Meny
Velg seksjon Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Telefon: 51912762 / 92432823 Send oss e-post
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hjertesone, en tryggere skolevei

1.oktober var det en felles markering på Roaldsøy skole, for åpning av Hjertesone ved skolene i Rogaland.

Hjertesone er ett samarbeid mellom Stavanger Kommune, Trygg Trafikk, Skolen og FAU, -der hensikten er å skape en tryggere skolevei.

 

Se på klippet og se Trygg trafikk sitt intervju av vår nestleder Espen Svendsen, og leder for sekretariatet i Kommunalt foreldreutvalg Nina Bøhnsdalen.

https://www.facebook.com/hjertesone/videos/641673710114603/

 

Hjertesone, et konsept i regi av Trygg Trafikk, handler om å redusere trafikken i et område rundt skolene for å forebygge farlige trafikksituasjoner.

Det viktigste tiltaket er at voksne slutter å kjøre barna til og fra skolen.

Når en skole får hjertesone, etableres det samtidig droppsoner, steder utenfor hjertesonen, der barna blir sluppet av og hentet.

Barna må dermed gå litt mer for å komme seg til og fra skolen. Dette er positivt for folkehelsa og trafikksikkerheten.

Erfaringer fra andre kommuner viser at at noen ganger er en utfordring å få foresatte med på at barna ikke lenger skal bli kjørt til og fra skolen.

Vellykkede hjertesoner avhenger av positive foresatte og at skolen og foreldregrupper legger ned betydelig innsats i kampanjen lokalt.

På Stavanger kommune sin hjemmeside finner dere også mer informasjon om trafikksikkerhet rundt skolene (hjertesoner).

https://www.stavanger.kommune.no/vei-og-trafikk/trafikksikkerhet/trafikksikkerhet-ved-skolene/