Vi oppfordrer alle foreldre/foresette til å snakke med barna sine om dette!

Skolen har ikke anledning til å sette opp ekstrabuss til juleavslutningen, vi ber derfor foreldre/foresatte om å bringe og hente barna sine denne kvelden.  

Lærerne og FAU står for vaktholdet denne kvelden.

 

Fredag 19.desember er siste skoledag før jul. Skolen deltar denne dagen på julegudstjeneste i Strand kirke kl 09.00, i tillegg er det et alternativt opplegg på skolen kl 09.00. Elevene sluttar kl 11.00, det går busser denne dagen.

Foreldreundersøkelsen- Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Arnfinn Vastveit

Se flere forsideartikler >>

 
 
"LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!" .