topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Tau ungdomsskole

8.  9.  10.  

Foreldreundersøkelsen- Spørreundersøkelse blant foreldre og foresatte
Publisert: 18.11.2014 skrevet av: Arnfinn Vastveit

FAU - SU -SMU 2014/15
Publisert: 03.10.2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi har avholdt første møte i FAU, Samarbeidsutvalget (SU) og Skolemiljøutvalget (SMU).

Sidsel Heng Walaunet er leder i FAU og Ståle Veland er leder i SU.

Referatene fra møtene blir lagt i "venstremenyen" under "FAU" og "Samarbeidsutvalget".

Beintøft - en gå til skolen konkurranse
Publisert: 10-09-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

 

Elevrådet ved Tau ungdomsskole har i samarbeid med rektor, bestemt at vi skal delta i høstens gå/sykle til skole-kampanje - kalt "Beintøft". Det er Fylkeskommunen Rogaland, Klimaalliansen og Trygg Trafikk som står bak kampanjen.

Kampanjen er rettet mot 8.-10.klasse og varer fra 15.september til 14.november. Vi registerer daglig i denne perioden hvor mange av våre elever (som ikke er skysselever) som går/sykler til skolen.

Den klassen som har prosentvis flest elever som går/sykler til skolen vinner en premie!

Vi oppfordrer alle våre elever som har mulighet til å gå/sykle til skolen!

Alle elevene får utdelt en slap wrap refleks som er fiansiert av Trygg Trafikk Rogaland.

Fjelltur 11.september
Publisert: 29.09.2011 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi ved Tau ungdomsskole ønsker å benytte oss av det fine høstværet som er meldt fremover. Det er derfor bestemt at alle elevene ved skolen skal på fjelltur

Torsdag 11.september

Bussene går kl 8.30 og er tilbake til kl 14.10.

Elevene må ha med god niste og mye å drikke. Dette må puttes i en sekk! Ha også på gode sko (husk det er vått i fjellet), ta med en vindjakke.

Dagen er obligatorisk.

Vi håper på en flott dag!!

Nasjonale prøver på 8. og 9.trinn
Publisert: 04-09-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Det vil i løpet av høsten bli gjennomført nasjonale prøver på 8. og 9.trinn.

Lesing 8. og 9.trinn: 17.september - papirprøve 

Regning på 8. og 9.trinn skal gjennomføres i perioden 15.sept.-10.okt. Dette er en elektronisk prøve. I tillegg skal det gjennomføres elektronisk prøve i engelsk på 8.trinn, i løpet av 15.sept.-10.okt. Nærmere info kommer på arbeidsplanen.

Se vedlegg for mer info:

fileicon 
Foreldrebrosjyre-Nasjonaleprover-2014-bm-nn.pdf

Se flere forsideartikler >>

 
 
"LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!" .