Meny
Velg seksjon Forside
Vedlegg
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 91783173 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Formål

Kommunalt foreldreutvalg (KFU) er et partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt samordnende og koordinerende organ for Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved grunnskolene i Stavanger. KFU arbeider for å øke forståelsen for, og bedre samarbeidet mellom hjem og skole.

KFU har som formål å fremme et godt samarbeid mellom foreldrene, skolen, skoleadministrasjonen og politiske beslutningsorgan i kommunen. Samt være et høringsorgan og et rådgivende organ på vegne av foreldrene ved grunnskolene i kommunen.