Meny
Velg seksjon 0. klasse 5-åringar
Hovedadresse Verdalsvegen 31 4352 KLEPPE Telefon: 51788450 Send e-post til oss
SFO Verdalsvegen 31 4352 Kleppe Telefon: 51788470 Send e-post til oss
Redaktør: Reidar Harberg
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

På det første foreldremøtet i januar blei det opplyst at 5-åringane skal koma på ein besøksdag i juni.

Denne var opprinneleg sett til 11. juni, men er no flytta til 4. juni.

Det blir altså besøksdag måndag 4. juni kl. 09.00 - 11.15.  Frammøte i gymsalen.  Dei får då vera saman med sin lærar og får besøk av faddarane sine.

 


Det har dessverre teke lang tid å få inn alle registreringane for elevane til hausten.

Og når me får dei seint inn, tek det og tid før me kan gå ut med korleis klassane blir til hausten.

Slik det ser ut no, er det 28 som har søkt bokmål.  Det betyr at det blir 2 nynorsk-klassar på ca. 19 elevar.  Dette er framleis noko usikkert då me altså ikkje har fått inn alle registreringane.

Me sender ut melding om klassane så snart me har dette klart.  Så blir det nytt foreldremøte 28. mai.


Under lenkesamlinga finn de nå innlogging til «Visma Flyt Skule». Her kan du finne informasjon som gjeld ditt barn.
Logg inn på ID-porten ved bruk av MinID/BankID.

Det var foreldremøte for dei nye 1.klassane 29. januar.

Punkta som blei gjennomgått ligg som vedlegg i power point.