SFO

Informasjon om Lassa SFO

SFO holder til i lokaler i underetasjen i Ynglingen. Alle elevene har egne garderobeplasser, slik at de kan ta med tingene fra skolen når de skal på SFO. Skoleåret 2023 / 2024 består Lassa SFO av 136 elever vi er 11 ansatte, pluss 1 første års lærlinger i barne- og ungdomsfaget. 4 av dem jobber også i skoledelen. De ansatte har ulik profesjon, det er en blanding av  barnehagelærer, fagbrev som barne- og ungdomsarbeider og noen med real kompetanse. 

Pedagogisk plattform
Rammeplanen til SFO er en forskrift til Opplæringsloven §13-7. Her er link til Rammeplanen. Utfra rammeplanen har vi på Lassa SFO laget en årsplan som du finner her. 
På Lassa SFO ønsker vi å tilrettelegge for at elevene, får et tilbud både av valgfri og styrte aktiviteter. Vi ønsker også vektlegge utvikling av sosial kompetanse gjennom lek, skape trygghet, trivsel og relasjon ved at  personalet møter elevene med en autoritativ voksenstil. Ukeplanen for Lassa SFO finner du her 

Kontakt oss 

Telefon nr. 415 16 245 SFO (fra kl. 12.00)  / 950 15 535 Katrine Avdelingsleder SFO. 

Spørsmål til Avdelingsleder SFO kan sendes på katrine.knutsvik@stavanger.kommune.no 

Åpningstider

07.30 - 08.15 Morgen SFO

13.10 - 16.30 Etter undervisning 

07.30 - 16.30 I skolensferier 

Endringer i hjemsending 

Ønsker du endring på hjemsendings- eller hentebeskjed, skal melding den sendes via Vigilo. Det finnes både app for foreldre, eller du kan logge inn på nettsiden vigilo.no på datamaskin eller mobil.
Ved problemer ved vigilo, sendes melding til SFO sin mobil 415 16 245 på e-post til avdelingsleder SFO innen 12.00 samme dag.  

Søke plass hos oss
Du kan søke om plass på SFO til ditt barn her . Vedtektene for SFO finner dere her. En innvilget SFO-plass vil vare helt til barnet er ferdig med fjerde klasse, med mindre dere sier opp plassen før det.

Helt ny på SFO i Stavanger kommune
Hvis barnet ikke har hatt SFO-plass i kommunen tidligere, følger dere linken øverst. Den generelle søknadsfristen for SFO for nye førsteklassinger er 15. april, så lenge søknaden er inne i god tid før sommerferien vil barnet få plass på SFO fra august.

Oppsigelse
Oppsigelse av SFO-plassen gis beskjed om via søknad i Vigilo.
Stavanger kommune bruker kun hele måneder når det kommer til SFO-plass. Ved redusering fra 100% til 60% plass og ved oppsigelse av plassen, er det én måneds oppsigelsestid. I praksis betyr det at oppsigelsen trer i kraft ved slutten av påfølgende måned. 
Oppsigelse 2. oktober og 31. oktober vil f. eks. begge føre til at siste dag på SFO er 30. november.
Ved oppsigelse etter 1. april vil SFO-plassen uansett måtte betales ut juli måned.

Plasstørrelse
Lassa SFO tilbyr:
100% plass = 5 dager i uka og 33,5 langdager/feriedager.
60% plass = 3 dager i uka og 20 langdager.
Øking i plasstørrelse og påmelding etter fristen trer i kraft fra den 1. i påfølgende måned. Ved redusering og oppsigelse av plass trer endringen i kraft fra den 1. i måneden ETTER påfølgende måned.

Endre plass-størrelse
Endring av plass-størrelse gis beskjed om via søknad i Vigilo.
Husk at det ved endring fra 100% til 60% plass er oppsigelsestid på 1 måned. Ved endring fra 60% og opp til 100% så vil endringen tre i kraft fra den 1. i neste måned. Hvis du skulle ha behov for umiddelbart å øke fra 60% til 100% bør du ta kontakt med avdelingsleder SFO for å se hva som kan ordnes.

Redusert pris
Stavanger kommune har tilbud for familier med lavere inntekt, og om du kvalifiserer kan du søke om redusert betaling for SFO-plassen. Det er nå sånn at det ikke skal betales mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt for en SFO-plass. Du finner mer informasjon om dette på denne nettsiden

Bytte skole
Hvis et barn skal begynne på en ny skole i Stavanger kommune, kan SFO-plassen overføres. Ta kontakt med SFO-leder på nåværende skole, så vil hen kontakte kommunen og den nye skolen for å ordne med overføring.
Hvis barnet derimot ikke skal bruke SFO på den nye skolen, så må SFO-plassen sies opp. Hvis barnet skal begynne på en skole i en annen kommune, så må SFO-plassen i Stavanger kommune sies opp, og dere må kontakte den nye skolen angående å starte opp en SFO-plass der.

Samarbeid

 Elevene trenger trygghet og forutsigbarhet. For å oppnå dette må ansatte og foresatte og ha et godt samarbeid. Husk derfor å:

- Sjekke Vigilo for informasjon.
- Gi tilbakemeldinger innen tidsfrister.
- Ta kontakt med SFO ved fravær, sykdom eller forandring av oppholdstid.
- Dere må sørge for å gi oss beskjed når dere henter elevene. 

Måltid
Hos oss får alle et måltid hver dag, som består av brød / knekkebrød og ulike typer pålegg. Fredager er det varmmat. Det tilbys også frukt hver dag. Til morgen SFO blir det ikke servert noe mat, elvene har mulighet til å spise medbrakt mat. Vi vektlegger god bordskikk for at barna skal få et koselig måltid. Den siste onsdagen i måneden har vi bursdagsfeiring for de som har hatt bursdag den måneden. Elevene  som fylte året får sang og en bursdagshatt, og alle får en vannis. Vi trellelegger for allergener og andre 

Klær

 Skiftetøy og regntøy er det plass til i egen hylle på SFO. Viktig at klær og ting merkes med elevens navn. Elevene oppfordres til å bruke innesko.