topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Tau ungdomsskole

8.  9.  10.  

Velkommen til skoleåret 2014/15
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi ønsker elever og ansatte velkommen til nytt skoleår! I tillegg ser vi frem til et godt samarbeid med foreldre/foresatte.

På skolen er vi i gang med planleggingsdagene, og vi ser frem til et nytt skoleår med mange gode opplevelser og mye god læring for elevene våre. Skoleåret 2014/15 har vi 203 elever, av disse er det 50 nye 8.klassinger. I tillegg har vi 26 ansatte.
Tau ungdomsskole vil ha fokus på god faglig standard og et læringsmiljø som er preget av respekt, ro, orden og tydelige rammer. Vi jobber for trygge skolehverdager som kjennetegnes av faglig og sosial mestring for alle elevene våre.

Vi jobber med et dokument som vi kaller for "Slik vil vi ha det på Tau ungdomsskole". Dette dokumentet vil i løpet av få uker bli publisert  på skolens hjemmeside, slik at foreldre/foresatte får et innblikk i hvordan vi jobber på skolen.

Lykke til med skoleåret! Vi gleder oss.

God sommer.
Publisert: 20-06-2014 skrevet av: Arnfinn Vastveit

 God sommer til alle elever og foreldre/foresatte.

Skolen starter opp igjen etter sommeren mandag 18-8 kl 08.30

 

Kunnskapsbank
Publisert: 03.12.2012 skrevet av: Kjartan

På Tau ungdomsskole bruker vi Kunnskapsbank i noen av fagene. Her får du en liten innføring i hva Kunnskapsbanken er og hvorfor vi har den.

 
 
"LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!" .