SU

SU - samarbeidsutvalg

I samarbeidsutvalget (SU) er alle partene i skolen representert: elever, foreldre, undervisningspersonal, andre tilsatte og to representanter fra kommunen, hvorav rektor skal være den ene. Samarbeidsutvalget er skolenes øverste rådgivende organ og SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

Samarbeidsutvalget ved Lassa skole består av:

Foreldrerepresentant/leder: Helene Idsø Melberg

FAU-leder: Svend Vidhovde

Elevrepresentanter: Harald & Endre / Embla og Alva

Undervisningspersonal: Hannah Torheim

Undervisningspersonal: Eline Zwerg

Andre tilsatte (SFO): Katrine Knutsvik

Politisk representant: Siri Katrine Malde

Rektor: Kirsten Elin Bergsvik