topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Tau ungdomsskole

8.  9.  10.  

Beintøft - en gå til skolen konkurranse
Publisert: 10-09-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

 

Elevrådet ved Tau ungdomsskole har i samarbeid med rektor, bestemt at vi skal delta i høstens gå/sykle til skole-kampanje - kalt "Beintøft". Det er Fylkeskommunen Rogaland, Klimaalliansen og Trygg Trafikk som står bak kampanjen.

Kampanjen er rettet mot 8.-10.klasse og varer fra 15.september til 14.november. Vi registerer daglig i denne perioden hvor mange av våre elever (som ikke er skysselever) som går/sykler til skolen.

Den klassen som har prosentvis flest elever som går/sykler til skolen vinner en premie!

Vi oppfordrer alle våre elever som har mulighet til å gå/sykle til skolen!

Alle elevene får utdelt en slap wrap refleks som er fiansiert av Trygg Trafikk Rogaland.

Fjelltur 11.september
Publisert: 29.09.2011 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi ved Tau ungdomsskole ønsker å benytte oss av det fine høstværet som er meldt fremover. Det er derfor bestemt at alle elevene ved skolen skal på fjelltur

Torsdag 11.september

Bussene går kl 8.30 og er tilbake til kl 14.10.

Elevene må ha med god niste og mye å drikke. Dette må puttes i en sekk! Ha også på gode sko (husk det er vått i fjellet), ta med en vindjakke.

Dagen er obligatorisk.

Vi håper på en flott dag!!

Nasjonale prøver på 8. og 9.trinn
Publisert: 04-09-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Det vil i løpet av høsten bli gjennomført nasjonale prøver på 8. og 9.trinn.

Lesing 8. og 9.trinn: 17.september - papirprøve 

Regning på 8. og 9.trinn skal gjennomføres i perioden 15.sept.-10.okt. Dette er en elektronisk prøve. I tillegg skal det gjennomføres elektronisk prøve i engelsk på 8.trinn, i løpet av 15.sept.-10.okt. Nærmere info kommer på arbeidsplanen.

Se vedlegg for mer info:

fileicon 
Foreldrebrosjyre-Nasjonaleprover-2014-bm-nn.pdf

SLIK VIL VI HA DET PÅ TAU UNGDOMSSKOLE
Publisert: 01.09.2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

fileicon 
Slik vil vi ha det.doc

Vi har utarbeidet dette dokumentet med tanke på de ansatte, elevene og foresatte. Det sier litt om hvilke forventninger vi som skole har til hver av partene.

I tillegg inneholder det "Den gode undervisningstime" ved Tau ungdomsskole, "Ungdomstrinn i utvikling" og "Vurdering for læring"

Dokumentet "Slik vil vi ha det på Tau ungdomsskole" er et "levende" dokument som vil bli evaluert og eventuelt revidert ved behov.

Velkommen til skoleåret 2014/15
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Ruth Nina Fiskå Rypestøl

Vi ønsker elever og ansatte velkommen til nytt skoleår! I tillegg ser vi frem til et godt samarbeid med foreldre/foresatte.

På skolen er vi i gang med planleggingsdagene, og vi ser frem til et nytt skoleår med mange gode opplevelser og mye god læring for elevene våre. Skoleåret 2014/15 har vi 203 elever, av disse er det 50 nye 8.klassinger. I tillegg har vi 26 ansatte.
Tau ungdomsskole vil ha fokus på god faglig standard og et læringsmiljø som er preget av respekt, ro, orden og tydelige rammer. Vi jobber for trygge skolehverdager som kjennetegnes av faglig og sosial mestring for alle elevene våre.

Vi jobber med et dokument som vi kaller for "Slik vil vi ha det på Tau ungdomsskole". Dette dokumentet vil i løpet av få uker bli publisert  på skolens hjemmeside, slik at foreldre/foresatte får et innblikk i hvordan vi jobber på skolen.

Lykke til med skoleåret! Vi gleder oss.

Se flere forside artikler >>

 
 
"LÆRING OG TRIVSEL FOR ALLE!" .