topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Tau ungdomsskole

8.  9.  10.  

Tur til Ålsheia
Publisert: 11.03.2015 skrevet av: Arnfinn Vastveit

Til deg på 10.trinn
Publisert: 04.03.2015 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

fileicon 
til deg p 10. trinn 2015 bm.pdf

I løpet av våren 2015 vil du få fastsett karakterane som skal stå på vitnemålet ditt. I mat og helse, og i kunst og handverk har du ha fått avgangskaraktar tidlegare. Fylkesmannen har laga ei brosjyre om karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar - sjå vedlegg.

fileicon 
til deg p 10. trinn 2015 nn.pdf

Ny GIV - overgangsprosjekt
Publisert: 27.11.2012 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

picture

Vi gir tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning til elever på 10. trinn i ungdomsskolen i 10 uker våren 2015. En del elever sliter med lav motivasjon, høyt fravær eller har andre utfordringer. Mange av dem har problemer med lesing, skriving og/eller regning, et viktig grunnlag for all annen læring. De får ikke i tilstrekkelig grad vist hva de er gode for, og derfor er det viktig å forbedre deres kunnskaper og ferdigheter på disse områdene.

 

 

 
 

Ungdommens kulturmønstring 2015
Publisert: 13-01-2015 skrevet av: Arnfinn Vastveit

fileicon 
ukm strand.pdf

Informasjonsmøte om videregående opplæring
Publisert: 08-01-2015 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Foreldre og foresatte til elever på 10.trinn inviteres til Informasjonsmøte om videregående opplæring mandag 19.01.2015.

.

Møtet blir fra kl 19.00-20.30 i auditoriet på Tau ungdomsskole (inngang ved biblioteket)

Vi får besøk av Yrke- og utdanningsrådgiver Jofrid Hetland Vik og avdelingsleder Elisabeth Dyrdal, begge fra Strand videregående skole

Se flere forsideartikler >>

 
 
"LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!" .