Skolen sitt orden- og trivelsreglement

Samarbeidsutvalget ved den enkelte skole kan fastsette et lokalt ordensreglement som utfyller det kommunale ordensreglementet for stavangerskolen.

Gosen skole vil med sitt ordens- og trivselsreglement bidra til danning av elevene. Gosen skole skal utvikle et inkluderende fellesskap, der opplæringen fremmer helse, trivsel og
læring for alle. Praktisering av skolens reglement byr på muligheter for sosial læring og utvikling. Alle helse-,miljø- og sikkerhetstiltak som iverksettes skal bidra til et godt skolemiljø og en trygg og god skoledag for alle elevene våre.

Det lokale reglementet skal bidra til at Gosen har et skolemiljø som kjennetegnes av:

TRYGGHET OG TRIVSEL

  • Elevene skal kjenne seg trygge på skolen
  • Skolen har et godt og synlig system der lærere og miljøarbeidere har
  • aktivt tilsyn med elevene
  • Skolen har et variert aktivitetstilbud i midttimen
  • Skolens kantine tilbyr sunn mat og drikke til frokost og lunsj.
  • Elevene på 10. trinn kan forlate skolens område i midttimen.
  • Skolens ordensreglement gjelder i skoletiden, også når elevene er utenfor skolens område.

 

Les lokalt ordens- og trivselsreglement ved Gosen skole i dokumentet nendenfor.