Meny
Velg seksjon Forside
Trinn 1
Trinn 2
Trinn 3
Trinn 4
Trinn 5
Trinn 6
Trinn 7
Trinn 8
Trinn 9
Trinn 10
Skottnesveien 257 8373 Ballstad
Telefon: 760 56 860 Send oss e-post
Ballstad skole har jobbet i snart 3 år for å bli Dysleksivennlig skole. Primus motor har vært Lisa Arctander(bildet), som sammen med Trude Lauritzen og Sonja Hagen har ledet arbeidet. Nå er vi endelig sertifisert, noe som vi synes gledelig. Vi har hele veien prøvd å jobbe dysleksivennlig, men det er godt å ha sertifiseringen på plass.

Kjennetegn ved dysleksivennlige skoler:
Har et inkluderende og aksepterende miljø.
Har gode systemer og kompetanse for å finne dem som har vansker.
Kartlegger og registrerer alle elevenes leseferdigheter systematisk.
Følger opp leseutviklingen hos de elevene som trenger det.
Setter raskt inn tiltak som fungerer.
Er gode på å bruke mulighetene IKT gir.
Sørger for at alle lærere har kompetanse i tilpasset undervisning for elever med lese- og skrivevansker, språkvansker og mattevansker.
Er i både små og store, i fattige og rike kommuner.
Har ikke mer tid eller ressurser enn andre skoler, men de setter kunnskap i system og skaper gode rutiner.
Evner å se forbedringspotensial og har vilje til å endre praksis.
Alle ansatte er gjort kjent med hvilke tilretteleggingsmuligheter og hjelpemidler vi har.
Ettersom Dysleksivennlige skoler jobber systematisk med å sørge for at ingen elever faller av, er dette gode skoler for alle.